เนื้อเพลง The What คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Verse One: Notorious, Meth]
([ เฝิซ วัน : โนโท๊เรียส , เมตสฺ ])

I used to get feels on a b*tch
(ไอ ยู๊ส ทู เก็ท ฟีล ออน อะ บี *tch)
Now I throw shields on the d*ck
(นาว ไอ โธรว์ ชีลด ออน เดอะ ดี *ck)
To stop me from that HIV sh*t
(ทู สท๊อพ มี ฟรอม แดท HIV ฌะ *ที)
And n*ggaz know they hot like a Twinkie filling
(แอนด์ เอ็น *ggaz โนว์ เด ฮอท ไล๊ค เก Twinkie ฟีลลิง)
Playin the villian
(เพลย์ยิน เดอะ เวียวเรียน)
Prepare for this rap killin
(พรีแพร์ ฟอร์ ดิส แร็พ คิลลิน)
Biggie Smalls is the illest
(บิ๊กกี้ สมอลล์ ซิส ดิ ไอเลสชฺ)
Your style is played out, like Arnold wondered
(ยุร สไทล์ อีส เพลย์ เอ๊าท , ไล๊ค อาร์โนด วั๊นเด้อร)
” What you talkin bout Willis? ”
(” ว๊อท ยู ทอคกิ่น เบาท วิลลิส “)
The thrill is gone, the black Frank White
(เดอะ ธริล อีส กอน , เดอะ แบล๊ค แฟร๊งค ไว๊ท)
is here to excite and
(อีส เฮียร ทู เอ็กไซ๊ทํ แอนด์)
throw d*ck to dykes
(โธรว์ ดี *ck ทู ไดค)
B*tches I like em brainless
(บี *tches ซาย ไล๊ค เอ็ม บเรนเล็ซ)
Guns I like em stainless steel
(กัน ซาย ไล๊ค เอ็ม ซเทนเล็ซ สทีล)
I want the f*ckin Fortune like the Wheel
(ไอ ว้อนท เดอะ เอฟ *ckin ฟ๊อร์จูน ไล๊ค เดอะ วีล)
I squeeze gats till my clips is empty
(ไอ สควี๊ซ แกท ทิลล์ มาย คลิพ ซิส เอ๊มพที่)
Don’t tempt me [T-H-O-D Man]
(ด้อนท์ เท๊มพท์ มี [ ที เฮส โอ ดี แมน ])
You don’t want to f*ck with Biggie
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู เอฟ *ck วิธ บิ๊กกี้)

Here I am, I’ll be damned if this ain’t some sh*t
(เฮียร ไอ แอ็ม , อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ดิส เอน ซัม ฌะ *ที)
Come to spread the b*tter lyrics over hominy grit
(คัม ทู สเพร๊ด เดอะ บี *tter ลีริค โอ๊เฝ่อร hominy กริท)
It’s the low killer death trap, yes I’m a jet black ninja
(อิทซ เดอะ โลว คีลเลอะ เด้ท แถร๊บ , เย็ซ แอม มา เจ๊ต แบล๊ค ninja)
Comin where you rest at, surrender
(คัมอิน แวร์ ยู เรสท แอ็ท , เซอร์เร๊นเด้อร์)
Step inside the ring, youse the number one contender
(สเท็พ อิ๊นไซด์ เดอะ ริง , ยูซ เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน contender)
Lookin cold booty like your p*ssy in December
(ลุคกิน โคลด์ บูทิ ไล๊ค ยุร พี *ssy อิน ดิเซมเบอะ)
N*gga stop b*tchin, b*tton up ya lip and
(เอ็น *gga สท๊อพ บี *tchin , บี *tton อั๊พ ยา ลิพ แอนด์)
From Method all you gettin is a can of ass-whippin
(ฟรอม เม๊ธถอท ออล ยู เกดดิน อีส ซา แคน อ็อฝ อาซ whippin)
Hey, I’ll be kickin, you son, you doin all the yappin
(เฮ , อิลล บี คิคคิน , ยู ซัน , ยู โดย ออล เดอะ แยพปิน)
Actin as if it can’t happen
(แอสติน แอส อิ๊ฟ อิท แค็นท แฮ๊พเพ่น)
You front and got me mad enough to touch somethin
(ยู ฟร๊อนท แอนด์ ก็อท มี แม้ด อีน๊าฟ ทู ทั๊ช ซัมติน)
Yo I’m from Shaolin, Island, and ain’t afraid to bust somethin
(โย แอม ฟรอม Shaolin , ไอ๊แลนด์ , แอนด์ เอน อะเฟรด ทู บัซท ซัมติน)
So what cha want n*gga, ya punk n*gga
(โซ ว๊อท ชา ว้อนท เอ็น *gga , ยา พรัค เอ็น *gga)
I got a six-shooter and a horse named Trigger
(ไอ ก็อท ดา ซิกซ์ ฌูเทอะ แอนด์ อะ ฮอร์ส เนม ทริ๊กเก้อร์)
It’s real, ninety-four, rugged raw
(อิทซ เรียล , ไนนทิ โฟ , รักกิด รอว์)
Kickin down your god damn door [and it goes a lil somethin like this]
(คิคคิน เดาน ยุร ก๊อด แดมนํ ดอร์ [ แอนด์ ดิท โกซ ซา ลิล ซัมติน ไล๊ค ดิส ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])

