เนื้อเพลง We Got คำอ่านไทย Ludacris feat Chingy, I-20, Tity Boi

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
DTP we got them guns that go…
(DTP วี ก็อท เด็ม กัน แดท โก)

[I-20]
([ ไอ 20 ])
Yea I’m all about that pistol playa, cold blooded killa
(เย แอม ออล อะเบ๊าท แดท พิ๊สท่อล พอลเย , โคลด์ บลัด คิวลา)
N*ggaz recognize my name, I dub the young dealer
(เอ็น *ggaz เร๊คคอกไน๊ซ์ มาย เนม , ไอ ดับ เดอะ ยัง ดีลเออะ)
You better tell ya man that with the gages I’m nice
(ยู เบ๊ทเท่อร์ เทลล ยา แมน แดท วิธ เดอะ เกจ แอม ไน๊ซ์)
Ill shoot up yall white shirts until yall look like dikes
(อิลล ชู๊ท อั๊พ ยอล ไว๊ท เชิ๊ร์ท อันทิล ยอล ลุ๊ค ไล๊ค ไดค)
But I’m through with all the talking time to show all you n*ggaz
(บั๊ท แอม ทรู วิธ ออล เดอะ ทอคอิง ไทม์ ทู โชว์ ออล ยู เอ็น *ggaz)
I 2-0, I’m like J-Lo…going through n*ggaz
(ไอ ทู 0 , แอม ไล๊ค เจ โล โกอิ้ง ทรู เอ็น *ggaz)
DTP we aint plying if you try to get our pen
(DTP วี เอน plyings ซิฟ ยู ธราย ทู เก็ท เอ๊า เพ็น)
A.K’s get ta spraying like…
(อะ Ks เก็ท ทา sprayings ไล๊ค)
Bottom line that mean I’m bout it, any n*gga want it, doubt it
(บ๊อทท่อม ไลน์ แดท มีน แอม เบาท ดิธ , เอ๊นี่ เอ็น *gga ว้อนท ดิธ , เดาท ดิธ)
Bust you in the broad day, on the street that’s fully crowded
(บัซท ยู อิน เดอะ บรอด เดย์ , ออน เดอะ สทรีท แด้ท ฟูลลิ คราวดํ)
Find our hole and fagots there, just for thinking its rap
(ไฟนด์ เอ๊า โฮล แอนด์ แฟกกัท แดร์ , จั๊สท ฟอร์ ติ้งกิง อิทซ แร็พ)
And tell that pretty b*tch thug we got some pretty big gats
(แอนด์ เทลล แดท พริ๊ทที่ บี *tch ธัก วี ก็อท ซัม พริ๊ทที่ บิ๊ก แกท)
Chaka say I’m shot out, and I tend to agree
(Chaka เซย์ แอม ฌ็อท เอ๊าท , แอนด์ ดาย เท็นด ทู อะกรี)
So you should what you saying if it’s intended for me
(โซ ยู เชิด ว๊อท ยู เซอิง ซิฟ อิทซ อินเท็นด ฟอร์ มี)
So be careful what you starting, let my fingers do the walking
(โซ บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู ซทาททิง , เล็ท มาย fings ers ดู เดอะ วอคกิง)
And that oozy get to talking like…
(แอนด์ แดท อูสิ เก็ท ทู ทอคอิง ไล๊ค)

[Tity Boi]
([ Tity บอย ])
Hammers, jam ’em, snatch ’em, grab ’em
(แฮ๊มเมอร์ , แจม เอ็ม , ซแน็ช เอ็ม , แกร๊บ เอ็ม)
Can the an and f*ck ’em, damn ’em
(แคน ดิ แอน แอนด์ เอฟ *ck เอ็ม , แดมนํ เอ็ม)
Press him, man him, scared him, teared him, kneed him up
(เพรส ฮิม , แมน ฮิม , ซคา ฮิม , เทียร์ ฮิม , นี ฮิม อั๊พ)
Bake him, take him, beat him up, I hate I hate, I eat him up
(เบ๊ก ฮิม , เท้ค ฮิม , บีท ฮิม อั๊พ , ไอ เฮท ไอ เฮท , ไอ อี๊ท ฮิม อั๊พ)
A-B-C-E-F shawty is you a G or what
(อะ บี ซี อี เอฟ ชาวดี้ อีส ยู อะ จี ออ ว๊อท)
Now it’s just me and my nuts, that’s all I got in this world
(นาว อิทซ จั๊สท มี แอนด์ มาย นัท , แด้ท ซอร์ ไอ ก็อท อิน ดิส เวิลด)
I’m pulling pistols out my stomach and throwing them b*tches up like earl
