เนื้อเพลง Empty Walls คำอ่านไทย Serj Tankian

Your empty walls…
(ยุร เอ๊มพที่ วอลล์)
Your empty walls…
(ยุร เอ๊มพที่ วอลล์)
Pretentious attention
(พริเทนฌัซ แอ็ทเทนฌัน)
Dismissive aprehension
(Dismissive aprehension)
Don’t waste your time, on coffins today
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม์ , ออน ค๊อฟฟิน ทูเดย์)
When we decline, from the confines of our mind
(เว็น วี ดีไคลน์ , ฟรอม เดอะ ค๊อนไฟน์ อ็อฝ เอ๊า ไมนด์)
Don’t waste your time, on coffins today
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม์ , ออน ค๊อฟฟิน ทูเดย์)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
To be
(ทู บี)
Left behind those empty walls
(เล๊ฟท บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Told you
(โทลด ยู)
To see
(ทู ซี)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)

Those empty walls
(โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
When we decline, from the confines of our mind
(เว็น วี ดีไคลน์ , ฟรอม เดอะ ค๊อนไฟน์ อ็อฝ เอ๊า ไมนด์)
Don’t waste your time, on coffins today
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม์ , ออน ค๊อฟฟิน ทูเดย์)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
To be
(ทู บี)
Left behind those empty walls
(เล๊ฟท บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Told you
(โทลด ยู)
To see
(ทู ซี)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Want you to be
(ว้อนท ยู ทู บี)
Left behind those empty walls
(เล๊ฟท บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
I told you
(ไอ โทลด ยู)
To see
(ทู ซี)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)

From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
The walls
(เดอะ วอลล์)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)

I loved you, yes
(ไอ ลัฝ ยู , เย็ซ)
Though they be
(โธ เด บี)
For you killed my family
(ฟอร์ ยู คิลล์ มาย แฟ๊มิลี่)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

Don’t you see their bodies burning?
(ด้อนท์ ยู ซี แดร์ บอดีสฺ เบรินนิง)
Desolate and full of yearning
(เดซโอะลิท แอนด์ ฟูล อ็อฝ เยอนิง)
Dying of anticipation
(ไดอิง อ็อฝ แอนทิซิเพฌัน)
Choking from intoxication
(โชคิง ฟรอม อินทอคซิเคฌัน)

I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
To be
(ทู บี)
Left behind those empty walls
(เล๊ฟท บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Told you
(โทลด ยู)
To see
(ทู ซี)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Want you to be, left behind those empty walls
(ว้อนท ยู ทู บี , เล๊ฟท บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Told you
(โทลด ยู)
To see
(ทู ซี)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
From behind those empty walls
(ฟรอม บีฮายน์ โฑส เอ๊มพที่ วอลล์)
Those walls
(โฑส วอลล์)
Those walls
(โฑส วอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Empty Walls คำอ่านไทย Serj Tankian

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น