เนื้อเพลง Angela คำอ่านไทย John Lennon

Written by John Lennon & Yoko Ono
(วึ้น บาย จอน เลนนอน & Yoko โอโน)

Angela, they put you in
(แอนเจอล่า , เด พุท ยู อิน)
prison
(พริ๊ซั่น)
Angela, they shot down
(แอนเจอล่า , เด ฌ็อท เดาน)
your man
(ยุร แมน)
Angela, you`re one of the
(แอนเจอล่า , you`re วัน อ็อฝ เดอะ)
millions of political
(มิ๊ลเลี่ยน อ็อฝ โพลิทิ๊ค่อล)
prisioners in the world.
(prisioners ซิน เดอะ เวิลด)

Sister, thereดs wind that
(ซิ๊สเท่อร์ , thereดs วินด แดท)
never dies
(เน๊เฝ่อร์ ดาย)
Sister, weดre breathing
(ซิ๊สเท่อร์ , weดre บรีสดิง)
together
(ทูเก๊ทเธ่อร์)
Sister, our loves and hopes
(ซิ๊สเท่อร์ , เอ๊า ลัฝ แซน โฮพ)
forever keep
(ฟอเร๊เฝ่อร คี๊พ)
on moving oh so slowly
(ออน มูฝอิง โอ โซ ซโลลิ)
in the world.
(อิน เดอะ เวิลด)

Angela, can you hear the
(แอนเจอล่า , แคน ยู เฮียร เดอะ)
earth is turning?
(เอิร์ทร อีส เทินนิง)
Angela, the world
(แอนเจอล่า , เดอะ เวิลด)
watches you.
(วัทเชซ ยู)

Angela, you soon will be
(แอนเจอล่า , ยู ซูน วิล บี)
returning to your sisters and
(รีเทินนิง ทู ยุร ซิ๊สเท่อร์ แซน)
brothers of the world.
(บร๊าเท่อรํ อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Sister, you`re still a people
(ซิ๊สเท่อร์ , you`re สทิลล อะ พี๊เพิ่ล)
teacher
(ที๊ชเช่อร)
Sister, your word reaches far
(ซิ๊สเท่อร์ , ยุร เวิร์ด รีเชด ฟาร์)
Sister, there`s a million
(ซิ๊สเท่อร์ , there`s ซา มิ๊ลเลี่ยน)
different races but we all
(ดีฟเฟอะเร็นท เร้ซ บั๊ท วี ออล)
share the same future
(แชร์ เดอะ เซม ฟิ๊วเช่อร์)
in the world.
(อิน เดอะ เวิลด)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
They gave you sunshine
(เด เกฝ ยู ซันชาย)
They gave you sea
(เด เกฝ ยู ซี)
They gave you everything but
(เด เกฝ ยู เอ๊วี่ติง บั๊ท)
the jailhouse key.
(เดอะ เจโลเฮาส์ คีย์)
They gave you coffee
(เด เกฝ ยู คีอฟฟี่)
They gave you tea
(เด เกฝ ยู ที)
They gave you everything
(เด เกฝ ยู เอ๊วี่ติง)
but equality.
(บั๊ท อิควอลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angela คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น