เนื้อเพลง Free Xone คำอ่านไทย Janet Jackson

Free
(ฟรี)
Next Song
(เน๊กซท ซ็อง)
Hahahahaha
(ฮาฮาฮาฮาฮา)
Ohhhh Boy
(โอ้ บอย)
Mama Yoke
(มามะ โยค)
That Used To Be My Nickname
(แดท ยู๊ส ทู บี มาย นีคเนม)

He Was On A Airplane
(ฮี วอส ออน อะ แอพเลน)
Sittin Next To This Guy
(ซิทดิน เน๊กซท ทู ดิส กาย)
Said He Wasn’t Too Shy
(เซ็ด ฮี วอสซึ้น ทู ชาย)
And He Seemed Real Nice
(แอนด์ ฮี ซีม เรียล ไน๊ซ์)
Until He Found Out He Was Gay
(อันทิล ฮี เฟานด เอ๊าท ฮี วอส เก)
That’s So Not Mellow
(แด้ท โซ น็อท เมลโล)

Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)

Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)

Freestyle
(ฟรีสทาย)
Xone 1
(Xone วัน)
Boy Meets Boy
(บอย มี๊ท บอย)
Boy Loses Boy
(บอย ลู้ส บอย)
Boy Gets Cute Boy Back
(บอย เก็ท คยูท บอย แบ็ค)

Girl Meets Girl
(เกิร์ล มี๊ท เกิร์ล)
Girl Loses Girl
(เกิร์ล ลู้ส เกิร์ล)
Girl Gets Cute Girl Back
(เกิร์ล เก็ท คยูท เกิร์ล แบ็ค)

One Rule
(วัน รูล)
No Rules
(โน รูล)
One Love
(วัน ลัฝ)
Freexone
(Freexone)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)

Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)

Freestyle
(ฟรีสทาย)
Xone 2
(Xone ทู)

Boy Meets Girl
(บอย มี๊ท เกิร์ล)
Boy Loses Girl
(บอย ลู้ส เกิร์ล)
Boy Gets Cute Girl Back
(บอย เก็ท คยูท เกิร์ล แบ็ค)

Girl Meets Boy
(เกิร์ล มี๊ท บอย)
Girl Loses Boy
(เกิร์ล ลู้ส บอย)
Girl Gets Cute Girl Back
(เกิร์ล เก็ท คยูท เกิร์ล แบ็ค)

Free To Be Who You Really Are
(ฟรี ทู บี ฮู ยู ริแอ็ลลิ อาร์)
One Rule
(วัน รูล)
No Rules
(โน รูล)
One Love
(วัน ลัฝ)
Freexone
(Freexone)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)

Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Let’s Get Let’s Get Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท เล็ท เก็ท เล็ท เก็ท ฟรี)
Let’s Get Free
(เล็ท เก็ท ฟรี)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)
Now Make It Mellow
(นาว เม้ค อิท เมลโล)

Freestyle
(ฟรีสทาย)
Xone 3
(Xone ที)

Love Your Sister
(ลัฝ ยุร ซิ๊สเท่อร์)
Love Your Brother
(ลัฝ ยุร บร๊าเท่อรํ)
Love Yourself
(ลัฝ ยุรเซลฟ)

Remember
(รีเม๊มเบ่อร์)
One Rule
(วัน รูล)
No Rules
(โน รูล)
One Love
(วัน ลัฝ)
Freexone
(Freexone)
Freexone
(Freexone)
Freexone
(Freexone)

One Rule
(วัน รูล)
No Rules
(โน รูล)
One Love
(วัน ลัฝ)
Freexone
(Freexone)
Freexone
(Freexone)
Freexone
(Freexone)
Freexone
(Freexone)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free Xone คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น