เนื้อเพลง Union คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[One for all, one for all]
([ วัน ฟอร์ ออล , วัน ฟอร์ ออล ])
[It’s all it’s all for one]
([ อิทซ ซอร์ อิทซ ซอร์ ฟอร์ วัน ])
Let’s start a union, calling every human
(เล็ท สท๊าร์ท ดา ยู๊เนี่ยน , คอลลิง เอ๊เฝอร์รี่ ฮิ๊วแมน)
It’s one for all and all for one
(อิทซ วัน ฟอร์ ออล แอนด์ ออล ฟอร์ วัน)
Let’s live in unison, calling every citizen
(เล็ท ไล้ฝ อิน ยูนิซัน , คอลลิง เอ๊เฝอร์รี่ ซีทอิเส็น)
It’s one for all and all for one
(อิทซ วัน ฟอร์ ออล แอนด์ ออล ฟอร์ วัน)

We don’t want war- can’t take no more
(วี ด้อนท์ ว้อนท วอร์ แค็นท เท้ค โน โม)
It’s drastic time for sure
(อิทซ ดแรซทิค ไทม์ ฟอร์ ชัวร์)
We need a antidant and a cure
(วี นี๊ด อะ antidant แอนด์ อะ เคียวรํ)
Coz do you really think Mohammed got a problem with Jehovah
(คอซ ดู ยู ริแอ็ลลิ ทริ๊งค โมแฮมเม็ด ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ จิโฮฝะ)
We don’t want war – imagine if any prophet was alive
(วี ด้อนท์ ว้อนท วอร์ – อิมแม๊จิ้น อิ๊ฟ เอ๊นี่ พรอฟเอ็ท วอส อะไล๊ฝ)
In current days amongst you and I
(อิน เค๊อร์เร้นท เดย์ อะมังซท ยู แอนด์ ดาย)
You think they’d view life like you and I do
(ยู ทริ๊งค เดยฺ ฝิว ไล๊ฟ ไล๊ค ยู แอนด์ ดาย ดู)
Or would they sit and contemplate on why
(ออ เวิด เด ซิท แอนด์ คอนเท็มพเลท ออน วาย)
Do we live this way, act and behave this way
(ดู วี ไล้ฝ ดิส เวย์ , แอ๊คท แอนด์ บีแฮฝ ดิส เวย์)
We still live in primitive today
(วี สทิลล ไล้ฝ อิน พรี๊มิถีฝ ทูเดย์)
Coz the peace in the destination of war can’t be the way
(คอซ เดอะ พี๊ซ อิน เดอะ เดซทิเนฌัน อ็อฝ วอร์ แค็นท บี เดอะ เวย์)
There’s no way, so people just be ’em wanna be a man
(แดร์ โน เวย์ , โซ พี๊เพิ่ล จั๊สท บี เอ็ม วอนนา บี อะ แมน)
Realise that you can’t change the world by changing yourself
(รีโอราย แดท ยู แค็นท เช้งจํ เดอะ เวิลด บาย เช้งจิ้นส ยุรเซลฟ)
And understand that we’re all just the same
(แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด แดท เวีย ออล จั๊สท เดอะ เซม)
So when I count to three let’s change
(โซ เว็น นาย เค้าทํ ทู ทรี เล็ท เช้งจํ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Got no time for grand philosophy
(ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ แกรนด์ ฟิโล๊โซฟี่)
I barely keep my head above the tide
(ไอ แบลิ คี๊พ มาย เฮด อะโบ๊ฝ เดอะ ไทด์)
I got this mortgage, got three kids at school
(ไอ ก็อท ดิส ม๊อร์ทเกจ , ก็อท ทรี คิด แอ็ท สคูล)
What you’re saying is the truth, but really troubles me inside
(ว๊อท ยัวร์ เซอิง อีส เดอะ ทรู๊ธ , บั๊ท ริแอ็ลลิ ทรั๊บเบิ้ล มี อิ๊นไซด์)
I’d change the world if I could change my mind
(อาย เช้งจํ เดอะ เวิลด อิ๊ฟ ฟาย เคิด เช้งจํ มาย ไมนด์)
If I could live beyond my fears
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ บียอนด์ มาย เฟียร์)
Exchanging unity for all my insecurity
(เอ๊กเชนจิง ยูนิทิ ฟอร์ ออล มาย อินซิคยูริทิ)
Exchanging laughter for my tears
(เอ๊กเชนจิง ลาฟเทอะ ฟอร์ มาย เทียร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I don’t know, y’all, we in a real deposition
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ยอล , วี อิน อะ เรียล เดโพะสีฌอัน)
In the midst of all this negative condition
(อิน เดอะ มิซท อ็อฝ ออล ดิส เน๊กาถีฝ คอนดิ๊ชั่น)
Divided by beliefs, different sink and religion
(ดิไฝด บาย บิลีฟ , ดีฟเฟอะเร็นท ซิ๊งค แอนด์ รีลิ๊เจี้ยน)
Why do we keep missing the point in our mission?
