เนื้อเพลง Ain’t No Thang คำอ่านไทย Outkast

[dre]
([ ดรี ])
A n*gga ready from the get go[blowe, blowe, blowe]
(อะ เอ็น *gga เร๊ดี้ ฟรอม เดอะ เก็ท โก [ blowe , blowe , blowe ])
Y’all hear my sh*t go, it’s andre. can yo punk ass come out to play?
(ยอล เฮียร มาย ฌะ *ที โก , อิทซ อันเดร แคน โย พรัค อาซ คัม เอ๊าท ทู เพลย์)
Stay in your little hole, then coward duck your head
(สเทย์ อิน ยุร ลิ๊ทเทิ่ล โฮล , เด็น โค๊หวาร์ด ดั๊ค ยุร เฮด)
You don’t know who you be f*ckin with youse better off…dead
(ยู ด้อนท์ โนว์ ฮู ยู บี เอฟ *ckin วิธ ยูซ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เด้ด)
Is what I say, best run the other way
(อีส ว๊อท ไอ เซย์ , เบ๊สท์ รัน ดิ อ๊อเธ่อร์ เวย์)
In case of physical breakdown…y’all can break now
(อิน เค๊ส อ็อฝ ฟิ๊สิคอล เบรคดาว ยอล แคน เบร๊ค นาว)
My kitchen full of heat, if you can’t take the temp
(มาย คิ๊ทเช่น ฟูล อ็อฝ ฮีท , อิ๊ฟ ยู แค็นท เท้ค เดอะ temp)
Make yourself exempt
(เม้ค ยุรเซลฟ เอ็กเซ๊มพท)
P*ssy footin around don’t be gettin y’all nowhere but stuck
(พี *ssy footin อะราวนฺดฺ ด้อนท์ บี เกดดิน ยอล โนแวร์ บั๊ท ซทัค)
Nowhere to duck, pull his file, n*ggaz die
(โนแวร์ ทู ดั๊ค , พูลล ฮิส ไฟล์ , เอ็น *ggaz ดาย)
By gettin blasted, how drastic
(บาย เกดดิน บลาสทํ , ฮาว ดแรซทิค)
They got the nerve to ask me why I do the things I do
(เด ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู อาสคฺ มี วาย ไอ ดู เดอะ ทริง ซาย ดู)
I got the nerve to serve you up just like a waiter do, but naw [naw, naw]
(ไอ ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู เซิร์ฝ ยู อั๊พ จั๊สท ไล๊ค เก เว้ทเท่อร ดู , บั๊ท นอว [ นอว , นอว ])
I take that back, that’s my problem
(ไอ เท้ค แดท แบ็ค , แด้ท มาย โพร๊เบล่ม)
Turnin and walkin away, this ain’t gon work when they be robbin
(เทินนิน แอนด์ วอคกิน อะเวย์ , ดิส เอน ก็อน เวิ๊ร์ค เว็น เด บี รอบบิน)
As long as big boi’s still livin, never standin by my lonesome
(แอส ลอง แอส บิ๊ก บอย สทิลล ลีฝอิน , เน๊เฝ่อร์ แสตนดิน บาย มาย โลนซัม)
Step up n*gga, if you want some
(สเท็พ อั๊พ เอ็น *gga , อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซัม)

Chorus[2x]
(ค๊อรัส [ 2x ])
Ain’t no thang but a chicken wang
(เอน โน เตง บั๊ท ดา ชีคเค็น วัง)
We havin a smoke out in the dungeon with the mary jane
(วี เฮฝวิน อะ สโม๊ค เอ๊าท อิน เดอะ ดันจัน วิธ เดอะ แมริ เจน)
It’s just a pimps[players], mack daddies[east point]
(อิทซ จั๊สท ดา พิมพ [ เพย์เยอร์ ] , แมกคฺ แด๊ดดี [ อี๊สท พ๊อยท์ ])
It’s all about that ses in yo chest[it’s the joint]
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท แดท ses ซิน โย เชสทํ [ อิทซ เดอะ จอยนท ])

