เนื้อเพลง Tell Me What U Want คำอ่านไทย Terror Squad

[Chorus] 2x
([ ค๊อรัส ] 2x)
[Tony Sunshine]
([ โทนี่ ซันชาย ])
Yo
(โย)
If you want it in the morning and you need it in the
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอนด์ ยู นี๊ด ดิท อิน เดอะ)
night
(ไน๊ท)
I’m a give it to you baby
(แอม มา กี๊ฝ อิท ทู ยู เบ๊บี้)
I’m a give it to you right
(แอม มา กี๊ฝ อิท ทู ยู ไร๊ท)
[Sapphira]
([ Sapphira ])
Would you do whatever I want?
(เวิด ยู ดู ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ว้อนท)
Would you give me all that I need?
(เวิด ยู กี๊ฝ มี ออล แดท ไอ นี๊ด)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Ugh yo yo
(อะ โย โย)
Don’t need to tell me about your love life
(ด้อนท์ นี๊ด ทู เทลล มี อะเบ๊าท ยุร ลัฝ ไล๊ฟ)
I can see it in your eyes you like the thug type, His & Her bikes
(ไอ แคน ซี อิท อิน ยุร อาย ยู ไล๊ค เดอะ ธัก ไท๊พ , ฮิส & เฮอ ไบค)
Diamonds in the rough? Right!
(ได๊ม่อนดํ ซิน เดอะ รั๊ฟ ไร๊ท !)
Love the crushed ice? Love to puff la? Love to get f*cked? Right!
(ลัฝ เดอะ ครัช ไอ๊ซ์ ลัฝ ทู พัฟ ลา ลัฝ ทู เก็ท เอฟ *cked ไร๊ท !)
It’s the Don with the S-Class, all aboard! With thebest ass
(อิทซ เดอะ ด็อน วิธ เดอะ เอส คลาสสํ , ออล อะบ๊อร์ด ! วิธ thebest อาซ)
Known to make the sex last,
(โนน ทู เม้ค เดอะ เซ็กซ ล๊าสท ,)
only rep that, bet ya can’t sit
(โอ๊นลี่ เร็พ แดท , เบ๊ท ยา แค็นท ซิท)
Joey Head Crack, keep you dancin’, sh*t be hectic
(โจอี้ เฮด แคร๊ค , คี๊พ ยู แดนซิน , ฌะ *ที บี เฮคทิค)
Start the party in the limo, Bacardi con Limon
(สท๊าร์ท เดอะ พ๊าร์ที่ อิน เดอะ ลิมโม , เบคาดี ค็อน Limon)
That’s what’s on, girl, shake your body, c’mon
(แด้ท ว๊อท ออน , เกิร์ล , เช้ค ยุร บ๊อดี้ , ซีมอน)
Forget your friends, you can trust this
(ฟอร์เก๊ท ยุร เฟรน , ยู แคน ทรัสท ดิส)
I know you heard how we run tris, but I want one chic
(ไอ โนว์ ยู เฮิด ฮาว วี รัน ทไร , บั๊ท ไอ ว้อนท วัน ชิค)
Don thick with the big hips,Joe will have a hoe
(ด็อน ทริ๊ค วิธ เดอะ บิ๊ก ฮิพ , โจ วิล แฮ็ฝ อะ โฮ)
screaming ” Fat n*ggas got big d*cks! ”
(ซครีมอิง ” แฟท เอ็น *ggas ก็อท บิ๊ก ดี *cks ! “)
So lick your lips if you’re feeling me, I’m right in
(โซ ลิค ยุร ลิพ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี , แอม ไร๊ท อิน)
front of Trinity
(ฟร๊อนท อ็อฝ ทรีนอิทิ)
The way you work that thong, girl you’re killin’ me
(เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค แดท ธอง , เกิร์ล ยัวร์ คิลลิน มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Armageaddon]
([ Armageaddon ])
Yeah
(เย่)
Me? I love the way you work it now [now]
