เนื้อเพลง Damned คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Don’t smoke, don’t fight, don’t light no cigarettes
(ด้อนท์ สโม๊ค , ด้อนท์ ไฟ้ท , ด้อนท์ ไล๊ท โน ซิกะเรท)
Or else you wind up in the can
(ออ เอ๊ลส ยู วินด อั๊พ อิน เดอะ แคน)
No jokes, don’t write, sit tight, don’t fool around
(โน โจ้ก , ด้อนท์ ไร๊ท , ซิท ไท๊ท , ด้อนท์ ฟูล อะราวนฺดฺ)
You are a guest of uncle Sam
(ยู อาร์ อะ เกสท อ็อฝ อั๊งเคิ่ล แซม)
Stand up, look right, don’t sludge and stand at ease
(สแทนด์ อั๊พ , ลุ๊ค ไร๊ท , ด้อนท์ ซลัจ แอนด์ สแทนด์ แอ็ท อี๊ส)
Allow no sex above the knees
(อะลาว โน เซ็กซ อะโบ๊ฝ เดอะ นี)
When I snap you jump into the masterplan
(เว็น นาย ซแน็พ ยู จั๊มพ อิ๊นทู เดอะ masterplan)
I’ll be damned!
(อิลล บี แดมนํ !)
Well, I’ll be damned…
(เวลล , อิลล บี แดมนํ)

I’ll be
(อิลล บี)
Damned – if I drink or smoke
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดริ๊งค ออ สโม๊ค)
Damned – if I steal your jokes
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย สทีล ยุร โจ้ก)
I’ll be Damned – If I go for broke
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย โก ฟอร์ บโรค)
Damned if I do, and damned if I don’t, yeah
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู , แอนด์ แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ , เย่)

Don’t talk, don’t fool, don’t try to mess around
(ด้อนท์ ท๊อล์ค , ด้อนท์ ฟูล , ด้อนท์ ธราย ทู เมซ อะราวนฺดฺ)
I make a monkey out of you
(ไอ เม้ค เก มั๊งคี่ เอ๊าท อ็อฝ ยู)
You sign your name right on the dotted line
(ยู ซายน ยุร เนม ไร๊ท ออน เดอะ ดอททิด ไลน์)
I’ll be damned!
(อิลล บี แดมนํ !)

I’ll be
(อิลล บี)
Damned – if I drink or smoke
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดริ๊งค ออ สโม๊ค)
Damned – if I steal your jokes
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย สทีล ยุร โจ้ก)
I’ll be Damned – If I go for broke
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย โก ฟอร์ บโรค)
Damned if I do, and damned if I don’t, yeah
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู , แอนด์ แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ , เย่)

-solo-
(โซ๊โล่)

I’ll be
(อิลล บี)
Damned – if I drink or smoke
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดริ๊งค ออ สโม๊ค)
Damned – if I steal your jokes
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย สทีล ยุร โจ้ก)
I’ll be Damned – If I go for broke
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย โก ฟอร์ บโรค)
Damned if I do, and damned if I don’t, yeah
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู , แอนด์ แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ , เย่)
I’ll be
(อิลล บี)
Damned – if I drink or smoke
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดริ๊งค ออ สโม๊ค)
Damned – if I steal your jokes
(แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย สทีล ยุร โจ้ก)
I’ll be Damned – If I go for broke
(อิลล บี แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย โก ฟอร์ บโรค)
I’m Damned if I do, and damned if I don’t
(แอม แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ดู , แอนด์ แดมนํ อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์)
I’ll be
(อิลล บี)
Damned
(แดมนํ)
I’ll be
(อิลล บี)
Damned
(แดมนํ)
I’ll be
(อิลล บี)
Damned
(แดมนํ)
I’ll be
(อิลล บี)
Damned
(แดมนํ)
I’ll be Damned, I’ll be Damned
(อิลล บี แดมนํ , อิลล บี แดมนํ)
I’ll – Be – Damned
(อิลล บี แดมนํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damned คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น