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Well n*gga, you softer than silicone, used to pump up tits
(เวลล เอ็น *gga , ยู ซอฟเตอร์ แฑ็น ซีลอิโคน , ยู๊ส ทู พั๊มพ อั๊พ ทิท)
It’s that n*gga down in the dungeon with them playeristic hits
(อิทซ แดท เอ็น *gga เดาน อิน เดอะ ดันจัน วิธ เด็ม playeristic ฮิท)
I’m quick to stop a s*cka flow like menopause, it’s the
(แอม ควิค ทู สท๊อพ อะ เอส *cka โฟลว์ ไล๊ค เมนโอะพอส , อิทซ เดอะ)
Original ghetto bastard, so now I makes a switch
(ออริจินัล เกทโท แบซเทิด , โซ นาว ไอ เม้ค ซา สวิทช์)
I used to sell dope, but in 1994
(ไอ ยู๊ส ทู เซลล์ โดพ , บั๊ท อิน 1994)
I’m makin southernplayalisticadillacmuzik
(แอม เมกิน southernplayalisticadillacmuzik)
But see these voices in my skull has got me reminiscin
(บั๊ท ซี ฑิส ว๊อยซ์ ซิน มาย สคั๊ลล แฮ็ส ก็อท มี reminiscin)
About the days back when me mammy had to work in kitchens
(อะเบ๊าท เดอะ เดย์ แบ็ค เว็น มี แมมมิ แฮ็ด ทู เวิ๊ร์ค อิน คิ๊ทเช่น)
She had me makin better grades to make a better life
(ชี แฮ็ด มี เมกิน เบ๊ทเท่อร์ เกรด ทู เม้ค เก เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ)
But I never had no love or respect, cuz we gon be alright
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด โน ลัฝ ออ เรสเพ๊คท , คัซ วี ก็อน บี ออลไร๊ท)
I ran the streets and broke my curfew cuz I gave a sh*t
(ไอ แร็น เดอะ สทรีท แซน บโรค มาย เค๊อร์ฟิว คัซ ไอ เกฝ อะ ฌะ *ที)
I carried guns and butcher knives cuz I was steadily in the mix, yeah
(ไอ แคร์รี่ กัน แซน บูชเออะ ไนฝส คัซ ไอ วอส ซเทดอิลิ อิน เดอะ มิกซ์ , เย่)
It was so hard to say goodbye, I’m a man now
(อิท วอส โซ ฮาร์ด ทู เซย์ กู๊ดบาย , แอม มา แมน นาว)
I’m at the end of my street, so it’s time to take my stand now
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย สทรีท , โซ อิทซ ไทม์ ทู เท้ค มาย สแทนด์ นาว)
I call the wild because it’s time to take the streets
(ไอ คอลลํ เดอะ ไวลด์ บิคอส อิทซ ไทม์ ทู เท้ค เดอะ สทรีท)
So if you ain’t got the vertebrae, ya big enough nuts, retreat
(โซ อิ๊ฟ ยู เอน ก็อท เดอะ เฝอทิบรี , ยา บิ๊ก อีน๊าฟ นัท , รีทรี๊ท)
I’m ready to wet ’em up like cereal
(แอม เร๊ดี้ ทู เว๊ท เอ็ม อั๊พ ไล๊ค เซียเรียล)
Just an international playa, comin through your stereo
(จั๊สท แอน อินเทอร์แน๊ชั่นนัล พอลเย , คัมอิน ทรู ยุร ซเทริโอ)

Chorus[2x]:
(ค๊อรัส [ 2x ] :)

