เนื้อเพลง Here Comes Tecca Nina คำอ่านไทย Tech N9ne

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I be bussin’, parents be fussin and cussin’
(ไอ บี บัสซิน , พ๊าร์เร้นท บี ฟัสซิน แอนด์ cussin)
Cause all I talk about is silicon and muffins
(ค๊อส ออล ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท อีส ซีลอิค็อน แอนด์ มัฟฟิน)
So if you didn’t come to hear some strip club hits
(โซ อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน คัม ทู เฮียร ซัม ซทริพ คลับ ฮิท)
Then get the hell on cause I’m getting’ my mail on I’m hustlin’
(เด็น เก็ท เดอะ เฮ็ลล ออน ค๊อส แอม เกดดดิ้ง มาย เมล ออน แอม ฮัสลิน)

I’m talkin’ about foes I’m talkin’ about fans and kitties
(แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท โฟ แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท แฟน แซน kitties)
I’m talkin’ about ho’s and I’m talking about Kansas City
(แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท โฮซ แซน แอม ทอคอิง อะเบ๊าท แคนซัซ ซิ๊ที่)
That’s where I dwell wit wit, my, my vills and I, I, I will
(แด้ท แวร์ ไอ ดเว็ล วิท วิท , มาย , มาย vills แซน ดาย , ไอ , ไอ วิล)
Pop hot rocks 4 real venomous
(พ็อพ ฮอท ร๊อค โฟว เรียล เฝนอะมัซ)

When it gets hot, the Tech’s straight killin’ hataz
(เว็น หนิด เก็ท ฮอท , เดอะ ทิค สเทร๊ท คิลลิน hataz)
When it gets rock, the sex rates 10 I made her sit on this jock
(เว็น หนิด เก็ท ร๊อค , เดอะ เซ็กซ เหรท เทน ไอ เมด เฮอ ซิท ออน ดิส จอค)
Spits quick game inovator chick generator quick trip James Lemonader
(ซพิท ควิค เกม inovator ชิค เจนเออะเรเทอะ ควิค ทริ๊พ เจม Lemonader)

This is the beginning of blingin’ and houses
(ดิส ซิส เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ บลิง อิน แอนด์ เฮ้าส)
And women welcoming angels and demons on couches
(แอนด์ วีมเอิน welcomings แอ๊งเจล แซน ดีมัน ออน couches)
And sinnin’ I’m alive and well
(แอนด์ sinnin แอม อะไล๊ฝ แอนด์ เวลล)
The demise will bring ghost stories when I rise
(เดอะ ดิไมส วิล บริง โก๊สท สตอยสฺ เว็น นาย ไร๊ส)
In hell them alive will still vote 4 me
(อิน เฮ็ลล เด็ม อะไล๊ฝ วิล สทิลล โฝท โฟว มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Watch out cause here comes Tecca nina
(ว๊อทช เอ๊าท ค๊อส เฮียร คัม Tecca นี้นา)
Roll out cause here comes Tecca nina
(โรลล เอ๊าท ค๊อส เฮียร คัม Tecca นี้นา)
Drop down cause here comes Tecca nina
(ดรอพ เดาน ค๊อส เฮียร คัม Tecca นี้นา)
Here comes Tecca nina
(เฮียร คัม Tecca นี้นา)
Here comes Tecca nina
(เฮียร คัม Tecca นี้นา)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Bunsai baby everone’s high smokin’ and drinkin’
(Bunsai เบ๊บี้ everones ไฮฮ สโมกิน แอนด์ ดริงคิน)
And poppin’ so hurry come fly cause I got plenty rolls
(แอนด์ พอพปิน โซ เฮ๊อร์รี่ คัม ฟลาย ค๊อส ไอ ก็อท เพล๊นที่ โรลล)
And I got plenty dough and we got plenty ho’s
(แอนด์ ดาย ก็อท เพล๊นที่ โด แอนด์ วี ก็อท เพล๊นที่ โฮซ)
We roll on 24’s
(วี โรลล ออน 24s)

What it is? What it was? And what it shall be?
(ว๊อท ดิธ อีส ว๊อท ดิธ วอส แซน ว๊อท ดิธ แชลล์ บี)
Where the blizz? Where the ale? Where’s the belve?
(แวร์ เดอะ blizz แวร์ ดิ เอล แวร์ เดอะ เบ้า)
Caraboulou is 151 and Malibu Rum and pineapple so
(Caraboulou อีส 151 แอนด์ Malibu รัม แอนด์ pineapple โซ)
What’s this weakness you tryin’ to sell me?
(ว๊อท ดิส วีคเน็ซ ยู ทายอิน ทู เซลล์ มี)