(มี ไอ ลัฝ เดอะ เวย์ ยู เวิ๊ร์ค อิท นาว [ นาว ])
Pumping your bottom up and down like somebody played
(พัมปิง ยุร บ๊อทท่อม อั๊พ แอนด์ เดาน ไล๊ค ซัมบอดี้ เพลย์)
you and now you tryin’ to hurt them back
(ยู แอนด์ นาว ยู ทายอิน ทู เฮิร์ท เด็ม แบ็ค)
Whatever it is that you really need, you can get it,
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส แดท ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด , ยู แคน เก็ท ดิธ ,)
if it’s me you can hit, if it’s weed it’s already litted
(อิ๊ฟ อิทซ มี ยู แคน ฮิท , อิ๊ฟ อิทซ วี อิทซ ออลเร๊ดี้ litted)
We can leave in a minute, hop in the drop top 3 if you wit it
(วี แคน ลี๊ฝ อิน อะ มิ๊หนิท , ฮ็อพ อิน เดอะ ดรอพ ท๊อพ 3 อิ๊ฟ ยู วิท ดิธ)
Watch TV in it, feel the breeze,
(ว๊อทช ทีวี อิน หนิด , ฟีล เดอะ บร๊ซ ,)
and get lifted on our way to the Four Seasons
(แอนด์ เก็ท ลิฟท ออน เอ๊า เวย์ ทู เดอะ โฟ ซี๊ซั่น)
Here’s a sweet that I rented; I’m a get deeper in it
(เฮียร ซา สวี้ท แดท ไอ เร๊นท ; แอม มา เก็ท ดิพเพอ อิน หนิด)
than he’s been in it
(แฑ็น อีส บีน อิน หนิด)
Bangin’ like a chief’s up in it [Don’t Stop]
(แบงงิน ไล๊ค เก ชี๊ฟ อั๊พ อิน หนิด [ ด้อนท์ สท๊อพ ])
F*ck your punnony; b*tterfly on top of my body
(เอฟ *ck ยุร punnony ; บี *tterfly ออน ท๊อพ อ็อฝ มาย บ๊อดี้)
I’m a s*ck that tootsie roll
(แอม มา เอส *ck แดท tootsie โรลล)
’til the cops gotta come and find me
(ทิล เดอะ ค็อพ กอททะ คัม แอนด์ ไฟนด์ มี)
That’s word life, mommy, I break you off like
(แด้ท เวิร์ด ไล๊ฟ , มอมมิ , ไอ เบร๊ค ยู ออฟฟ ไล๊ค)
commission, through all the positions
(คอมมิ๊ชชั่น , ทรู ออล เดอะ โพซิ๊ชั่น)
Show you sh*t you always thought you was missing
(โชว์ ยู ฌะ *ที ยู ออลเว ธอท ยู วอส มีซซิง)
Go and walk like a stallion, yelling ” F*ck! ” like Italians
(โก แอนด์ ว๊อล์ค ไล๊ค เก ซแทลยัน , เยลลิง ” เอฟ *ck ! ” ไล๊ค อิแทลแย็น)
Beat it from the back, with your b*tt hitting my trunk, gold medallion
(บีท ดิธ ฟรอม เดอะ แบ็ค , วิธ ยุร บี *tt ฮิทติง มาย ทรังค , โกลด์ มิแดลยัน)
I’m puttin’ in work, so now you gotta trade your p*ssy in it
(แอม พันดิน อิน เวิ๊ร์ค , โซ นาว ยู กอททะ เทรด ยุร พี *ssy อิน หนิด)
If Armageaddon heard it, let it rest ’til it’s new again
(อิ๊ฟ Armageaddon เฮิด ดิท , เล็ท ดิธ เรสท ทิล อิทซ นิว อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Cuban Link]
([ คยูแบ็น ลิ๊งค ])
Dame un beso, en el pecho, y quitate pantalon
(เดม ยูเอ็น beso , อัง เอล pecho , วาย quitate pantalon)
Let me freak your body, mommy, with my cancion
(เล็ท มี ฟรี๊ค ยุร บ๊อดี้ , มอมมิ , วิธ มาย คันซิออน)
