เนื้อเพลง Let’s Make It Baby คำอ่านไทย Bon Jovi

When I look in your eyes
(เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
I can feel the fire
(ไอ แคน ฟีล เดอะ ไฟเออะร)
I see through disquise
(ไอ ซี ทรู disquise)
I can see your desire
(ไอ แคน ซี ยุร ดีไซรํ)

I can read your lips
(ไอ แคน รี๊ด ยุร ลิพ)
I don’t need no translation
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด โน ทแร็นซเลฌัน)
[no translation]
([ โน ทแร็นซเลฌัน ])
It was more than a kiss
(อิท วอส โม แฑ็น อะ คิซ)
I want to make my donation
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค มาย โดะเนฌัน)

So turn out the lights
(โซ เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
I’m going down slowly
(แอม โกอิ้ง เดาน ซโลลิ)
[slowly]
([ ซโลลิ ])
Tell me what’s right
(เทลล มี ว๊อท ไร๊ท)
Tell me you want me
(เทลล มี ยู ว้อนท มี)
Tell me you want me
(เทลล มี ยู ว้อนท มี)
Don’t tell me you love me
(ด้อนท์ เทลล มี ยู ลัฝ มี)
Tell me you wnat me
(เทลล มี ยู wnat มี)

Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)

Come a little bit closer
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์)
I want to play doctor
(ไอ ว้อนท ทู เพลย์ ด๊อคเท่อร์)
Its getting harder, harder, harder
(อิทซ เกดดดิ้ง อาณ์เดอ , อาณ์เดอ , อาณ์เดอ)
To keep you away
(ทู คี๊พ ยู อะเวย์)

I want to taste the sweat
(ไอ ว้อนท ทู เท๊ซท เดอะ สเว็ท)
Rollin’ off your body
(โรลลิน ออฟฟ ยุร บ๊อดี้)
We’ll get the sheets all wet
(เวลล เก็ท เดอะ ฌีท ซอร์ เว๊ท)
Baby, I’ll make you feel naughty
(เบ๊บี้ , อิลล เม้ค ยู ฟีล น๊อที่)

Turn out the lights
(เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
I’m going down slowly
(แอม โกอิ้ง เดาน ซโลลิ)
[going down slowly]
([ โกอิ้ง เดาน ซโลลิ ])
Tell me what’s right
(เทลล มี ว๊อท ไร๊ท)
Just tell me you want me
(จั๊สท เทลล มี ยู ว้อนท มี)
[I want you]
([ ไอ ว้อนท ยู ])
Just tell me you want me
(จั๊สท เทลล มี ยู ว้อนท มี)
[I want you]
([ ไอ ว้อนท ยู ])
Don’t tell me you love me
(ด้อนท์ เทลล มี ยู ลัฝ มี)
Well tell me you want me, want me, want me
(เวลล เทลล มี ยู ว้อนท มี , ว้อนท มี , ว้อนท มี)

Lets make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Lets make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Lets make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Lets make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)

Solo
(โซ๊โล่)

So turn out the lights
(โซ เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท)
And Baby go down slowly
(แอนด์ เบ๊บี้ โก เดาน ซโลลิ)
Don’t you tell me you want me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี ยู ว้อนท มี)
Don’t you tell me you love me
(ด้อนท์ ยู เทลล มี ยู ลัฝ มี)
Just tell me you…you…want me…tell me…tell me…tell me
(จั๊สท เทลล มี ยู ยู ว้อนท มี เทลล มี เทลล มี เทลล มี)

Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)
Let’s make it baby
(เล็ท เม้ค อิท เบ๊บี้)

[I want to f*ck you]
([ ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ])
[S*ck my d*ck, s*ck my d*ck, I want you to s*ck my d*ck]
([ เอส *ck มาย ดี *ck , เอส *ck มาย ดี *ck , ไอ ว้อนท ยู ทู เอส *ck มาย ดี *ck ])
[I want to f*ck you]
([ ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Make It Baby คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น