เนื้อเพลง Different คำอ่านไทย New London Fire

She had to slip into her dress
(ชี แฮ็ด ทู สลิ๊พ อิ๊นทู เฮอ เดรส)
but not before the smoke can clear her head
(บั๊ท น็อท บีฟอร์ เดอะ สโม๊ค แคน เคลียร์ เฮอ เฮด)
While the worst she can confess
(ไวล์ เดอะ เวิ๊ร์สท ชี แคน คอนเฟสส)
but the thoughts have left her mind
(บั๊ท เดอะ ธอท แฮ็ฝ เล๊ฟท เฮอ ไมนด์)
Sometimes they never find their way
(ซัมไทม์ เด เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ แดร์ เวย์)
Now she just turns to say
(นาว ชี จั๊สท เทิร์น ทู เซย์)
Please dont wait for me today
(พลีซ ด้อนท์ เว้ท ฟอร์ มี ทูเดย์)
things will not be different now
(ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
They will lead the way into some forgotten space
(เด วิล ลี๊ด เดอะ เวย์ อิ๊นทู ซัม ฟอร์กอทเดน สเพ๊ซ)
where things will not be different now
(แวร์ ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
Shes just forgotten like
(ชี จั๊สท ฟอร์กอทเดน ไล๊ค)
a ghost
(อะ โก๊สท)
and the worst thing that she could ever hear is
(แอนด์ เดอะ เวิ๊ร์สท ทริง แดท ชี เคิด เอ๊เฝ่อร์ เฮียร อีส)
I think I love you dear
(ไอ ทริ๊งค ไอ ลัฝ ยู เดียร์)
as shes taking off her clothes
(แอส ชี เทคอิง ออฟฟ เฮอ คโลฑ)
someday youll have to find a home
(ซัมเดย์ โยว แฮ็ฝ ทู ไฟนด์ อะ โฮม)
Now she just turns to say
(นาว ชี จั๊สท เทิร์น ทู เซย์)
Please dont wait for me today
(พลีซ ด้อนท์ เว้ท ฟอร์ มี ทูเดย์)
things will not be different now
(ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
They will lead the way into some forgotten space
(เด วิล ลี๊ด เดอะ เวย์ อิ๊นทู ซัม ฟอร์กอทเดน สเพ๊ซ)
where things will not be different now
(แวร์ ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
Words come and softly touch your smile
(เวิร์ด คัม แอนด์ ซอฟทลิ ทั๊ช ยุร สไมล์)
They make their way into the space
(เด เม้ค แดร์ เวย์ อิ๊นทู เดอะ สเพ๊ซ)
where theyre dead and out of place
(แวร์ เดรว เด้ด แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ เพลส)
Dont believe me I have tried
(ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี ไอ แฮ็ฝ ทไร)
but I am resting for a while
(บั๊ท ไอ แอ็ม เรสดิง ฟอร์ รา ไวล์)
I will look for you again
(ไอ วิล ลุ๊ค ฟอร์ ยู อะเกน)
Someday youll have to find a home
(ซัมเดย์ โยว แฮ็ฝ ทู ไฟนด์ อะ โฮม)
where you go I will appear
(แวร์ ยู โก ไอ วิล แอพเพียร์)
Now she just turns to say
(นาว ชี จั๊สท เทิร์น ทู เซย์)
Please dont wait for me today
(พลีซ ด้อนท์ เว้ท ฟอร์ มี ทูเดย์)
things will not be different now
(ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)
They will lead the way into some forgotten space
(เด วิล ลี๊ด เดอะ เวย์ อิ๊นทู ซัม ฟอร์กอทเดน สเพ๊ซ)
where things will not be different now
(แวร์ ทริง เอส วิล น็อท บี ดีฟเฟอะเร็นท นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Different คำอ่านไทย New London Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น