เนื้อเพลง Jealous Kind คำอ่านไทย Joe Cocker

Girl, don’t be angry if I seem rude
(เกิร์ล , ด้อนท์ บี แองกริ อิ๊ฟ ฟาย ซีม รู๊ด)
Each time we meet
(อีช ไทม์ วี มี๊ท)
A boy that you once knew
(อะ บอย แดท ยู วั๊นซ นยู)
[??] just to be so close to you
([ ] จั๊สท ทู บี โซ โคลส ทู ยู)

It’s just that I’m so afraid
(อิทซ จั๊สท แดท แอม โซ อะเฟรด)
Someone might steal you away, I’d lose my mind
(ซัมวัน ไมท สทีล ยู อะเวย์ , อาย ลู้ส มาย ไมนด์)
So please forgive me for the way I act sometimes
(โซ พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ เดอะ เวย์ ไอ แอ๊คท ซัมไทม์)
I’m the jealous kind
(แอม เดอะ เจลอัซ ไคนด์)

If you only knew where I lived
(อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู แวร์ ไอ ไล้ฝ)
And didn’t mind
(แอนด์ ดิ๊นอิน ไมนด์)
[?] can’t you see [??]
([ ] แค็นท ยู ซี [ ])
That I’m losing my mind
(แดท แอม โรซิง มาย ไมนด์)

I want you all to myself
(ไอ ว้อนท ยู ออล ทู ไมเซลฟ)
I don’t want you shackin’ with nobody else
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู shackin วิธ โนบอดี้ เอ๊ลส)
I can’t help it if it’s the way I act sometimes
(ไอ แค็นท เฮ้ลพ อิท อิ๊ฟ อิทซ เดอะ เวย์ ไอ แอ๊คท ซัมไทม์)
Because I’m the jealous kind
(บิคอส แอม เดอะ เจลอัซ ไคนด์)

You know I love you girl
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยู เกิร์ล)

Just one more thing now,If you only knew
(จั๊สท วัน โม ทริง นาว , อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู)
How much it hurts me just to hear you say
(ฮาว มัช อิท เฮิร์ท มี จั๊สท ทู เฮียร ยู เซย์)
How, when we first met
(ฮาว , เว็น วี เฟิร์สท เม็ท)
I can’t think that those were the good old days
(ไอ แค็นท ทริ๊งค แดท โฑส เวอ เดอะ กู๊ด โอลด์ เดย์)

Why must you hurt me so
(วาย มัสท์ ยู เฮิร์ท มี โซ)
I can’t stand it no more, I’m tryin’
(ไอ แค็นท สแทนด์ ดิท โน โม , แอม ทายอิน)
So please, I can’t control these tears in my eyes
(โซ พลีซ , ไอ แค็นท คอนโทรล ฑิส เทียร์ ซิน มาย อาย)
Lord I’m the jealous kind
(หลอร์ด แอม เดอะ เจลอัซ ไคนด์)

I love you baby
(ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้)
You know you’ve got me baby
(ยู โนว์ ยู๊ฟ ก็อท มี เบ๊บี้)

You know I’m the jealous kind
(ยู โนว์ แอม เดอะ เจลอัซ ไคนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jealous Kind คำอ่านไทย Joe Cocker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น