เนื้อเพลง Pillow Your Eyes คำอ่านไทย Incubus

Viewed the scene on a black and white T.V.
(ฝิว เดอะ ซีน ออน อะ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท ที วี)
Chose your words ” hey mom I want to be… ”
(โชส ยุร เวิร์ด ” เฮ มัม ไอ ว้อนท ทู บี “)
So, study hard.
(โซ , สทีดดี้ ฮาร์ด)
Your work became your cell.
(ยุร เวิ๊ร์ค บิเคม ยุร เซล)
Don’t you dare inhale, or you’ll be damned to hell!
(ด้อนท์ ยู แดร์ อินเฮล , ออ โยว บี แดมนํ ทู เฮ็ลล !)
No!
(โน !)
Yes, back and in your prime and things are in a swirl.
(เย็ซ , แบ็ค แอนด์ อิน ยุร ไพร์ม แอนด์ ทริง เอส แซร์ อิน อะ ซเวิล)
Solaced with your choice, out pops a baby girl!
(ซอลอิซ วิธ ยุร ช๊อยซํ , เอ๊าท พ็อพ ซา เบ๊บี้ เกิร์ล !)
Family now complete, and power’s in your hands.
(แฟ๊มิลี่ นาว คอมพลีท , แอนด์ พ๊าวเว่อร์ ซิน ยุร แฮนด์)
You’ve won the greatest prize, it’s time to take a stand.
(ยู๊ฟ ว็อน เดอะ เกสเดด ไพร๊ซ์ , อิทซ ไทม์ ทู เท้ค เก สแทนด์)
Sphincter freed last on your common throne.
(Sphincter ฟรี ล๊าสท ออน ยุร ค๊อมมอน ธโรน)
You think the kill weeds chompin’ at your noodles flow.
(ยู ทริ๊งค เดอะ คิลล์ วีด ชัมปิน แอ็ท ยุร นู๊ดเดิ้ล โฟลว์)
There’s somethin about the herb, so fast, hypnotize.
(แดร์ ซัมติน อะเบ๊าท เดอะ เฮิร์บ , โซ ฟาสท , ฮีพโนะไทส)
A ripened head change that’ll pillow your eyes.
(อะ ไรพเอ็น เฮด เช้งจํ แธดิล พิ๊ลโล่ว ยุร อาย)
Will you be the superman inflicting drastic change?
(วิล ยู บี เดอะ ซยูเพอะแม็น อินฟิคติ้ง ดแรซทิค เช้งจํ)
The power of your name has spanded out a boundless range.
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ยุร เนม แฮ็ส spanded เอ๊าท ดา เบานดเล็ซ เร๊นจ)
Will you meet the needs of a fast paced, awkward, life-span I call ” we ” ?
(วิล ยู มี๊ท เดอะ นี๊ด อ็อฝ อะ ฟาสท แพค , ออคเวิด , ไล๊ฟ สแพน นาย คอลลํ ” วี “)
Our trust is now within you.
(เอ๊า ทรัสท อีส นาว วิธอิน ยู)
So by soul cries let it be.
(โซ บาย โซล ไคร เล็ท ดิธ บี)
Pillow your eyes!
(พิ๊ลโล่ว ยุร อาย !)
Yes, I, praise Jah!
(เย็ซ , ไอ , เพรส ย่า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pillow Your Eyes คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น