(แอม พลูลิง พิ๊สท่อล เอ๊าท มาย สโท๊มัช แอนด์ โตววิง เด็ม บี *tches อั๊พ ไล๊ค เอิล)
Serving the club, head shot, scattered, covered, run, scram ’em
(เซิฝวิง เดอะ คลับ , เฮด ฌ็อท , ซแคทเทอะ , โค๊ฝเฝ่อร์ , รัน , scram เอ็ม)
I’m 38, hot with a pearl handle…
(แอม 38 , ฮอท วิธ อะ เพิร์ล แฮ๊นเดิ้ล)
And I’m throwing text like a NBA ref
(แอนด์ แอม โตววิง เท๊กซท์ ไล๊ค เก NBA ref)
I got, all gold guns like they came from I-RAQ
(ไอ ก็อท , ออล โกลด์ กัน ไล๊ค เด เคม ฟรอม ไอ RAQ)
Artillery, could it be I got all kinds of these pistols
(อาทีลเลอะริ , เคิด ดิท บี ไอ ก็อท ดอร์ ไคนด์ อ็อฝ ฑิส พิ๊สท่อล)
I point my gun at ya homeboy make ya own folks hit ya
(ไอ พ๊อยท์ มาย กัน แอ็ท ยา โฮมบอย เม้ค ยา โอว์น โฟล้ค ฮิท ยา)
And aint taking no more pictures, if you snap ima click
(แอนด์ เอน เทคอิง โน โม พิ๊คเจ้อร์ , อิ๊ฟ ยู ซแน็พ แอมอา คลิ๊ก)
Anyway, plus I got bullets in the clip the size of Lil Fate
(เอนอิเว , พลัส ซาย ก็อท บัลเล่ ซิน เดอะ คลิพ เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ ลิล เฟ้ท)
And I’m webbing choppers like heli-copters
(แอนด์ แอม เวบบิง ชอปเพอ ไล๊ค heli copters)
You gon’ need hella doctors, when the glok go…
(ยู ก็อน นี๊ด เฮลลา ด๊อคเท่อร์ , เว็น เดอะ glok โก)

[Chingy]
([ ชิง วาย ])
Say on the set b*tch, better watch your lip that text be quick
(เซย์ ออน เดอะ เซ็ท บี *tch , เบ๊ทเท่อร์ ว๊อทช ยุร ลิพ แดท เท๊กซท์ บี ควิค)
20 over thurr, Tity over thurr, Luda over thurr, aint no exit trick
(20 โอ๊เฝ่อร thurr , Tity โอ๊เฝ่อร thurr , ลูดา โอ๊เฝ่อร thurr , เอน โน เอ๊กสิท ทริ๊ค)
Us you don’t mess with, we got them guns like action flicks
(อัซ ยู ด้อนท์ เมซ วิธ , วี ก็อท เด็ม กัน ไล๊ค แอคฌัน ฟลิค)
Reload with the next clip, I’m the ro n*gga to flex with b*tch
(รีโลด วิธ เดอะ เน๊กซท คลิพ , แอม เดอะ ro เอ็น *gga ทู ฟเล็คซ วิธ บี *tch)
Come on and test this, my gun I’m having sex with sh*t
(คัมมอน แอนด์ เทสท์ ดิส , มาย กัน แอม แฮฝวิ่ง เซ็กซ วิธ ฌะ *ที)
Put a bullet in [in] shoot it out, got them long horns like Texas b*tch
(พุท ดา บัลเล่ อิน [ อิน ] ชู๊ท ดิธ เอ๊าท , ก็อท เด็ม ลอง ฮอร์น ไล๊ค เทกซัส บี *tch)
Look at my necklace, maybe hit a ngga disrespect this click
(ลุ๊ค แกท มาย เนคเครด , เมบี ฮิท ดา ngga ดิซริซเพคท ดิส คลิ๊ก)
My pistol grip sound like this…now what
(มาย พิ๊สท่อล กริพ ซาวน์ด ไล๊ค ดิส นาว ว๊อท)
Who want that they f*cked, when I cock and load the cake, bust bust
(ฮู ว้อนท แดท เด เอฟ *cked , เว็น นาย ค๊อค แอนด์ โหลด เดอะ เค้ก , บัซท บัซท)
Yall cowards play tough, and my peeps we come to spray stuff up
(ยอล โค๊หวาร์ด เพลย์ ทั๊ฟ , แอนด์ มาย พีพ วี คัม ทู สเพรย์ สทั๊ฟฟ อั๊พ)
Yall lives made up, like ugly hoes with make-up bra
(ยอล ไล้ฝ เมด อั๊พ , ไล๊ค อั๊กลี่ โฮ วิธ เม้ค อั๊พ บรา)
We’ll suit you up then toss yo ass in the lake tough nut
