เนื้อเพลง Let It Be Me คำอ่านไทย Indigo Girls

Sticks and stones battle zones a single light bulb on a single thread for the black sirens wail history fails rose-colored glass begins to age and crack while the politicians shadowbox the power ring in an endless split decision never solve anything from a neighbor’s distant land i heard the strain of the common man let it be me [this is not a fighting song] let it be me [not a wrong for a wrong] let it be me, if the world is night shine my life like a light well the world seems spent and the president has no good idea of who the masses are well i’m one of them and i’m among friends trying to see beyond the fences of our own backyard i’ve seen kingdoms blow like ashes in the winds of change but the power of truth is the fuel for the flame so the darker the ages get there’s a stronger beacon yet let it be me [this is not a fighting song] let it be me [not a wrong for a wrong] let it be me, if the world is night shine my life like a light in the kind word you speak in the turn of the cheek when your vision
(สทิ๊ค แซน สโทน แบ๊ทเทิ้ล โซน ซา ซิง le ไล๊ท บั้ลบํ ออน อะ ซิง le เทร๊ด ฟอร์ เดอะ แบล๊ค ไซ๊เร่น เวล ฮิสทรี่ เฟล โรส คัลเออะ กล๊าสส บีกิน ทู เอจ แอนด์ แคร๊ค ไวล์ เดอะ พอลิทีฌแอ็น shadowbox เดอะ พ๊าวเว่อร์ ริง อิน แอน เอ็นเล็ซ สพลิ๊ท ดีซิ๊ชั่น เน๊เฝ่อร์ โซ๊ลฝ เอนอิธิง ฟรอม มา เนเบอะ ดีซแท็นท แลนด์ ดาย เฮิด เดอะ สเทรน อ็อฝ เดอะ ค๊อมมอน แมน เล็ท ดิธ บี มี [ ดิส ซิส น็อท ดา ไฟท์ดิง ซ็อง ] เล็ท ดิธ บี มี [ น็อท ดา รอง ฟอร์ รา รอง ] เล็ท ดิธ บี มี , อิ๊ฟ เดอะ เวิลด อีส ไน๊ท ไชน์ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เก ไล๊ท เวลล เดอะ เวิลด ซีม ซเพ็นท แอนด์ เดอะ เพร๊สซิเด้นท แฮ็ส โน กู๊ด ไอเดีย อ็อฝ ฮู เดอะ แมสเซซ แซร์ เวลล แอม วัน อ็อฝ เด็ม แอนด์ แอม อะมอง เฟรน ทไรอิง ทู ซี บียอนด์ เดอะ เฟ้นซ อ็อฝ เอ๊า โอว์น แบคคีหยาด แอฝ ซีน คิง ดัม โบลว์ ไล๊ค แอสเชรด ซิน เดอะ วินด อ็อฝ เช้งจํ บั๊ท เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ ทรู๊ธ อีส เดอะ ฟู๊เอล ฟอร์ เดอะ เฟลม โซ เดอะ ดาร์คเกอร์ ดิ เอจ เก็ท แดร์ ซา สตองเกอร์ บีคัน เย๊ท เล็ท ดิธ บี มี [ ดิส ซิส น็อท ดา ไฟท์ดิง ซ็อง ] เล็ท ดิธ บี มี [ น็อท ดา รอง ฟอร์ รา รอง ] เล็ท ดิธ บี มี , อิ๊ฟ เดอะ เวิลด อีส ไน๊ท ไชน์ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เก ไล๊ท อิน เดอะ ไคนด์ เวิร์ด ยู สพี๊ค อิน เดอะ เทิร์น อ็อฝ เดอะ ชีค เว็น ยุร ฝิ๊ชั่น)
stays clear in the face of your fear then you see turning off a light switch is their only power when we stand like spotlights in a mighty tower all for one and one for all then we sing the common call let it be me [this is not a fighting song] let it be me [not a wrong for a wrong] let it be me, if the world is night shine my life like a light
(สเทย์ เคลียร์ อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ ยุร เฟียร์ เด็น ยู ซี เทินนิง ออฟฟ อะ ไล๊ท สวิทช์ อีส แดร์ โอ๊นลี่ พ๊าวเว่อร์ เว็น วี สแทนด์ ไล๊ค สปอทไลท์ ซิน อะ ไมทอิ เท๊าเว่อร์ รอ ฟอร์ วัน แอนด์ วัน ฟอร์ รอ เด็น วี ซิง เดอะ ค๊อมมอน คอลลํ เล็ท ดิธ บี มี [ ดิส ซิส น็อท ดา ไฟท์ดิง ซ็อง ] เล็ท ดิธ บี มี [ น็อท ดา รอง ฟอร์ รา รอง ] เล็ท ดิธ บี มี , อิ๊ฟ เดอะ เวิลด อีส ไน๊ท ไชน์ มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เก ไล๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let It Be Me คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น