เนื้อเพลง You Can’t Hurry Love คำอ่านไทย Dixie Chicks

I need love, love to ease my mind
(ไอ นี๊ด ลัฝ , ลัฝ ทู อี๊ส มาย ไมนด์)
I need to find, find someone to call mine
(ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ , ไฟนด์ ซัมวัน ทู คอลลํ ไมน์)

But mama said you can’t hurry love
(บั๊ท มามะ เซ็ด ยู แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
It’s a game of give and take
(อิทซ ซา เกม อ็อฝ กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
I can’t hurry love, no, you’ll just have to wait
(ไอ แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ , โน , โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
Just trust, give it time
(จั๊สท ทรัสท , กี๊ฝ อิท ไทม์)
No matter how long it takes
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค)

How many heartaches must I stand
(ฮาว เมนอิ ฮาทเทค มัสท์ ไอ สแทนด์)
Before I find the love to let me live again
(บีฟอร์ ไอ ไฟนด์ เดอะ ลัฝ ทู เล็ท มี ไล้ฝ อะเกน)
Right now the only thing that keeps me hanging on
(ไร๊ท นาว ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท คี๊พ มี แฮงอิง ออน)
When I feel my strength, yeah it’s almost gone
(เว็น นาย ฟีล มาย ซทเร็งธ , เย่ อิทซ อ๊อลโมสท กอน)

I remember mama said
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ)
No you’ll just have to wait
(โน โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
It’s a game of give and take
(อิทซ ซา เกม อ็อฝ กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
How long must I wait, how much more must I take
(ฮาว ลอง มัสท์ ไอ เว้ท , ฮาว มัช โม มัสท์ ไอ เท้ค)
Before lonliness, will cause my heart, heart to break?
(บีฟอร์ ลอนลีเนส , วิล ค๊อส มาย ฮาร์ท , ฮาร์ท ทู เบร๊ค)

No, I cant bear to lve my life alone
(โน , ไอ แค็นท แบร์ ทู lve มาย ไล๊ฟ อะโลน)
I grow impatient for a love to call my own
(ไอ โกรว์ อิมเพเฌ็นท ฟอร์ รา ลัฝ ทู คอลลํ มาย โอว์น)
But when I feel that I, I can’t go on
(บั๊ท เว็น นาย ฟีล แดท ไอ , ไอ แค็นท โก ออน)
These precious words keep me hangin’ on
(ฑิส พรีเชี๊ยส เวิร์ด คี๊พ มี แฮนจิ้น ออน)

I remember mama sayin’ you can’t hurry love
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ มามะ เซย์อิน ยู แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
She said love don’t come easy
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
It’s a game of give and take
(อิทซ ซา เกม อ็อฝ กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)
I can’t hurry love
(ไอ แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
She said trust, give it time
(ชี เซ็ด ทรัสท , กี๊ฝ อิท ไทม์)
No matter how long it takes, gotta wait!
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค , กอททะ เว้ท !)

No love, love don’t come easy
(โน ลัฝ , ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ)
But I keep on waiting
(บั๊ท ไอ คี๊พ ออน เวททิง)
Anticipating for that soft voice
(แอนติซิเพดิง ฟอร์ แดท ซ๊อฟท ว๊อยซ์)
To talk to me at night
(ทู ท๊อล์ค ทู มี แอ็ท ไน๊ท)
For some tender arms to hold me tight
(ฟอร์ ซัม เท๊นเด้อร์ อาร์ม ทู โฮลด์ มี ไท๊ท)
I keep waiting, I keep on waiting
(ไอ คี๊พ เวททิง , ไอ คี๊พ ออน เวททิง)
But it ain’t easy [it ain’t easy]
(บั๊ท ดิธ เอน อีสอิ [ อิท เอน อีสอิ ])
No, you know it ain’t easy
(โน , ยู โนว์ อิท เอน อีสอิ)

When mama said
(เว็น มามะ เซ็ด)
You can’t hurry love
(ยู แค็นท เฮ๊อร์รี่ ลัฝ)
No, you’ll just have to wait
(โน , โยว จั๊สท แฮ็ฝ ทู เว้ท)
She said, trust give it time, no matter how long it takes
(ชี เซ็ด , ทรัสท กี๊ฝ อิท ไทม์ , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ลอง อิท เท้ค)
She said love don’t come easy it’s a game of give and take
(ชี เซ็ด ลัฝ ด้อนท์ คัม อีสอิ อิทซ ซา เกม อ็อฝ กี๊ฝ แอนด์ เท้ค)

{repeat and fade}
({รีพี๊ท แอนด์ เฟด })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can’t Hurry Love คำอ่านไทย Dixie Chicks

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น