เนื้อเพลง Rock ‘n’ Roll with Me (bowie, Peace) คำอ่านไทย David Bowie

You always were the one, that you
(ยู ออลเว เวอ ดิ วัน , แดท ยู)
They sold us for the likes of you
(เด โซลด อัซ ฟอร์ เดอะ ไล๊ค อ็อฝ ยู)
I always wanted new surroundings
(ไอ ออลเว ว้อนท นิว ซะเรานดิงส เอส)
A room to rent while the lizards lay crying in the heat
(อะ รูม ทู เร๊นท ไวล์ เดอะ ลีสเอิด เลย์ คไรอิง อิน เดอะ ฮีท)
Trying to remember who to meet
(ทไรอิง ทู รีเม๊มเบ่อร์ ฮู ทู มี๊ท)
I would take a foxey kind of stand
(ไอ เวิด เท้ค เก foxey ไคนด์ อ็อฝ สแทนด์)
While tens of thousands found me and give in
(ไวล์ เท็น อ็อฝ เธ๊าซั่นด เฟานด มี แอนด์ กี๊ฝ อิน)

When you rock and roll with me,
(เว็น ยู ร๊อค แอนด์ โรลล วิธ มี ,)
no one else I’d rather be
(โน วัน เอ๊ลส อาย ร๊าเธ่อร์ บี)
Nobody here can do it for me
(โนบอดี้ เฮียร แคน ดู อิท ฟอร์ มี)
I’m in tears again,
(แอม อิน เทียร์ อะเกน ,)
when you rock ‘n’ roll with me
(เว็น ยู ร๊อค เอ็น โรลล วิธ มี)

Gentle hearts are counted down
(เจ๊นเทิ่ล ฮาร์ท แซร์ เค้าทํ เดาน)
The cue is out of sight and out of sounds
(เดอะ คยู อีส เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ ซาวน์ด)
Me, I’m out of breath, but not quite down ten
(มี , แอม เอ๊าท อ็อฝ บรี๊ทฺรฺ , บั๊ท น็อท ไคว๊ เดาน เท็น)
I’ve found the door which lets me out!
(แอฝ เฟานด เดอะ ดอร์ วิช เล็ท มี เอ๊าท !)

When you rock and roll with me,
(เว็น ยู ร๊อค แอนด์ โรลล วิธ มี ,)
no one else I’d rather be
(โน วัน เอ๊ลส อาย ร๊าเธ่อร์ บี)
Nobody down here can do it for me
(โนบอดี้ เดาน เฮียร แคน ดู อิท ฟอร์ มี)
I’m in tears again,
(แอม อิน เทียร์ อะเกน ,)
when you rock ‘n’ roll with me
(เว็น ยู ร๊อค เอ็น โรลล วิธ มี)

Oooo-oo-oo-oo
(อู้ โอโอ โอโอ โอโอ)
Oh, when you rock and roll with me,
(โอ , เว็น ยู ร๊อค แอนด์ โรลล วิธ มี ,)
there’s no one else I’d rather be, oh
(แดร์ โน วัน เอ๊ลส อาย ร๊าเธ่อร์ บี , โอ)
Nobody down here can do it for me
(โนบอดี้ เดาน เฮียร แคน ดู อิท ฟอร์ มี)
When you rock and roll with me
(เว็น ยู ร๊อค แอนด์ โรลล วิธ มี)

When you rock ‘n’ roll, rock ‘n’ roll with me, yeah
(เว็น ยู ร๊อค เอ็น โรลล , ร๊อค เอ็น โรลล วิธ มี , เย่)
No one else I’d rather, I’d rather be
(โน วัน เอ๊ลส อาย ร๊าเธ่อร์ , อาย ร๊าเธ่อร์ บี)
Nobody down here can do it for me
(โนบอดี้ เดาน เฮียร แคน ดู อิท ฟอร์ มี)
Well, I’m in tears, I’m in tears
(เวลล , แอม อิน เทียร์ , แอม อิน เทียร์)
When you rock and roll with me
(เว็น ยู ร๊อค แอนด์ โรลล วิธ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock ‘n’ Roll with Me (bowie, Peace) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น