เนื้อเพลง So Fresh คำอ่านไทย Will Smith

()
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Ha ha, unh, yeah yeah
(ฮา ฮา , unh , เย่ เย่)
Jazzy Jeff, Fresh Prince and uh
(แจสสิ เจฟ , เฟรช พริ๊นซ์ แอนด์ อา)
Jazzy Jeff, Fresh Prince and uh
(แจสสิ เจฟ , เฟรช พริ๊นซ์ แอนด์ อา)
Little taste of the old school
(ลิ๊ทเทิ่ล เท๊ซท อ็อฝ ดิ โอลด์ สคูล)
Jazzy Jeff, yo, break it down one time
(แจสสิ เจฟ , โย , เบร๊ค อิท เดาน วัน ไทม์)
Say what?
(เซย์ ว๊อท)
Unh, unh, unh, unh
(Unh , unh , unh , unh)
One for the treble, two for the bass
(วัน ฟอร์ เดอะ เท่เบิล , ทู ฟอร์ เดอะ แบ็ซ)
Jazzy Jeff and Fresh Prince back up in your face
(แจสสิ เจฟ แอนด์ เฟรช พริ๊นซ์ แบ็ค อั๊พ อิน ยุร เฟซ)
Me and Jeff again, ” Oh my ” you say
(มี แอนด์ เจฟ อะเกน , ” โอ มาย ” ยู เซย์)
1985 to the Y2K
(1985 ทู เดอะ Y2K)
The new millenium, propehicies, I’m fulfillin’ ’em
(เดอะ นิว millenium , propehicies , แอม fulfillin เอ็ม)
Everywhere I go, people be yelling ” yo, that’s Will and them ”
(เอวี่แวร์ ไอ โก , พี๊เพิ่ล บี เยลลิง ” โย , แด้ท วิล แอนด์ เด็ม “)
[so fresh]
([ โซ เฟรช ])
I check the rhyme like Quest
(ไอ เช็ค เดอะ ไรม ไล๊ค คเว็ซท)
Some jokes dropped them doo-doo rhymes at my rest
(ซัม โจ้ก ดร็อพ เด็ม ดู ดู ไรม แอ็ท มาย เรสท)
The B-I-G, W-I-L-L
(เดอะ บี ไอ จี , ดับบิว ไอ แอล แอล)
King of swing, and I rock well
(คิง อ็อฝ สวิง , แอนด์ ดาย ร๊อค เวลล)
The nail in the coffin of your average rapper
(เดอะ เนล อิน เดอะ ค๊อฟฟิน อ็อฝ ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ แรพเพอ)
Jeff do the ditto for your average scratcher
(เจฟ ดู เดอะ ดีทโท ฟอร์ ยุร แอ๊ฝเฝอร์เหรจ scratcher)
Stature of a rapper slash actor
(ซแทชเออะ อ็อฝ อะ แรพเพอ สแหล๊ช แอคเทอะ)
Back to the future on wax
(แบ็ค ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ออน แว๊กซ)
The future of rap
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อ็อฝ แร็พ)
Tap like Gregory Hines, read the headlines
(แท็พ ไล๊ค Gregory Hines , รี๊ด เดอะ เฮดไลน์)
Hip-hop’s number one son still shines
(ฮิพ ฮ็อพ นั๊มเบ้อร์ วัน ซัน สทิลล ไชน์)
‘Cause I’m [so fresh]
(ค๊อส แอม [ โซ เฟรช ])
Big Will is [so fresh]
(บิ๊ก วิล อีส [ โซ เฟรช ])
Jazzy Jeff is [so fresh]
(แจสสิ เจฟ อีส [ โซ เฟรช ])
West Philly is [so fresh]
(เว๊สท ฟิวลี่ อีส [ โซ เฟรช ])
Ladies and Gentlemen,
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ,)
Biiiiiz… Marrrr… KIE!
(Biiiiiz Marrrr KIE !)

[Biz Markie]
([ บิซ Markie ])
Yes y’all and to the funky beat and
(เย็ซ ยอล แอนด์ ทู เดอะ ฟังคิ บีท แอนด์)
Everytime you hear me rhyme, y’all be freakin’
(เอ๊รี่ไทม์ ยู เฮียร มี ไรม , ยอล บี ฟริกคิน)
The B-I-Z will wreck it, R-O-C-K it
(เดอะ บี ไอ ซี วิล เร๊ค อิท , อาร์ โอ ซี เค อิท)
You’re guaranteed to like me, for what I am sayin’
(ยัวร์ แกแรนที ทู ไล๊ค มี , ฟอร์ ว๊อท ไอ แอ็ม เซย์อิน)
To all those other emcees that be tryin’ to get the info
(ทู ออล โฑส อ๊อเธ่อร์ เอมซี แดท บี ทายอิน ทู เก็ท ดิ อินโฟ)
Forget the rest ’cause I’m the best, and I’m a nympho-
(ฟอร์เก๊ท เดอะ เรสท ค๊อส แอม เดอะ เบ๊สท์ , แอนด์ แอม มา นิมโฟ)
Maniac, insaniac, I’ll put you in a trance and
(เมเนียค , insaniac , อิลล พุท ยู อิน อะ ทแร็นซ แอนด์)
Always keep it tight, cuz, no matter what type was
(ออลเว คี๊พ อิท ไท๊ท , คัซ , โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ไท๊พ วอส)
In, you know I’m fresh in flavor
(อิน , ยู โนว์ แอม เฟรช อิน ฟเลเฝอะ)
Yeah, that’s right, I’m talkin’ ’bout me
(เย่ , แด้ท ไร๊ท , แอม ทอคกิ่น เบาท มี)
The R-K-I-E in the place to be
(เดอะ อาร์ เค ไอ อี อิน เดอะ เพลส ทู บี)
I recognize and hypnotize, everytime I tenderize
(ไอ เร๊คคอกไน๊ซ์ แอนด์ ฮีพโนะไทส , เอ๊รี่ไทม์ ไอ tenderize)
I specialize and open eyes, to make you realize
(ไอ ซเพฌแอะไลส แอนด์ โอ๊เพ่น อาย , ทู เม้ค ยู รีแอะไลส)
That you’ve been rocked with Jeff’s plain skills
(แดท ยู๊ฟ บีน ร๊อค วิธ เจฟ เพลน สกิลล)
The diobolocal, and my man Will
(เดอะ diobolocal , แอนด์ มาย แมน วิล)
And we’re [so fresh]
(แอนด์ เวีย [ โซ เฟรช ])