(วาย ดู วี คี๊พ มีซซิง เดอะ พ๊อยท์ อิน เอ๊า มิ๊ชชั่น)
Why do we keep killing each other, what’s the reason?
(วาย ดู วี คี๊พ คีลลิง อีช อ๊อเธ่อร์ , ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น)
God made us all equal in his vision
(ก๊อด เมด อัซ ซอร์ อี๊ควอล อิน ฮิส ฝิ๊ชั่น)
I wish that I could make music as a religion
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ เคิด เม้ค มิ๊วสิค แอส ซา รีลิ๊เจี้ยน)
Then we could harmonise together in this mission
(เด็น วี เคิด harmonise ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ดิส มิ๊ชชั่น)
Listen, I know it’s really hard to make changes
(ลิ๊สซึ่น , ไอ โนว์ อิทซ ริแอ็ลลิ ฮาร์ด ทู เม้ค เช้งจํ)
But two of us could help rearrange this curse
(บั๊ท ทู อ็อฝ อัซ เคิด เฮ้ลพ รีโอเรง ดิส เคอร์ส)
Utilising all the power in our voices
(Utilisings ออล เดอะ พ๊าวเว่อร์ อิน เอ๊า ว๊อยซ์)
Together we will unite and make the right choice
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี วิล ยูไน๊ท แอนด์ เม้ค เดอะ ไร๊ท ช๊อยซํ)
And fight for education, save the next generation
(แอนด์ ไฟ้ท ฟอร์ เอดยุเคฌัน , เซฝ เดอะ เน๊กซท เจเนอะเรฌัน)
Come together as one
(คัม ทูเก๊ทเธ่อร์ แอส วัน)
I don’t understand why it’s never been done
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด วาย อิทซ เน๊เฝ่อร์ บีน ดัน)
So let’s change on the count of one
(โซ เล็ท เช้งจํ ออน เดอะ เค้าทํ อ็อฝ วัน)

It takes one, just one
(อิท เท้ค วัน , จั๊สท วัน)
And then one follows the other one
(แอนด์ เด็น วัน ฟ๊อลโล่ว ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
And then another follows the other one
(แอนด์ เด็น อะน๊าเทร่อร์ ฟ๊อลโล่ว ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน)
Next thing you know you got a billion
(เน๊กซท ทริง ยู โนว์ ยู ก็อท ดา บิ๊ลเลี่ยน)
People doing some wonderful things
(พี๊เพิ่ล ดูอิง ซัม วันเดอะฟุล ทริง)
People doing some powerful things
(พี๊เพิ่ล ดูอิง ซัม เพาเออะฟุล ทริง)
Let’s change and do some powerful things
(เล็ท เช้งจํ แอนด์ ดู ซัม เพาเออะฟุล ทริง)
Unity could be a wonderful thing
(ยูนิทิ เคิด บี อะ วันเดอะฟุล ทริง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Union คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น