[dre]
([ ดรี ])
3-5-7 to your fo’head, there’ll be mo’ dead
(3 5 7 ทู ยุร fohead , เดอะเรล บี โม เด้ด)
Cause i’ma pro, kid
(ค๊อส แอมอา พโร , คิด)
But lord forgive me, I gots to keep my milli right vi-near me
(บั๊ท หลอร์ด ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ ก็อท ทู คี๊พ มาย มีลลิ ไร๊ท vi เนียร์ มี)
My nine be doin fine until these n*ggaz wants to clear me off my street
(มาย ไนน บี โดย ไฟน อันทิล ฑิส เอ็น *ggaz ว้อนท ทู เคลียร์ มี ออฟฟ มาย สทรีท)
But in my hood hood, they hollerin ghetto
(บั๊ท อิน มาย ฮุด ฮุด , เด ฮอร์เลอริน เกทโท)
Don’t got no neighbors, they hit the pipe and never let go
(ด้อนท์ ก็อท โน เนเบอะ , เด ฮิท เดอะ ไพพ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท โก)
But I feel for them like chaka khan feel for you
(บั๊ท ไอ ฟีล ฟอร์ เด็ม ไล๊ค chaka คาน ฟีล ฟอร์ ยู)
Ain’t sh*t that we can do but rest in peace, pour a brew
(เอน ฌะ *ที แดท วี แคน ดู บั๊ท เรสท อิน พี๊ซ , พาว รา บรู)
On the concrete, remember when we ran deep
(ออน เดอะ ค๊อนครีท , รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี แร็น ดี๊พ)
Remember at the party when we served them n*ggaz dandy
(รีเม๊มเบ่อร์ แรท เดอะ พ๊าร์ที่ เว็น วี เซิร์ฝ เด็ม เอ็น *ggaz แดนดิ)
They know not to test us, test me, do me, try me
(เด โนว์ น็อท ทู เทสท์ อัซ , เทสท์ มี , ดู มี , ธราย มี)
Trippin with that drama, my beretta’s right beside me
(ทริพพิน วิธ แดท ดร๊าม่า , มาย เบอเรทดา ไร๊ท บีไซด์ มี)
One is in the air and one is the chamber
(วัน อีส ซิน ดิ แอร์ แอนด์ วัน อีส เดอะ เชมเบอะ)
Y’all ask me what the f*ck I’m doin, I’m releasin anger
(ยอล อาสคฺ มี ว๊อท เดอะ เอฟ *ck แอม โดย , แอม releasin แอ๊งเก้อร)
Quick to dodge danger, I’m takin it one day
(ควิค ทู ด็อจ แด๊งเจ้อร์ , แอม ทอคกิ่น หนิด วัน เดย์)
At a time, I got the fattest dimes around my way
(แอ็ท ดา ไทม์ , ไอ ก็อท เดอะ fattest ไดม อะราวนฺดฺ มาย เวย์)
You can sway with andre, I’ll take it to the ho-jo, b*tch
(ยู แคน ซเว วิธ อันเดร , อิลล เท้ค อิท ทู เดอะ โฮ โจ , บี *tch)
Just let you know, yeah
(จั๊สท เล็ท ยู โนว์ , เย่)

Chorus[2x]:
(ค๊อรัส [ 2x ] :)

