เนื้อเพลง Mr. Telephone Man คำอ่านไทย New Edition

Mr. Telephone man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There’s something wrong with my line,
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ มาย ไลน์ ,)
When I dial my baby’s number
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์)
I get a click everytime
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊รี่ไทม์)
Mr. Telephone Man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There’s something wrong with my line
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ มาย ไลน์)
When I dial my baby’s number
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์)
I get a click every time
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)

When I dial 661 Computer Service
(เว็น นาย ได๊อัล 661 ค็อมพยูทเออะ เซ๊อร์ฝิซ)
She said ” Hello may I help you
(ชี เซ็ด ” เฮ็ลโล เมย์ ไอ เฮ้ลพ ยู)
please? ”
(พลีซ “)
I told her something must be wrong
(ไอ โทลด เฮอ ซัมติง มัสท์ บี รอง)
With my phone
(วิธ มาย โฟน)
Cause my baby wouldn’t hang up
(ค๊อส มาย เบ๊บี้ วูดดึ่น แฮง อั๊พ)
on me
(ออน มี)

Mr. Telephone Man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There something wrong with my line
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ มาย ไลน์)
When I dial my baby’s number I get a
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์ ไอ เก็ท ดา)
Click every time
(คลิ๊ก เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)

Mr. Telephone Man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There something wrong with my line
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ มาย ไลน์)
When I dial my baby’s number I get a
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์ ไอ เก็ท ดา)
Click every time
(คลิ๊ก เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)

She let the phone ring 20 times
(ชี เล็ท เดอะ โฟน ริง 20 ไทม์)
Before she answered
(บีฟอร์ ชี แอ๊นเซ่อร)
Let me tell you what happened then
(เล็ท มี เทลล ยู ว๊อท แฮ๊พเพ่น เด็น)
A minute later I got the operator
(อะ มิ๊หนิท เลทเออะ ไอ ก็อท ดิ ออพเออะเรเทอะ)
Saying please hang up and place
(เซอิง พลีซ แฮง อั๊พ แอนด์ เพลส)
Your call agian
(ยุร คอลลํ agian)

Mr. Telephone Man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There’s something wrong with
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ)
My line
(มาย ไลน์)
When I dial my baby’s number
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์)
I get a click everytime
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊รี่ไทม์)
Mr. Telephone Man,
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน ,)
Soemthing’s wrong with my line
(Soemthings รอง วิธ มาย ไลน์)
I try to dial her number
(ไอ ธราย ทู ได๊อัล เฮอ นั๊มเบ้อร์)
I get a click everytime
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊รี่ไทม์)

Soem strange man is on the
(Soem สเทร๊งจ แมน อีส ออน เดอะ)
telephone
(เท๊ลเลโฟน)
He keeps telling me my baby
(ฮี คี๊พ เทลลิง มี มาย เบ๊บี้)
Aint home
(เอน โฮม)
She got no party line
(ชี ก็อท โน พ๊าร์ที่ ไลน์)
Situation blowing my mind
(ซิ๊ทูเอชั่น โบลวิง มาย ไมนด์)
Oh, I just can’t take this anymore
(โอ , ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค ดิส แอนนี่มอ)

Please operator
(พลีซ ออพเออะเรเทอะ)
See what you can do,
(ซี ว๊อท ยู แคน ดู ,)
I dialed the right number
(ไอ ได๊อัล เดอะ ไร๊ท นั๊มเบ้อร์)
But I still couldn’t get through
(บั๊ท ไอ สทิลล คูดซึ่น เก็ท ทรู)
Could you just check the line
(เคิด ยู จั๊สท เช็ค เดอะ ไลน์)
Just one more time if you can
(จั๊สท วัน โม ไทม์ อิ๊ฟ ยู แคน)
I’m pretty sure her phone
(แอม พริ๊ทที่ ชัวร์ เฮอ โฟน)
Wouldn’t be answered by no man
(วูดดึ่น บี แอ๊นเซ่อร บาย โน แมน)

Mr. Telephone Man
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
There’s something wrong with
(แดร์ ซัมติง รอง วิธ)
My line
(มาย ไลน์)
When I dial my baby’s number
(เว็น นาย ได๊อัล มาย เบ๊บี้ นั๊มเบ้อร์)
I get a click everytime
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊รี่ไทม์)
Mr. Telephone Man,
(มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน ,)
Soemthing’s wrong with my line
(Soemthings รอง วิธ มาย ไลน์)
I try to dial her number
(ไอ ธราย ทู ได๊อัล เฮอ นั๊มเบ้อร์)
I get a click everytime
(ไอ เก็ท ดา คลิ๊ก เอ๊รี่ไทม์)

Must be a bad connection
(มัสท์ บี อะ แบ้ด ค็อนเนคฌัน)
I give her my love and affection
(ไอ กี๊ฝ เฮอ มาย ลัฝ แอนด์ แอ็ฟเฟคฌัน)
I just can’t take this no more
(ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค ดิส โน โม)
This situation blowing my mind
(ดิส ซิ๊ทูเอชั่น โบลวิง มาย ไมนด์)
blowing my mind
(โบลวิง มาย ไมนด์)
Can’t get my baby on the line
(แค็นท เก็ท มาย เบ๊บี้ ออน เดอะ ไลน์)

I tried dialing information [Mr. Telephone Man]
(ไอ ทไร dialings อินเฟาะเมฌัน [ มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน ])
I can’t get no coperation [Mr. Telephone Man]
(ไอ แค็นท เก็ท โน coperation [ มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน ])
Her sister’s on the phone telling me my baby
(เฮอ ซิ๊สเท่อร์ ออน เดอะ โฟน เทลลิง มี มาย เบ๊บี้)
Aint at home
(เอน แอ็ท โฮม)
Come on baby I just can’t take it no more
(คัมมอน เบ๊บี้ ไอ จั๊สท แค็นท เท้ค อิท โน โม)

Help me out
(เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
please Mr. Telephone Man
(พลีซ มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)
Help me out
(เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
please Mr. Telephone Man
(พลีซ มีซเทอะ เท๊ลเลโฟน แมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Telephone Man คำอ่านไทย New Edition

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น