เนื้อเพลง Remember (Jimi Hendrix) คำอ่านไทย Ben Harper

Won’t you remember the mocking bird, my baby bun
(ว็อนท ยู รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ มอคคิง เบิร์ด , มาย เบ๊บี้ บัน)
He used to sing for dinner, baby
(ฮี ยู๊ส ทู ซิง ฟอร์ ดินเน่อร์ , เบ๊บี้)
Oh he used to sing for his supper
(โอ ฮี ยู๊ส ทู ซิง ฟอร์ ฮิส ซัพเพอะ)
He used to sing so sweetly
(ฮี ยู๊ส ทู ซิง โซ ซวิทลิ)
Since my baby left me, he ain’t sang for two long days
(ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี , ฮี เอน แซ็ง ฟอร์ ทู ลอง เดย์)

Oh, remember the blue-birds and the honey bees,
(โอ , รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ บลู เบิร์ด แซน เดอะ ฮั๊นนี่ บี ,)
They used to sing for you and me
(เด ยู๊ส ทู ซิง ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
Oh, they used to sing about you and me
(โอ , เด ยู๊ส ทู ซิง อะเบ๊าท ยู แอนด์ มี)
They used to sing so sweetly
(เด ยู๊ส ทู ซิง โซ ซวิทลิ)
But since my baby left me they ain’t sang in two long days
(บั๊ท ซิ๊นซ มาย เบ๊บี้ เล๊ฟท มี เด เอน แซ็ง อิน ทู ลอง เดย์)

Oh won’t you please come home
(โอ ว็อนท ยู พลีซ คัม โฮม)
Come on home to me
(คัมมอน โฮม ทู มี)
Make everyday happy as can be
(เม้ค เอวี่เดย์ แฮ๊พพี่ แอส แคน บี)

And if you’ll leave come on home to me
(แอนด์ อิ๊ฟ โยว ลี๊ฝ คัมมอน โฮม ทู มี)
I’ll kiss you for my dinner, baby
(อิลล คิซ ยู ฟอร์ มาย ดินเน่อร์ , เบ๊บี้)
I’ll kiss you for my supper, yeah!
(อิลล คิซ ยู ฟอร์ มาย ซัพเพอะ , เย่ !)
But if you don’t come back you know i’ll have to
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ คัม แบ็ค ยู โนว์ อิลล แฮ็ฝ ทู)
Starve to death
(สท๊าร์ฝ ทู เด้ท)
‘cus i ain’t had noon of your loving all day now
(ครัส ซาย เอน แฮ็ด นูน อ็อฝ ยุร ลัฝอิง ออล เดย์ นาว)
Oh remember
(โอ รีเม๊มเบ่อร์)
Would yo you remember
(เวิด โย ยู รีเม๊มเบ่อร์)

Oh, remember the blue-birds and the honey bees,
(โอ , รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ บลู เบิร์ด แซน เดอะ ฮั๊นนี่ บี ,)
Singing sweetly for you and me
(ซิงกิง ซวิทลิ ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
Oh the mocking bird, my baby bun
(โอ เดอะ มอคคิง เบิร์ด , มาย เบ๊บี้ บัน)
Oh don’t you come home to me
(โอ ด้อนท์ ยู คัม โฮม ทู มี)
Will you remember
(วิล ยู รีเม๊มเบ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Remember (Jimi Hendrix) คำอ่านไทย Ben Harper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น