เนื้อเพลง When You Love Someone Like That คำอ่านไทย Reba McEntire feat Leann Rimes

Verse 1
(เฝิซ 1)

[LeAnn]
([ ลีแอน ])

I think it was me,
(ไอ ทริ๊งค อิท วอส มี ,)
It must have been me
(อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน มี)
I guess I did something wrong
(ไอ เกสส ซาย ดิด ซัมติง รอง)
I tried too hard
(ไอ ทไร ทู ฮาร์ด)
Wanted too much
(ว้อนท ทู มัช)
I guess that’s why he’s gone
(ไอ เกสส แด้ท วาย อีส กอน)

I lost my pride
(ไอ ล็อซท มาย ไพรด์)
I fought and cried
(ไอ ฟอท แอนด์ คราย)
I felt like a little kid
(ไอ เฟ็ลท ไล๊ค เก ลิ๊ทเทิ่ล คิด)
What’s wrong with me
(ว๊อท รอง วิธ มี)
I still can’t believe I did the things I did
(ไอ สทิลล แค็นท บีลี๊ฝ ไอ ดิด เดอะ ทริง ซาย ดิด)
I couldn’t change him
(ไอ คูดซึ่น เช้งจํ ฮิม)
He was gonna break my heart
(ฮี วอส กอนนะ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
I saw it coming
(ไอ ซอว์ อิท คัมอิง)
Yeah, I knew it from the start
(เย่ , ไอ นยู อิท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
But…
(บั๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

When you love, [When you love]
(เว็น ยู ลัฝ , [ เว็น ยู ลัฝ ])
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you give what you can’t take back
(เว็น ยู กี๊ฝ ว๊อท ยู แค็นท เท้ค แบ็ค)
When you love, [When you love]
(เว็น ยู ลัฝ , [ เว็น ยู ลัฝ ])
With all your heart and soul
(วิธ ออล ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)
It’s so hard to let it go
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)

When you love someone like that, yeah
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท , เย่)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)

Verse 2
(เฝิซ 2)
[Reba]
([ รีบา ])
Girl, it ain’t right,
(เกิร์ล , อิท เอน ไร๊ท ,)
It just ain’t right,
(อิท จั๊สท เอน ไร๊ท ,)
Don’t tell yourself that it was you
(ด้อนท์ เทลล ยุรเซลฟ แดท ดิธ วอส ยู)
You followed your heart
(ยู ฟ๊อลโล่ว ยุร ฮาร์ท)
You gave it your best
(ยู เกฝ อิท ยุร เบ๊สท์)
There’s nothing more you can do
(แดร์ นัธอิง โม ยู แคน ดู)

Guys like him are like the wind
(กาย ไล๊ค ฮิม อาร์ ไล๊ค เดอะ วินด)
And you know it’s just too bad
(แอนด์ ยู โนว์ อิทซ จั๊สท ทู แบ้ด)
They blow in and out again
(เด โบลว์ อิน แอนด์ เอ๊าท อะเกน)
And never know what they had
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท เด แฮ็ด)
Girl, I can tell you
(เกิร์ล , ไอ แคน เทลล ยู)
He’ll do the same to someone else
(เฮ็ลล ดู เดอะ เซม ทู ซัมวัน เอ๊ลส)
It ain’t about you
(อิท เอน อะเบ๊าท ยู)
So don’t be so hard on yourself
(โซ ด้อนท์ บี โซ ฮาร์ด ออน ยุรเซลฟ)
‘Cause
(ค๊อส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
When you love, [When you love]
(เว็น ยู ลัฝ , [ เว็น ยู ลัฝ ])
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you give what you can’t take back
(เว็น ยู กี๊ฝ ว๊อท ยู แค็นท เท้ค แบ็ค)
When you love, [When you love]
(เว็น ยู ลัฝ , [ เว็น ยู ลัฝ ])
With all your heart and soul
(วิธ ออล ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)
It’s so hard to let it go
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)

When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
Oh, When you love someone like that
(โอ , เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)

[Reba]
([ รีบา ])
Oh, We’ve all loved and lost
(โอ , หวีบ ออล ลัฝ แอนด์ ล็อซท)
It’s happened to us all
(อิทซ แฮ๊พเพ่น ทู อัซ ซอร์)
[LeAnn]
([ ลีแอน ])
I hear what you’re sayin’
(ไอ เฮียร ว๊อท ยัวร์ เซย์อิน)
But I feel like the only one
(บั๊ท ไอ ฟีล ไล๊ค ดิ โอ๊นลี่ วัน)
[Reba]
([ รีบา ])
You might feel that way but you’re not
(ยู ไมท ฟีล แดท เวย์ บั๊ท ยัวร์ น็อท)

You’re alright
(ยัวร์ ออลไร๊ท)
I’m alright
(แอม ออลไร๊ท)
You’re ok
(ยัวร์ โอเค)
I’m ok
(แอม โอเค)
You’re gonna make it anyway
(ยัวร์ กอนนะ เม้ค อิท เอนอิเว)
Yeah
(เย่)

When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)

When you love, when you love
(เว็น ยู ลัฝ , เว็น ยู ลัฝ)
With all your heart and soul
(วิธ ออล ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)
It’s so hard to let it go
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)

When you love, when you love
(เว็น ยู ลัฝ , เว็น ยู ลัฝ)
When you love someone like that, oh
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท , โอ)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you give but you can’t take back
(เว็น ยู กี๊ฝ บั๊ท ยู แค็นท เท้ค แบ็ค)
When you love, when you love
(เว็น ยู ลัฝ , เว็น ยู ลัฝ)
With all your heart and soul
(วิธ ออล ยุร ฮาร์ท แอนด์ โซล)
It’s so hard to let it go
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เล็ท ดิธ โก)

When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you love someone like that, oh
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท , โอ)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)

You’re alright
(ยัวร์ ออลไร๊ท)
I’m alright
(แอม ออลไร๊ท)
You’re ok
(ยัวร์ โอเค)
I’m ok, yeah
(แอม โอเค , เย่)
When you love someone like that
(เว็น ยู ลัฝ ซัมวัน ไล๊ค แดท)
When you love
(เว็น ยู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When You Love Someone Like That คำอ่านไทย Reba McEntire feat Leann Rimes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น