เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Machine Head

This is a call to arms,
(ดิส ซิส ซา คอลลํ ทู อาร์ม ,)
Will you stand beside me?
(วิล ยู สแทนด์ บีไซด์ มี)
This is our time to fight
(ดิส ซิส เอ๊า ไทม์ ทู ไฟ้ท)
No more compromising
(โน โม compromisings)
And this blackened heart will sing
(แอนด์ ดิส บแล็คเค็น ฮาร์ท วิล ซิง)
For sad solidarity
(ฟอร์ แซ้ด ซอลิแดริทิ)

Halo over our demise
(เฮโล โอ๊เฝ่อร เอ๊า ดิไมส)
Following a god so blind
(ฟอลโละอิง อะ ก๊อด โซ ไบลนฺดฺ)
Sallow in their sickening
(แซลโล อิน แดร์ ซิคเคะนิง)
Swallow not, the sh*t they feed
(สว๊อลโล่ว น็อท , เดอะ ฌะ *ที เด ฟี)

This is a right to life,
(ดิส ซิส ซา ไร๊ท ทู ไล๊ฟ ,)
Not the Religious Right’s act
(น็อท เดอะ ริลีจอัซ ไร๊ท แอ๊คท)
This is abortion’s knife,
(ดิส ซิส อะบอฌัน ไน๊ฟ ,)
Aiming at the wombs of
(เอมิง แอ็ท เดอะ วูม อ็อฝ)
The Christian conspiracy
(เดอะ ครีซแช็น ค็อนสพีระซิ)
See open thine eyes and see, the
(ซี โอ๊เพ่น ไฑน อาย แซน ซี , เดอะ)

Halo over our demise
(เฮโล โอ๊เฝ่อร เอ๊า ดิไมส)
Following a god so blind
(ฟอลโละอิง อะ ก๊อด โซ ไบลนฺดฺ)
Sallow in their sickening
(แซลโล อิน แดร์ ซิคเคะนิง)
Swallow not, the sh*t they feed
(สว๊อลโล่ว น็อท , เดอะ ฌะ *ที เด ฟี)

Our time will come, our time will come
(เอ๊า ไทม์ วิล คัม , เอ๊า ไทม์ วิล คัม)
Our time is now, our time is now
(เอ๊า ไทม์ อีส นาว , เอ๊า ไทม์ อีส นาว)

[Solo: Demmel, Flynn & Demmel]
([ โซ๊โล่ : Demmel , Flynn & Demmel ])

And I won’t pray for you
(แอนด์ ดาย ว็อนท เพรย์ ฟอร์ ยู)

Halo over our demise
(เฮโล โอ๊เฝ่อร เอ๊า ดิไมส)
Following a god so blind
(ฟอลโละอิง อะ ก๊อด โซ ไบลนฺดฺ)
Sallow in their sickening
(แซลโล อิน แดร์ ซิคเคะนิง)
Swallow not, the sh*t they feed
(สว๊อลโล่ว น็อท , เดอะ ฌะ *ที เด ฟี)

The words will never hold us down
(เดอะ เวิร์ด วิล เน๊เฝ่อร์ โฮลด์ อัซ เดาน)
Prayers won’t be spared on you
(พเรเออะ ว็อนท บี ซพา ออน ยู)
Satisfaction denied
(แซทิซแฟคฌัน ดีนาย)
‘Til you’re dead and gone
(ทิล ยัวร์ เด้ด แอนด์ กอน)
Gone
(กอน)
Dead and gone!
(เด้ด แอนด์ กอน !)
You’re gone!
(ยัวร์ กอน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halo คำอ่านไทย Machine Head

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น