เนื้อเพลง Feel It Boy คำอ่านไทย Beenie Man feat Janet Jackson

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Baby Girl
(เบ๊บี้ เกิร์ล)
Alright now
(ออลไร๊ท นาว)
Ooo Lord, Lord, Lord
(อู้ หลอร์ด , หลอร์ด , หลอร์ด)
Are you ready for this, yeah
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ ดิส , เย่)

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Whenever I got no money
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท โน มั๊นนี่)
She is still my honey
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่)
There is a reason to be funny
(แดร์ อีส ซา รี๊ซั่น ทู บี ฟันนิ)
Cuz, cuz, cuz I said
(คัซ , คัซ , คัซ ไอ เซ็ด)
I don’t care what they say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด เซย์)
But you can say girl
(บั๊ท ยู แคน เซย์ เกิร์ล)
Keep on sayin your thing, yeah
(คี๊พ ออน เซย์อิน ยุร ทริง , เย่)
And I don’t care what they do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด ดู)
But you can do girl
(บั๊ท ยู แคน ดู เกิร์ล)
Keep on doin your thing, yeah
(คี๊พ ออน โดย ยุร ทริง , เย่)
And I don’t care what they shake
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เด เช้ค)
But you can shake girl
(บั๊ท ยู แคน เช้ค เกิร์ล)
Keep makin my head spin, yeah
(คี๊พ เมกิน มาย เฮด สพิน , เย่)
And I don’t care what you kiss
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู คิซ)
But you can kiss, yeah
(บั๊ท ยู แคน คิซ , เย่)
You hear this brother sing that
(ยู เฮียร ดิส บร๊าเท่อรํ ซิง แดท)
People keep on tellin me that you are here to stay
(พี๊เพิ่ล คี๊พ ออน เทลลิน มี แดท ยู อาร์ เฮียร ทู สเทย์)
Brother keep on tellin them that you will go away
(บร๊าเท่อรํ คี๊พ ออน เทลลิน เด็ม แดท ยู วิล โก อะเวย์)
Cuz, wha, two wrongs can’t make no right, naw
(คัซ , wha , ทู รอง แค็นท เม้ค โน ไร๊ท , นอว)
Ain’t nothin wrong with a voodoo fad
(เอน นอทติน รอง วิธ อะ ฝูดู แฟ็ด)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
If you feel it boy [Feel it, feel it]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย [ ฟีล อิท , ฟีล อิท ])
You can feel this feelin all around the world
(ยู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
It’s ok [Ooo, na na]
(อิทซ โอเค [ อู้ , นา นา ])
If you feel it
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท)
Forget everything and everybody
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้)
Boy, let’s just have a parting, me and you
(บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง , มี แอนด์ ยู)

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
You moan, baby, moan, you call me dark man
(ยู โมน , เบ๊บี้ , โมน , ยู คอลลํ มี ด๊าร์ค แมน)
Instead of bringing joy
(อินสเท๊ด อ็อฝ บริง อิง จอย)
You brought me great pain
(ยู บรอท มี เกรท เพน)
And now I really know who teach the game, game
(แอนด์ นาว ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ ฮู ที๊ช เดอะ เกม , เกม)
Must you bring, pain
(มัสท์ ยู บริง , เพน)
Must you stay, stay
(มัสท์ ยู สเทย์ , สเทย์)
Sometime, I thought you’re love was so true, true
(ซัมไทม์ , ไอ ธอท ยัวร์ ลัฝ วอส โซ ทรู , ทรู)
Carryin on my shoulder you’re tattoo
(แครี่ยิน ออน มาย โช๊ลเด้อร์ ยัวร์ แท๊ททู)
Now I really know what drugs will do, do
(นาว ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ ว๊อท ดรัก วิล ดู , ดู)
Forget you too, too
(ฟอร์เก๊ท ยู ทู , ทู)
You won your crew, crew
(ยู ว็อน ยุร ครู , ครู)
People keep on tellin me your love is here to stay
(พี๊เพิ่ล คี๊พ ออน เทลลิน มี ยุร ลัฝ อีส เฮียร ทู สเทย์)
Brother keep on tellin them that you will go away
(บร๊าเท่อรํ คี๊พ ออน เทลลิน เด็ม แดท ยู วิล โก อะเวย์)
Cuz, wha, two wrongs ain’t no right
(คัซ , wha , ทู รอง เอน โน ไร๊ท)
Ain’t nothin wrong with a voodoo fad
(เอน นอทติน รอง วิธ อะ ฝูดู แฟ็ด)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright [It’s alright now]
(อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท นาว ])
If you feel it boy
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย)
You can feel this feelin all around the world [uh, hu]
(ยู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ อา , ฮู ])
It’s ok [It’s ok]
(อิทซ โอเค [ อิทซ โอเค ])
If you feel it [Ooo, na na]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท [ อู้ , นา นา ])
Forget everything and everybody [Yeah]
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ [ เย่ ])
Boy, let’s just have a parting, me and you [Wha]
(บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง , มี แอนด์ ยู [ Wha ])