I got a spot at the Ramada, asta manana
(ไอ ก็อท ดา สพอท แอ็ท เดอะ รามาดา , asta manana)
Dame un beso en el quello y quitate pantalon
(เดม ยูเอ็น beso อัง เอล quello วาย quitate pantalon)
Let me freak your body, mommy, with my cancion
(เล็ท มี ฟรี๊ค ยุร บ๊อดี้ , มอมมิ , วิธ มาย คันซิออน)
I got a spot at the Ramada, I make ya holla, holla
(ไอ ก็อท ดา สพอท แอ็ท เดอะ รามาดา , ไอ เม้ค ยา ฮอลละ , ฮอลละ)
I make ya holla, holla, you’re the best dada
(ไอ เม้ค ยา ฮอลละ , ฮอลละ , ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ดาดา)
I’m that dog with the collar, your father told you not to bother
(แอม แดท ด้อกก วิธ เดอะ ค๊อลลาร์ , ยุร ฟ๊าเท่อร โทลด ยู น็อท ทู บ๊อเทร่อรฺ)
Make it hotter than lava when I climb up in the cama
(เม้ค อิท ฮอทเดอ แฑ็น ลาฝะ เว็น นาย ไคลบ์ อั๊พ อิน เดอะ cama)
Llama me when you want and come satisfy your gana
(ลามะ มี เว็น ยู ว้อนท แอนด์ คัม แซ๊ททิซไฟ ยุร gana)
I’m a smooth criminal, type of dude that’s sneaking
(แอม มา สมู๊ธ ครีมอิแน็ล , ไท๊พ อ็อฝ ดยูด แด้ท ซนีคอิง)
through your window while your husband slump, sleeping
(ทรู ยุร วิ๊นโด้ว ไวล์ ยุร ฮั๊สแบนด์ สลั๊มพ , ซลีพพิง)
in the living room, getting you best, get on that ass
(อิน เดอะ ลีฝอิง รูม , เกดดดิ้ง ยู เบ๊สท์ , เก็ท ออน แดท อาซ)
doing back flips, arial tactics that’ll have you
(ดูอิง แบ็ค ฟลิพ , arial แทคติก แธดิล แฮ็ฝ ยู)
yelling that’s it, then pass it to Joey Gauge
(เยลลิง แด้ท ซิท , เด็น เพซ ซิท ทู โจอี้ เกจ)
They both know me already, from the show to the telly,
(เด โบทรฺ โนว์ มี ออลเร๊ดี้ , ฟรอม เดอะ โชว์ ทู เดอะ เทลลิ ,)
are you ready like R. Kelly?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ไล๊ค อาร์ เคลลี่)
Just belly to belly dancing, have you cats steadily
(จั๊สท เบลลิ ทู เบลลิ แด็นซิง , แฮ็ฝ ยู แค๊ท ซเทดอิลิ)
telling me I’m handsome
(เทลลิง มี แอม แฮ๊นซั่ม)
It’s hard to keep my pants on, the last don; I last
(อิทซ ฮาร์ด ทู คี๊พ มาย แพ็นท ออน , เดอะ ล๊าสท ด็อน ; ไอ ล๊าสท)
long like sad songs, mad strong
(ลอง ไล๊ค แซ้ด ซ็อง , แม้ด สทรอง)
Known for breaking hearts and back bones, act grown,
(โนน ฟอร์ บเรคคิง ฮาร์ท แซน แบ็ค โบน , แอ๊คท กโรน ,)
cause ain’t no chaperones in sight
(ค๊อส เอน โน ชาเพรอท ซิน ไซ๊ท)
It’s no price, I’m a give you what you want tonight
(อิทซ โน ไพร๊ซ์ , แอม มา กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท ทูไน๊ท)

[Chorus] 4x
([ ค๊อรัส ] 4x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me What U Want คำอ่านไทย Terror Squad

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น