เนื้อเพลง Don’t Worry About It คำอ่านไทย N.E.R.D.

[Intro – Pharrell]
([ อินโทร พาเรล ])
It’s her dark skin..
(อิทซ เฮอ ด๊าร์ค สกิน)
It’s your juicy lips girl, ah-ahhh
(อิทซ ยุร จูซอิ ลิพ เกิร์ล , อา อาห์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
She’s bad bad, bad ass [uh]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ อา ])
She’s bad bad, bad ass
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ)
She’s bad bad, bad ass [you’re so dark girl]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ ยัวร์ โซ ด๊าร์ค เกิร์ล ])
She’s bad bad, bad ass
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ)

[Pharrell]
([ พาเรล ])
I’ve been all around the Earth
(แอฝ บีน ออล อะราวนฺดฺ ดิ เอิร์ทร)
There no girls that kiss me first
(แดร์ โน เกิร์ล แดท คิซ มี เฟิร์สท)
But you just stand there with a smirk
(บั๊ท ยู จั๊สท สแทนด์ แดร์ วิธ อะ สเมิก)
But don’t you worry about it, ahh – OWW!!
(บั๊ท ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ , อา OWW ! !)
.. So BABY!! Don’t fool wit me
(โซ เบ๊บี้ ! ! ด้อนท์ ฟูล วิท มี)
If you don’t wanna give it up
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t worry about it
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
BABY!! Don’t fool wit me
(เบ๊บี้ ! ! ด้อนท์ ฟูล วิท มี)
If you don’t wanna give it up
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t worry about it
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
I just wanna feel your [uhh]
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟีล ยุร [ อา ])
You just wanna feel my [uhh]
(ยู จั๊สท วอนนา ฟีล มาย [ อา ])
We should just go feel our [uhh]
(วี เชิด จั๊สท โก ฟีล เอ๊า [ อา ])
Imagine.. but f*ck it don’t worry about it
(อิมแม๊จิ้น บั๊ท เอฟ *ck อิท ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
OWW!! BABY! Don’t fool wit me
(OWW ! ! เบ๊บี้ ! ด้อนท์ ฟูล วิท มี)
If you don’t wanna give it up
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t worry about it [worry about it]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ [ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ ])
BABY!!! Don’t fool wit me
(เบ๊บี้ ! ! ! ด้อนท์ ฟูล วิท มี)
If you don’t wanna give it up
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t worry about it [worry about it]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ [ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ ])
Baby look at your girl starin at me
(เบ๊บี้ ลุ๊ค แกท ยุร เกิร์ล สตาร์ริน แอ็ท มี)
And her girl, in the next seat
(แอนด์ เฮอ เกิร์ล , อิน เดอะ เน๊กซท ซีท)
They want a menage three, don’t worry about it
(เด ว้อนท ดา เม๊หนาด ทรี , ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
OWW!! I said BABY!! Don’t fool wit me
(OWW ! ! ไอ เซ็ด เบ๊บี้ ! ! ด้อนท์ ฟูล วิท มี)
If you don’t wanna give it up
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ วอนนา กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Don’t worry about it [worry about it]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ [ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ ])
Chocolate flower.. uh [worry about it]
(ชอคโอะลิท ฟล๊าวเว่อร์ อา [ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ ])
See, I know I got them other girls
(ซี , ไอ โนว์ ไอ ก็อท เด็ม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล)
But I wanna learn from youuuu
(บั๊ท ไอ วอนนา เลิร์น ฟรอม ยู)
There’s a war going on outside no man is safe from
(แดร์ ซา วอร์ โกอิ้ง ออน เอ๊าทไซ้ด โน แมน อีส เซฟ ฟรอม)
And I’m not trying to looossee, I need you
(แอนด์ แอม น็อท ทไรอิง ทู looossee , ไอ นี๊ด ยู)
They say, damn Pharrell! you have a cold heart, will you move?
(เด เซย์ , แดมนํ พาเรล ! ยู แฮ็ฝ อะ โคลด์ ฮาร์ท , วิล ยู มู๊ฝ)
So when it comes to a girl like you, that moves me
(โซ เว็น หนิด คัม ทู อะ เกิร์ล ไล๊ค ยู , แดท มู๊ฝ มี)
What am I supposed to do? .. but admit it
(ว๊อท แอ็ม ไอ ซั๊พโพ้ส ทู ดู บั๊ท แอ๊ดมิท ดิธ)
You’re you’re you’re bad ass
(ยัวร์ ยัวร์ ยัวร์ แบ้ด อาซ)
You’re you’re, c’mon sing it wit me
(ยัวร์ ยัวร์ , ซีมอน ซิง อิท วิท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
She’s bad bad, bad ass [uh]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ อา ])
She’s bad bad, bad ass [girl you know you just a]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ เกิร์ล ยู โนว์ ยู จั๊สท ดา ])
She’s bad bad, bad ass [uh]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ อา ])
She’s bad bad, bad ass [just]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ จั๊สท ])
She’s bad bad, bad ass [I said she’s]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ ไอ เซ็ด ชี ])
She’s bad bad, bad ass [she’s!]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ ชี ! ])
She’s bad bad, bad ass [she]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ ชี ])
She’s bad bad, bad ass [she]
(ชี แบ้ด แบ้ด , แบ้ด อาซ [ ชี ])

[Outro – Pharrell]
([ เอ๊าโต พาเรล ])
Don’t worry about it..
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)
Don’t worry about it
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Worry About It คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น