[Beenie Man]
([ บีนี่ แมน ])
Whenever I got no money, no money
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ก็อท โน มั๊นนี่ , โน มั๊นนี่)
She is still my honey, my honey
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่ , มาย ฮั๊นนี่)
Can’t buy her any clothes or jewelry, yeah
(แค็นท บาย เฮอ เอ๊นี่ คโลฑ ออ จูเอ็ลริ , เย่)
She is still my honey, my honey
(ชี อีส สทิลล มาย ฮั๊นนี่ , มาย ฮั๊นนี่)
But yous never call or nothin, yeah
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ คอลลํ ออ นอทติน , เย่)
I must lose my money
(ไอ มัสท์ ลู้ส มาย มั๊นนี่)
Open your heart girl, open you heart
(โอ๊เพ่น ยุร ฮาร์ท เกิร์ล , โอ๊เพ่น ยู ฮาร์ท)
And let me back in
(แอนด์ เล็ท มี แบ็ค อิน)
And you be a queen
(แอนด์ ยู บี อะ ควีน)
And I forever your king
(แอนด์ ดาย ฟอเร๊เฝ่อร ยุร คิง)
Cuz, two wrongs ain’t no right
(คัซ , ทู รอง เอน โน ไร๊ท)

[Janet [Beenie Man]]
([ แจนเนท [ บีนี่ แมน ] ])
It’s alright [It’s alright]
(อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ])
If you feel it boy [Alright now]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท บอย [ ออลไร๊ท นาว ])
You can feel this feelin all around the world [Ooo, na na]
(ยู แคน ฟีล ดิส ฟีลิน ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด [ อู้ , นา นา ])
It’s ok [It’s ok now]
(อิทซ โอเค [ อิทซ โอเค นาว ])
If you feel it [Ooo, Lord]
(อิ๊ฟ ยู ฟีล อิท [ อู้ , หลอร์ด ])
Everything and everybody
(เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้)
Let’s just have a parting, me and you [Me and you, downhill for two, we go together]
(เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง , มี แอนด์ ยู [ มี แอนด์ ยู , ดาวฮิว ฟอร์ ทู , วี โก ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Forget everything and everybody, let’s just have a parting, me and you
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง , มี แอนด์ ยู)
[Let’s just have a aprting, let’s just have a parting]
([ เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ aprtings , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง ])
Forget everything and everybody, boy, let’s just have a parting, me and you
(ฟอร์เก๊ท เอ๊วี่ติง แอนด์ เอวี่บอดี้ , บอย , เล็ท จั๊สท แฮ็ฝ อะ พาทิง , มี แอนด์ ยู)
[Let’s have a parting now, now]
([ เล็ท แฮ็ฝ อะ พาทิง นาว , นาว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel It Boy คำอ่านไทย Beenie Man feat Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น