เนื้อเพลง Discotheque (Hexidecimal Mix) คำอ่านไทย U2

You can reach
(ยู แคน รี๊ช)
But you can’t grab it
(บั๊ท ยู แค็นท แกร๊บ อิท)
You can hold it, control it
(ยู แคน โฮลด์ ดิท , คอนโทรล อิท)
No, you can’t bag it
(โน , ยู แค็นท แบ๊ก อิท)

You can push
(ยู แคน พุช)
[You can push]
([ ยู แคน พุช ])
But you can’t direct it
(บั๊ท ยู แค็นท ไดเร็ค ดิธ)
[But you can’t direct it]
([ บั๊ท ยู แค็นท ไดเร็ค ดิธ ])
Circulate, regulate, oh no
(เซ๊อร์คิวเหลท , เรกอิวเลท , โอ โน)
You can’t connect it
(ยู แค็นท คอนเน็คท ดิธ)
[You cannot connect it]
([ ยู แคนน็อท คอนเน็คท ดิธ ])

You know you’re chewing bubblegum
(ยู โนว์ ยัวร์ chewings บับเบิลกัม)
You know what that is
(ยู โนว์ ว๊อท แดท อีส)
But you still want some
(บั๊ท ยู สทิลล ว้อนท ซัม)
You just can’t get enough
(ยู จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Of that lovie dovie stuff
(อ็อฝ แดท ลัฝอิ dovie สทั๊ฟฟ)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

You get confused
(ยู เก็ท คอนฟิ้วส)
But you love it
(บั๊ท ยู ลัฝ อิท)
Yeah, you hurt for it, work for it, love
(เย่ , ยู เฮิร์ท ฟอร์ อิท , เวิ๊ร์ค ฟอร์ อิท , ลัฝ)
You don’t always show it
(ยู ด้อนท์ ออลเว โชว์ อิท)

You want to be the one
(ยู ว้อนท ทู บี ดิ วัน)
But you know you’re someone else instead
(บั๊ท ยู โนว์ ยัวร์ ซัมวัน เอ๊ลส อินสเท๊ด)
You want to be the song
(ยู ว้อนท ทู บี เดอะ ซ็อง)
Be the songs you’re hearing, yeah
(บี เดอะ ซ็อง ยัวร์ เฮียริง , เย่)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Go go
(โก โก)
Go go
(โก โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)
[Discotheque]
([ ดิซโคะทีค ])

Love…
(ลัฝ)

Love…[Discotheque]
(ลัฝ [ ดิซโคะทีค ])

Love…[Discotheque]
(ลัฝ [ ดิซโคะทีค ])

[You want heaven in your heart]
([ ยู ว้อนท เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
[Heaven in your heart]
([ เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])

But you take what you can get
(บั๊ท ยู เท้ค ว๊อท ยู แคน เก็ท)
‘Cause it’s all that you can find
(ค๊อส อิทซ ซอร์ แดท ยู แคน ไฟนด์)
But you know there’s something more
(บั๊ท ยู โนว์ แดร์ ซัมติง โม)
Tonight, tonight, tonight
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

Ha…ha…
(ฮา ฮา)
Ha…ha…
(ฮา ฮา)
Ha…ha…
(ฮา ฮา)
Ha…
(ฮา)

[Boom] [Boom]
([ บูม ] [ บูม ])
[Repeat 8 times]
([ รีพี๊ท เอ๊ก ไทม์ ])

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Go go
(โก โก)
Go go
(โก โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Love…
(ลัฝ)

Love…
(ลัฝ)

Love…[Discotheque]
(ลัฝ [ ดิซโคะทีค ])

Love…[Discotheque]
(ลัฝ [ ดิซโคะทีค ])

Love…
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Discotheque (Hexidecimal Mix) คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น