F*ck the world, don’t ask me for sh*t
(เอฟ *ck เดอะ เวิลด , ด้อนท์ อาสคฺ มี ฟอร์ ฌะ *ที)
And everything you get ya gotta work hard fot it
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ยู เก็ท ยา กอททะ เวิ๊ร์ค ฮาร์ด fot ดิธ)
Honies shake your hips, ya don’t stop
(ฮันนีสฺ เช้ค ยุร ฮิพ , ยา ด้อนท์ สท๊อพ)
And n*ggaz pack the clips, keep on
(แอนด์ เอ็น *ggaz แพ็ค เดอะ คลิพ , คี๊พ ออน)

[Verse Two: Meth, Notorious]
([ เฝิซ ทู : เมตสฺ , โนโท๊เรียส ])

Verse two, comin with that Olde E brew
(เฝิซ ทู , คัมอิน วิธ แดท Olde อี บรู)
Meth-tical, puttin n*ggaz back in I.C.U.
(เมตสฺ ทิคอล , พันดิน เอ็น *ggaz แบ็ค อิน นาย ซี ยู)
I’m lifted troop, you can bring yours wack ass crew
(แอม ลิฟท ทรู๊พ , ยู แคน บริง ยุร แวค อาซ ครู)
I got connections, I’ll get that ass stuck like glue, huh
(ไอ ก็อท ค็อนเนคฌัน , อิลล เก็ท แดท อาซ ซทัค ไล๊ค กลู , ฮู)
No question, I be comin down and sh*t
(โน เคว๊สชั่น , ไอ บี คัมอิน เดาน แอนด์ ฌะ *ที)
Yo I gets rugged as a motherf*ckin carpet get
(โย ไอ เก็ท รักกิด แอส ซา motherf*ckin ค๊าร์เพ็ท เก็ท)
And n*ggaz love it, not in the physical form but in the mental
(แอนด์ เอ็น *ggaz ลัฝ อิท , น็อท อิน เดอะ ฟิ๊สิคอล ฟอร์ม บั๊ท อิน เดอะ เม๊นท่อล)
I spark and they cells get warm
(ไอ สพ๊าร์ค แอนด์ เด เซล เก็ท วอร์ม)
I’m not a gentle, man, I’m a Method, Man!
(แอม น็อท ดา เจ๊นเทิ่ล , แมน , แอม มา เม๊ธถอท , แมน !)
Baby accept it, utmost respect it
(เบ๊บี้ แอ๊คเซพท ดิธ , อั๊ทโมสท เรสเพ๊คท ดิธ)
[Assume the position] Stop look and listen
([ แอสซูม เดอะ โพซิ๊ชั่น ] สท๊อพ ลุ๊ค แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
I spit on your grave then I grab my Charles D*ckens
(ไอ ซพิท ออน ยุร เกรฝ เด็น นาย แกร๊บ มาย ชาเรวซฺ ดี *ckens)

Welcome to my center
(เว้ลคั่ม ทู มาย เซ๊นเท่อร์)
Honies feel it deep in they placenta
(ฮันนีสฺ ฟีล อิท ดี๊พ อิน เด พละเซนทะ)
Cold as the pole in the winter
(โคลด์ แอส เดอะ โพล อิน เดอะ วิ๊นเท่อร์)
Far from the inventor, but I got this rap sh*t sewed
(ฟาร์ ฟรอม ดิ อินเฝนเทอะ , บั๊ท ไอ ก็อท ดิส แร็พ ฌะ *ที โซ)
And when my Mac unloads
(แอนด์ เว็น มาย แมค อันโลด)
I’m guaranteed another video
(แอม แกแรนที อะน๊าเทร่อร์ ฝีดอิโอ)
Ready to die, why I act that way?
(เร๊ดี้ ทู ดาย , วาย ไอ แอ๊คท แดท เวย์)
Pop Duke left Mom Duke
(พ็อพ ดยูค เล๊ฟท มัม ดยูค)
The faggot took the back way
(เดอะ แฟกกัท ทุค เดอะ แบ็ค เวย์)
So instead of makin hoes s*ck my d*ck up
(โซ อินสเท๊ด อ็อฝ เมกิน โฮ เอส *ck มาย ดี *ck อั๊พ)
I used to do stick-up
(ไอ ยู๊ส ทู ดู สทิ๊ค อั๊พ)
Cause hoes is irritatin like the hic-CUPS
(ค๊อส โฮ ซิส irritatin ไล๊ค เดอะ ฮิค คัพ)
Excuse me, flows just grow through me
(เอ็กซคิ้วส มี , โฟลว์ จั๊สท โกรว์ ทรู มี)
Like trees to branches
(ไล๊ค ทรี ทู แบรนเชด)
Cliffs to avalanches
(คลิฟ ทู แอฝอะลันช)
It’s the praying mantis
(อิทซ เดอะ เพลยอิง แมนทิซ)
Deep like the mind of Farrakhan
(ดี๊พ ไล๊ค เดอะ ไมนด์ อ็อฝ Farrakhan)
A motherf*ckin rap phenomenon, plus
(อะ motherf*ckin แร็พ ฟีโน๊มิน่อน , พลัส)

[I got more glocks and techs than you]
([ ไอ ก็อท โม คล็อก แซน ทิค แฑ็น ยู ])
I make it hot [N*gga won’t even stand next to you]
(ไอ เม้ค อิท ฮอท [ เอ็น *gga ว็อนท อี๊เฝ่น สแทนด์ เน๊กซท ทู ยู ])
N*gga touch me you better bust me
(เอ็น *gga ทั๊ช มี ยู เบ๊ทเท่อร์ บัซท มี)
tree times in the head
(ทรี ไทม์ ซิน เดอะ เฮด)
Or motherf*cker’s dead, ya thought so
(ออ motherf*ckers เด้ด , ยา ธอท โซ)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

[feat. Method Man]
([ ฟีท เม๊ธถอท แมน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The What คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น