เนื้อเพลง Spit Your Game คำอ่านไทย The Notorious B.I.G. feat Bone Thugs-N-Harmony

spit ya game talk you sh*t grab you gat
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท)
spit ya game talk you sh*t grab you gat
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip, call your click
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ , คอลลํ ยุร คลิ๊ก)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip, call your click
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ , คอลลํ ยุร คลิ๊ก)
squeeze your clip n*gga right one passed that weed got to light one
(สควี๊ซ ยุร คลิพ เอ็น *gga ไร๊ท วัน พาสส แดท วี ก็อท ทู ไล๊ท วัน)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ)
squeeze your clip n*gga right one passed that weed got to light one
(สควี๊ซ ยุร คลิพ เอ็น *gga ไร๊ท วัน พาสส แดท วี ก็อท ทู ไล๊ท วัน)

dangerous: ain’t too many can bang with us. Straight
(เดนเจอะรัซ : เอน ทู เมนอิ แคน แบง วิธ อัซ สเทร๊ท)
up weed, no angel dust. Label us notorious thug-ass n*ggas
(อั๊พ วี , โน แอ๊งเจล ดัสท เล๊เบ้ล อัซ โนโท๊เรียส ธัก อาซ เอ็น *ggas)
that love to bust. It’s strange to us, y’all n*ggas be
(แดท ลัฝ ทู บัซท อิทซ สเทร๊งจ ทู อัซ , ยอล เอ็น *ggas บี)
scramblin’, gamblin’ up in restaurants with mandolins and
(scramblin , แกมบิน อั๊พ อิน เรซเทอรอง วิธ แมนโดะลิน แซน)
violins. We just
(ไฝโอะลีน วี จั๊สท)
sittin’ here tryin’ to win, try not to sin, high off weed and
(ซิทดิน เฮียร ทายอิน ทู วิน , ธราย น็อท ทู ซิน , ไฮฮ ออฟฟ วี แอนด์)
lots of gin. So much smoke, need oxygen, steadily countin’ them
(ล็อท อ็อฝ จิน โซ มัช สโม๊ค , นี๊ด อ๊อกซีเจ้น , ซเทดอิลิ เค๊าดิน เด็ม)
Benjamins. N*gga, you’d shoot, too, if you knew what this game
(เบทจามิน เอ็น *gga , ยูต ชู๊ท , ทู , อิ๊ฟ ยู นยู ว๊อท ดิส เกม)
would do to you. Been in this sh*t since ninety-two. Look at
(เวิด ดู ทู ยู บีน อิน ดิส ฌะ *ที ซิ๊นซ ไนนทิ ทู ลุ๊ค แกท)
all the bullsh*t I’ve been through: so-called beef with
(ออล เดอะ bullsh*ที แอฝ บีน ทรู : โซ คอลลํ บี๊ฟ วิธ)
you-know-who, f**ked a few female stars or two. Then a blue
(ยู โนว์ ฮู , เอฟ **ked อะ ฟิว ฟี๊เมล สทาร์ ออ ทู เด็น อะ บลู)
light,
(ไล๊ท ,)
n*ggas move like Mike, sh*t, not to be f**ked with. Muthaf**ka,
(เอ็น *ggas มู๊ฝ ไล๊ค ไมค , ฌะ *ที , น็อท ทู บี เอฟ **ked วิธ Muthaf**คา ,)
better duck quick, ’cause me and my dogs love to buck sh*t.
(เบ๊ทเท่อร์ ดั๊ค ควิค , ค๊อส มี แอนด์ มาย ด้อกก ลัฝ ทู บั๊ค ฌะ *ที)
F**k the luck, sh*t, strictly aim, no aspirations to quit the
(เอฟ **เค เดอะ ลัค , ฌะ *ที , ซทรีคลิ เอม , โน แอซพิเรฌัน ทู ควิท เดอะ)
game. Spit your game, talk your sh*t, grab your gat, call your
(เกม ซพิท ยุร เกม , ท๊อล์ค ยุร ฌะ *ที , แกร๊บ ยุร แกท , คอลลํ ยุร)
click,
(คลิ๊ก ,)
squeeze your clip, hit the right one. Pass that weed, I gotsta
(สควี๊ซ ยุร คลิพ , ฮิท เดอะ ไร๊ท วัน เพซ แดท วี , ไอ กอสดา)
light one. All them n*ggas, I gotsta fight one. All them hoes,
(ไล๊ท วัน ออล เด็ม เอ็น *ggas , ไอ กอสดา ไฟ้ท วัน ออล เด็ม โฮ ,)
I
(ไอ)
gotsta like one. Our situation is a tight one. What you wanna
(กอสดา ไล๊ค วัน เอ๊า ซิ๊ทูเอชั่น อีส ซา ไท๊ท วัน ว๊อท ยู วอนนา)
do: fight or run?
(ดู : ไฟ้ท ออ รัน)
spit ya game talk you sh*t grab you gat
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท)
spit ya game talk you sh*t grab you gat
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip, call your click
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ , คอลลํ ยุร คลิ๊ก)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip, call your click
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ , คอลลํ ยุร คลิ๊ก)
squeeze your clip n*gga right one passed that weed got to light one
(สควี๊ซ ยุร คลิพ เอ็น *gga ไร๊ท วัน พาสส แดท วี ก็อท ทู ไล๊ท วัน)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ)
spit ya game talk you sh*t grab you gat or your clip
(ซพิท ยา เกม ท๊อล์ค ยู ฌะ *ที แกร๊บ ยู แกท ออ ยุร คลิพ)
squeeze your clip n*gga right one passed that weed got to light one
(สควี๊ซ ยุร คลิพ เอ็น *gga ไร๊ท วัน พาสส แดท วี ก็อท ทู ไล๊ท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spit Your Game คำอ่านไทย The Notorious B.I.G. feat Bone Thugs-N-Harmony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น