เนื้อเพลง Future คำอ่านไทย Musiq Soulchild

[Chorus I]
([ ค๊อรัส ซาย ])
Hey ya’ll, hey ya’ll don’t you ever let no one tell you to grow up and give up on your
(เฮ ยอล , เฮ ยอล ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ เล็ท โน วัน เทลล ยู ทู โกรว์ อั๊พ แอนด์ กี๊ฝ อั๊พ ออน ยุร)
dreams.
(ดรีม)
Hey ya’ll, hey ya’ll ain’t nothing worse than to let someone tell you to grow up and
(เฮ ยอล , เฮ ยอล เอน นัธอิง เวิ๊ร์ส แฑ็น ทู เล็ท ซัมวัน เทลล ยู ทู โกรว์ อั๊พ แอนด์)
give up on your dreams.
(กี๊ฝ อั๊พ ออน ยุร ดรีม)
Hey ya’ll, hey ya’ll
(เฮ ยอล , เฮ ยอล)
Everybody’s got something that they want to be in life
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมติง แดท เด ว้อนท ทู บี อิน ไล๊ฟ)
And I’m sure it’s something that you may have wanted to try.
(แอนด์ แอม ชัวร์ อิทซ ซัมติง แดท ยู เมย์ แฮ็ฝ ว้อนท ทู ธราย)
It don’t matter how old you are or how many dreams you have
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ฮาว โอลด์ ยู อาร์ ออ ฮาว เมนอิ ดรีม ยู แฮ็ฝ)
Or how many people got your back
(ออ ฮาว เมนอิ พี๊เพิ่ล ก็อท ยุร แบ็ค)
Let me tell you.
(เล็ท มี เทลล ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Everybody’s got something that they want to be in life and I’m sure it’s something that
(เอวี่บอดี้ ก็อท ซัมติง แดท เด ว้อนท ทู บี อิน ไล๊ฟ แอนด์ แอม ชัวร์ อิทซ ซัมติง แดท)
you may have wanted to try.
(ยู เมย์ แฮ็ฝ ว้อนท ทู ธราย)
It don’t matter how old you got, or how many kids you got, or how many things you
(อิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ฮาว โอลด์ ยู ก็อท , ออ ฮาว เมนอิ คิด ยู ก็อท , ออ ฮาว เมนอิ ทริง เอส ยู)
gotta do.
(กอททะ ดู)

[Chorus II]
([ ค๊อรัส ทรู ])

Don’t worry you can do it baby [It’s yours]
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ยู แคน ดู อิท เบ๊บี้ [ อิทซ ยุร ])
Ain’t really nothing to it baby [It’s easy]
(เอน ริแอ็ลลิ นัธอิง ทู อิท เบ๊บี้ [ อิทซ อีสอิ ])
Take your time and you can do it cuz
(เท้ค ยุร ไทม์ แอนด์ ยู แคน ดู อิท คัซ)
Whatever you want it’s all up to you it ain’t hard
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู อิท เอน ฮาร์ด)
I promise you can get it but in order for you to get it you gotta be in it. [Alright]
(ไอ พรอมอิซ ยู แคน เก็ท ดิธ บั๊ท อิน อ๊อร์เด้อร์ ฟอร์ ยู ทู เก็ท ดิธ ยู กอททะ บี อิน หนิด [ ออลไร๊ท ])
And once you in it you can win it cuz whatever you want it’s all up to you it ain’t hard [word]
(แอนด์ วั๊นซ ยู อิน หนิด ยู แคน วิน หนิด คัซ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท อิทซ ซอร์ อั๊พ ทู ยู อิท เอน ฮาร์ด [ เวิร์ด ])

[Chorus II]
([ ค๊อรัส ทรู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Future คำอ่านไทย Musiq Soulchild

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น