(เวลล ซุ๊ท ยู อั๊พ เด็น ท็อซ โย อาซ ซิน เดอะ เล้ค ทั๊ฟ นัท)
I’m wrist rocky, like Sylvester Stallone
(แอม ริ๊ซท รอคคิ , ไล๊ค Sylvester Stallone)
So thurr for you should invest, in a vest for ya dome
(โซ thurr ฟอร์ ยู เชิด อินเฝ๊สท , อิน อะ เฝ็ซท ฟอร์ ยา โดม)
Cause I know you marks planning on getting me when I’m landing
(ค๊อส ไอ โนว์ ยู ม๊าร์ค แพลนนิง ออน เกดดดิ้ง มี เว็น แอม แลนดิง)
Beast the nick, but my cannon go…
(บี๊สท เดอะ นิค , บั๊ท มาย แค๊นน่อน โก)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
F*ck a medic, we gon’ call yo ass a taxi cab
(เอฟ *ck กา เมดอิค , วี ก็อน คอลลํ โย อาซ ซา แท๊กซี่ แค๊บ)
Bleedin so hard you’ll need a life size maxi pad
(บลีดิน โซ ฮาร์ด โยว นี๊ด อะ ไล๊ฟ ไซ๊ซ maxi แพ็ด)
So flip the script and tell your woman its your time on the month
(โซ ฟลิพ เดอะ สคริพท์ แอนด์ เทลล ยุร วู๊แม่น อิทซ ยุร ไทม์ ออน เดอะ มั้นธ)
A.K. 47 for the n*ggaz who’s really looking for heaven and a 9 for you chumps
(อะ เค 47 ฟอร์ เดอะ เอ็น *ggaz ฮู ริแอ็ลลิ ลุคอิง ฟอร์ เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ อะ นาย ฟอร์ ยู ชัมพ)
Got killaz in my squad and I’m the nicest one in my group
(ก็อท คิวแลซ อิน มาย ซคว็อด แอนด์ แอม เดอะ นายเซท วัน อิน มาย กรุ๊พ)
But I got bananas for you n*ggaz and I aint talking bout fruit
(บั๊ท ไอ ก็อท บะแนนอะ ฟอร์ ยู เอ็น *ggaz แอนด์ ดาย เอน ทอคอิง เบาท ฟรุ๊ท)
Ill pay your CAB BACK with the BLACK MACK
(อิลล เพย์ ยุร แค๊บ แบ็ค วิธ เดอะ แบล๊ค แมกคฺ)
Till your BACK CRACK, got the GAT BACK like…CLAK CLAK CLAK
(ทิลล์ ยุร แบ็ค แคร๊ค , ก็อท เดอะ แกท แบ็ค ไล๊ค CLAK CLAK CLAK)
Swallow a hallow make ’em digest with a 50 caliber
(สว๊อลโล่ว อะ แฮลโล เม้ค เอ็ม ได๊เจสท วิธ อะ 50 แค๊ลิเบ้อรํ)
Yo futures not looking so good, tomorrows not on your calendar
(โย ฟิ๊วเช่อร์ น็อท ลุคอิง โซ กู๊ด , ทูม๊อโร่ว น็อท ออน ยุร แค๊เล็นด้ารํ)
I, do away with the amateurs, they breathing too long
(ไอ , ดู อะเวย์ วิธ ดิ อะเมเท่อร , เด บรีสดิง ทู ลอง)
Ill leave ’em coughing like the sound effects you hear in this song
(อิลล ลี๊ฝ เอ็ม คอกฟิง ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด เอฟเฟ็ค ยู เฮียร อิน ดิส ซ็อง)
My Shotguns are cold and hard, but my Desert is easy
(มาย ชอทกัน แซร์ โคลด์ แอนด์ ฮาร์ด , บั๊ท มาย เดสเสิร์ท อีส อีสอิ)
And my triggers are always talking about some squeeze me, squeeze me
(แอนด์ มาย ทริ๊กเก้อร์ แซร์ ออลเว ทอคอิง อะเบ๊าท ซัม สควี๊ซ มี , สควี๊ซ มี)
And for these fakers talking greezy, I’m starting the show
(แอนด์ ฟอร์ ฑิส เฟกเคอ ทอคอิง greezy , แอม ซทาททิง เดอะ โชว์)
My Oozy got a drum roll, it goes…
(มาย อูสิ ก็อท ดา ดรัม โรลล , อิท โกซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Got คำอ่านไทย Ludacris feat Chingy, I-20, Tity Boi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น