เนื้อเพลง Of A Broken Heart คำอ่านไทย Zwan

if only i die
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ ดาย)
just once in my life
(จั๊สท วั๊นซ อิน มาย ไล๊ฟ)
if only to try
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ทู ธราย)
to take a guess, to be the best
(ทู เท้ค เก เกสส , ทู บี เดอะ เบ๊สท์)
a feeling i hide
(อะ ฟีลอิง ไอ ไฮด์)
that runs this world, that keeps us alive
(แดท รัน ดิส เวิลด , แดท คี๊พ อัซ อะไล๊ฝ)
i want you to climb with me
(ไอ ว้อนท ยู ทู ไคลบ์ วิธ มี)

until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die
(อันทิล ไอ ดาย)

the heart of a child
(เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ อะ ชายลํดํ)
is in your hands now
(อีส ซิน ยุร แฮนด์ นาว)
so let’s see you smile
(โซ เล็ท ซี ยู สไมล์)
’cause i’m not impressed with your loneliness
(ค๊อส แอม น็อท อิมเพรส วิธ ยุร โลนลิเน็ซ)
and it’s been a while
(แอนด์ อิทซ บีน อะ ไวล์)
since you forgave all your changes made
(ซิ๊นซ ยู เฟาะเกฝ ออล ยุร เช้งจํ เมด)
so let’s count the miles together
(โซ เล็ท เค้าทํ เดอะ ไมล ทูเก๊ทเธ่อร์)

until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die
(อันทิล ไอ ดาย)

if only i die
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ไอ ดาย)
just once in my life
(จั๊สท วั๊นซ อิน มาย ไล๊ฟ)
if only to try together
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ทู ธราย ทูเก๊ทเธ่อร์)

until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die of a broken heart
(อันทิล ไอ ดาย อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
a broken heart
(อะ บโรเค็น ฮาร์ท)
until i die
(อันทิล ไอ ดาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Of A Broken Heart คำอ่านไทย Zwan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น