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Ha, Big Will is [so fresh]
(ฮา , บิ๊ก วิล อีส [ โซ เฟรช ])
Biz Mark is [so fresh]
(บิซ ม๊าร์ค อีส [ โซ เฟรช ])
Jazzy Jeff is [so fresh]
(แจสสิ เจฟ อีส [ โซ เฟรช ])
Biz, do it
(บิซ , ดู อิท)
Whoo, for the old school
(ฮู , ฟอร์ ดิ โอลด์ สคูล)
Unh, unh, ha ha
(Unh , unh , ฮา ฮา)
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
Rrricky… D!
(Rrricky ดี !)

[Slick Rick]
([ ซลิค ริค ])
Well once upon a time eccentric head shorty
(เวลล วั๊นซ อุพอน อะ ไทม์ เอ็คเซ๊นทริค เฮด ชอร์ทดิง)
Where people wore pijamas and went to bed early
(แวร์ พี๊เพิ่ล โว pijamas แซน เว็นท ทู เบ๊ด เอ๊อรํลี่)
There was a little boy, tight clout that might sprout
(แดร์ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บอย , ไท๊ท เคาทฺ แดท ไมท ซพเราท)
Tried to help lead black folk the right route
(ทไร ทู เฮ้ลพ ลี๊ด แบล๊ค โฟล้ค เดอะ ไร๊ท รู๊ท)
Delayed,
(ดีเลย์ ,)
Negative voices, many, once in prison for unwise choices that he once
(เน๊กาถีฝ ว๊อยซ์ , เมนอิ , วั๊นซ อิน พริ๊ซั่น ฟอร์ อันไวส ช๊อยซํ แดท ฮี วั๊นซ)
made*
(เมด *)
Divide the men, cops were sent inside of him
(ดิไฝด เดอะ เม็น , ค็อพ เวอ เซ็นท อิ๊นไซด์ อ็อฝ ฮิม)
And seeing the good he had within him, let him out again
(แอนด์ ซีอิง เดอะ กู๊ด ฮี แฮ็ด วิธอิน ฮิม , เล็ท ฮิม เอ๊าท อะเกน)
The life no longer for a big time baller, vic
(เดอะ ไล๊ฟ โน ลองเงอ ฟอร์ รา บิ๊ก ไทม์ บอลเลอ , วิค)
Big Willies like Will Smith now call the kid [yo Rick]
(บิ๊ก วิลลี ไล๊ค วิล ซมิธ นาว คอลลํ เดอะ คิด [ โย ริค ])
So check the gift, everything no negative
(โซ เช็ค เดอะ กิฟท , เอ๊วี่ติง โน เน๊กาถีฝ)
That’s what happens when you steer black folk away from
(แด้ท ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู สเทียร์ แบล๊ค โฟล้ค อะเวย์ ฟรอม)
negative*
(เน๊กาถีฝ *)
Not to mention chasin’ charts, killin’ ’em
(น็อท ทู เม๊นชั่น เช๊ซิน ชาร์ท , คิลลิน เอ็ม)
There’ll be a member of the Biz-Mark, Will, and Rick
(เดอะเรล บี อะ เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ บิซ ม๊าร์ค , วิล , แอนด์ ริค)
Demise sent, can’t mess with the mindset
(ดิไมส เซ็นท , แค็นท เมซ วิธ เดอะ มายเซท)
Come run with us, December 1999 said
(คัม รัน วิธ อัซ , ดิเซมเบอะ 1999 เซ็ด)
It’s all because of you, I’m feelin’ sad and blue
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู , แอม ฟีลิน แซ้ด แอนด์ บลู)
You went away, now my life is just rainy days
(ยู เว็นท อะเวย์ , นาว มาย ไล๊ฟ อีส จั๊สท เรนอิ เดย์)
I love you so, how much, you’ll never know
(ไอ ลัฝ ยู โซ , ฮาว มัช , โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You took your love away from me
(ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเวย์ ฟรอม มี)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)
You took your love away from me
(ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเวย์ ฟรอม มี)
Oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)
You took your love, you took your love, you took your love
(ยู ทุค ยุร ลัฝ , ยู ทุค ยุร ลัฝ , ยู ทุค ยุร ลัฝ)
You took your love away from me
(ยู ทุค ยุร ลัฝ อะเวย์ ฟรอม มี)
Slick Rick
(ซลิค ริค)
Will Smith
(วิล ซมิธ)
Biz Mark
(บิซ ม๊าร์ค)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
True dat, true dat
(ทรู แดซ , ทรู แดซ)
Jazzy Jeff y’all
(แจสสิ เจฟ ยอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Fresh คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น