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
It’s on my friend, on the road again, I’m travelin
(อิทซ ออน มาย เฟรน , ออน เดอะ โร้ด อะเกน , แอม แทฝเวอริน)
No more than 65 on 85 off in my cadillac
(โน โม แฑ็น 65 ออน 85 ออฟฟ อิน มาย คาดิลแล)
I got that n*gga dre, he ridin shotgun
(ไอ ก็อท แดท เอ็น *gga ดรี , ฮี ริดอิน ชอทกัน)
And got my pump under my seat,
(แอนด์ ก็อท มาย พั๊มพ อั๊นเด้อร มาย ซีท ,)
In case these yougstas wanna have some fun
(อิน เค๊ส ฑิส yougstas วอนนา แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I’d do it if I have to,
(อาย ดู อิท อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ,)
Bustin caps with this a heat and load it clip up after clip
(บัสติน แค๊พ วิธ ดิส ซา ฮีท แอนด์ โหลด ดิท คลิพ อั๊พ แอ๊ฟเท่อร คลิพ)
I’m packin my gauge, if I feel it
(แอม แพคกิน มาย เกจ , อิ๊ฟ ฟาย ฟีล อิท)
The glock, the gat, the nine, the heaters
(เดอะ คล็อก , เดอะ แกท , เดอะ ไนน , เดอะ ฮีทเออะ)
See I be bustin caps like my amp be bustin speakers
(ซี ไอ บี บัสติน แค๊พ ไล๊ค มาย amp บี บัสติน ซพีคเออะ)
So how do you figure that big boi be scared to blast ya
(โซ ฮาว ดู ยู ฟิ๊กเก้อร แดท บิ๊ก บอย บี ซคา ทู บลาสทํ ยา)
You ’posed to be quickest draw, but man, I hail ’em faster
(ยู โพส ทู บี quickest ดรอว์ , บั๊ท แมน , ไอ เฮล เอ็ม ฟาสเทอะ)
1-2-3, you need to think about the future
(1 2 3 , ยู นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Before I shoot your ass and dilute your blood with lead
(บีฟอร์ ไอ ชู๊ท ยุร อาซ แซน ไดลู้ท ยุร บลัด วิธ ลี๊ด)
From my hollow tips, I’ll send you to an early grave
(ฟรอม มาย ฮ๊อลโล่ว ทิพ , อิลล เซ็นด ยู ทู แอน เอ๊อรํลี่ เกรฝ)
You f*ckin slave, you better try another way
(ยู เอฟ *ckin สเล๊ฝ , ยู เบ๊ทเท่อร์ ธราย อะน๊าเทร่อร์ เวย์)
To take me out, is truly something difficult
(ทู เท้ค มี เอ๊าท , อีส ทรูลิ ซัมติง ดิ๊ฟฟิคั้ลท)
Don’t even run up on me, unless you want your brain broke
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น รัน อั๊พ ออน มี , อันเล๊ซ ยู ว้อนท ยุร เบรน บโรค)
I’m out of bullets lettin loose my last clip
(แอม เอ๊าท อ็อฝ บัลเล่ เลทดิน ลู้ส มาย ล๊าสท คลิพ)
I’ma kick you in your ass and your n*gga gettin pistol whipped
(แอมอา คิ๊ค ยู อิน ยุร อาซ แซน ยุร เอ็น *gga เกดดิน พิ๊สท่อล วิพชฺ)
You know that’s how I do, you know that’s how I do
(ยู โนว์ แด้ท ฮาว ไอ ดู , ยู โนว์ แด้ท ฮาว ไอ ดู)

Chorus[2x]
(ค๊อรัส [ 2x ])

Yeah and it don’t stop and it don’t quit, to the motherf*ckin..
(เย่ แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ แอนด์ ดิท ด้อนท์ ควิท , ทู เดอะ motherf*ckin)
Organized noize, pa, goodie mob, big gipp and all the n*ggaz
(ออแกะไนส noize , พา , goodie ม๊อบ , บิ๊ก gipp แอนด์ ออล เดอะ เอ็น *ggaz)
Around the east pointe way
(อะราวนฺดฺ ดิ อี๊สท pointe เวย์)
College park is really on the map
(ค๊อลลิจ พาร์ค อีส ริแอ็ลลิ ออน เดอะ แม๊พ)
We comin around atlanta and the n*ggaz are really strapped
(วี คัมอิน อะราวนฺดฺ แอทแรนทา แอนด์ เดอะ เอ็น *ggaz อาร์ ริแอ็ลลิ สแตปชฺ)
With the muthaf*ckin guns and the motherf*ckin glocks
(วิธ เดอะ muthaf*ckin กัน แซน เดอะ motherf*ckin คล็อก)
Steady is the gas n*gga, don’t fear it and it don’t stop
(สเท๊ดี้ อีส เดอะ แก๊ซ เอ็น *gga , ด้อนท์ เฟียร์ อิท แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Thang คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น