I represent the Rogue Dog Villain n*ggas
(ไอ รีเพรสเซ่นท เดอะ โรก ด้อกก ฝีลลิน เอ็น *ggas)
Better repent the foes all feelin triggas
(เบ๊ทเท่อร์ ริเพนท เดอะ โฟ ซอร์ ฟีลิน triggas)
You got me bent, we rolls all peelin skrilla
(ยู ก็อท มี เบ็นท , วี โรลล ซอร์ peelin skrilla)
Roll call willin’ killaz froze yall feelin’ millas
(โรลล คอลลํ วิลลิน คิวแลซ ฟโรส ยอล ฟีลิน millas)

This be the best time to bust your best rhyme
(ดิส บี เดอะ เบ๊สท์ ไทม์ ทู บัซท ยุร เบ๊สท์ ไรม)
You bring your best rhyme I’m on your next line
(ยู บริง ยุร เบ๊สท์ ไรม แอม ออน ยุร เน๊กซท ไลน์)
And when I flex mine I see respect signs call the request line
(แอนด์ เว็น นาย ฟเล็คซ ไมน์ ไอ ซี เรสเพ๊คท ซายน คอลลํ เดอะ รีเควส ไลน์)
And just say TECH N9NE
(แอนด์ จั๊สท เซย์ ทิค N9NE)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
They call me Tecca nina that be my nickname
(เด คอลลํ มี Tecca นี้นา แดท บี มาย นีคเนม)
I often wreck arenas most of ’em chicks man
(ไอ อ๊อฟเฟ่น เร๊ค อารี๊น่า โมซท อ็อฝ เอ็ม ชิค แมน)
Spoil us with checks and Visa cause how we spit game
(สพอยล์ อัซ วิธ เช็ค แซน ฝีสะ ค๊อส ฮาว วี ซพิท เกม)
Havin’ her bless the weiner I love 2 get brain
(เฮฝวิน เฮอ เบล๊ส เดอะ weiner ไอ ลัฝ ทู เก็ท เบรน)

4 chicks in the back of the truck, backin’ it up
(โฟว ชิค ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ ทรั๊ค , แบคกิน หนิด อั๊พ)
S*ckin’ on tongues, laughin’ it up
(เอส *ckin ออน ทั๊ง , เลอกิน หนิด อั๊พ)
Gassin at Kutt, bussin’ her bun slappin’ it up
(แกสซิน แอ็ท Kutt , บัสซิน เฮอ บัน สลาฟพิน หนิด อั๊พ)
Quick wrappin’ it up, get thrust with no funds then passin the b*tt
(ควิค wrappin หนิด อั๊พ , เก็ท ธรัซท วิธ โน ฟันด เด็น passin เดอะ บี *tt)

Absolute when I shoot the sh*t
(แอ๊บโซลู้ท เว็น นาย ชู๊ท เดอะ ฌะ *ที)
Juice the chicks with flows that you use ta get
(จู้ยซ เดอะ ชิค วิธ โฟลว์ แดท ยู ยู๊ส ทา เก็ท)
Take ’em to Adam’s house, don’t rat ’em out
(เท้ค เอ็ม ทู แอดแอ็ม เฮ้าส , ด้อนท์ แร๊ท เอ็ม เอ๊าท)
Or take ’em down to wesses get breastes
(ออ เท้ค เอ็ม เดาน ทู wesses เก็ท breastes)
Up in yo face and scat ’em out
(อั๊พ อิน โย เฟซ แอนด์ สแคท เอ็ม เอ๊าท)

Make room 4 the crew with beats
(เม้ค รูม โฟว เดอะ ครู วิธ บีท)
That thump I got the sickness horny chicks mighty mine be
(แดท ธัมพ ไอ ก็อท เดอะ ซีคเน็ซ ฮอนิ ชิค ไมทอิ ไมน์ บี)
Straight doom, 4 the crew that skeet
(สเทร๊ท ดูม , โฟว เดอะ ครู แดท ซคีตทฺ)
Like chumps I bring ’em 66 triple 8 46993
(ไล๊ค ชัมพ ซาย บริง เอ็ม 66 ทริ๊พเพิ่ล เอ๊ก 46993)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Repeat 2x]
([ รีพี๊ท 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here Comes Tecca Nina คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น