เนื้อเพลง Holla If Ya Hear Me คำอ่านไทย 2Pac

Aww yeah, uhh, uhh
(อาวว เย่ , อา , อา)
Holla if ya hear me, yeah!
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี , เย่ !)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Here we go, turn it up, let’s start
(เฮียร วี โก , เทิร์น หนิด อั๊พ , เล็ท สท๊าร์ท)
From block to block we snatchin hearts and jackin marks
(ฟรอม บล๊อค ทู บล๊อค วี snatchin ฮาร์ท แซน แจกคิน ม๊าร์ค)
And the punk police can’t fade me, and maybe
(แอนด์ เดอะ พรัค โพลิ๊ซ แค็นท เฟด มี , แอนด์ เมบี)
We can have peace someday G
(วี แคน แฮ็ฝ พี๊ซ ซัมเดย์ จี)
But right now I got my mind set up
(บั๊ท ไร๊ท นาว ไอ ก็อท มาย ไมนด์ เซ็ท อั๊พ)
Lookin down the barrel of my nine, get up
(ลุคกิน เดาน เดอะ บ๊าร์เรล อ็อฝ มาย ไนน , เก็ท อั๊พ)
Cause it’s time to make the payback fat
(ค๊อส อิทซ ไทม์ ทู เม้ค เดอะ เพย์แบค แฟท)
To my brothers on the block better stay strapped, black
(ทู มาย บร๊าเท่อรํ ออน เดอะ บล๊อค เบ๊ทเท่อร์ สเทย์ สแตปชฺ , แบล๊ค)
And accept no substitutes
(แอนด์ แอ๊คเซพท โน ซับซทิทยูท)
I bring truth to the youth tear the roof off the whole school
(ไอ บริง ทรู๊ธ ทู เดอะ ยู๊ธ เทียร์ เดอะ รู๊ฟ ออฟฟ เดอะ โฮล สคูล)
Oh no, I won’t turn the other cheek
(โอ โน , ไอ ว็อนท เทิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ ชีค)
In case ya can’t see us while we burn the other week
(อิน เค๊ส ยา แค็นท ซี อัซ ไวล์ วี เบิร์น ดิ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค)
Now we got him in a smash, blast
(นาว วี ก็อท ฮิม อิน อะ สแม๊ช , บลาสทํ)
How long will it last ’til the po’ gettin mo’ cash
(ฮาว ลอง วิล อิท ล๊าสท ทิล เดอะ โพ เกดดิน โม แค๊ช)
Until then, raise up!
(อันทิล เด็น , เร้ส อั๊พ !)
Tell my young black males, blaze up!
(เทลล มาย ยัง แบล๊ค เมล , เบลซ อั๊พ !)
Life’s a mess don’t stress, test
(ไล๊ฟ ซา เมซ ด้อนท์ สเทรสส , เทสท์)
I’m givin but be thankful that you’re livin, blessed
(แอม กีฝอิน บั๊ท บี แธงคฟุล แดท ยัวร์ ลีฝอิน , เบล๊ส)
Much love to my brothers in the pen
(มัช ลัฝ ทู มาย บร๊าเท่อรํ ซิน เดอะ เพ็น)
See ya when I free ya if not when they shove me in
(ซี ยา เว็น นาย ฟรี ยา อิ๊ฟ น็อท เว็น เด ฌัฝ มี อิน)
Once again it’s an all out scrap
(วั๊นซ อะเกน อิทซ แอน ออล เอ๊าท ซคแร็พ)
Keep your hands on ya gat, and now ya boys watch ya back
(คี๊พ ยุร แฮนด์ ออน ยา แกท , แอนด์ นาว ยา บอย ว๊อทช ยา แบ็ค)
Cause in the alleys out in Cali I’ma tell ya
(ค๊อส อิน ดิ แอลลิ เอ๊าท อิน กาลี แอมอา เทลล ยา)
Mess with the best and the vest couldn’t help ya
(เมซ วิธ เดอะ เบ๊สท์ แอนด์ เดอะ เฝ็ซท คูดซึ่น เฮ้ลพ ยา)
Scream, if ya feel me; see it clearly?
(สครีม , อิ๊ฟ ยา ฟีล มี ; ซี อิท คเลียลิ)
You’re too near me –
(ยัวร์ ทู เนียร์ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Pump ya fists like this
(พั๊มพ ยา ฟิซท ไล๊ค ดิส)
Holla if ya hear me – PUMP PUMP if you’re pissed
(ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี พั๊มพ พั๊มพ อิ๊ฟ ยัวร์ พิซ)
To the sell-outs, livin it up
(ทู เดอะ เซลล์ เอ๊าท , ลีฝอิน หนิด อั๊พ)
One way or another you’ll be givin it up, huh
(วัน เวย์ ออ อะน๊าเทร่อร์ โยว บี กีฝอิน หนิด อั๊พ , ฮู)
I guess cause I’m black born
(ไอ เกสส ค๊อส แอม แบล๊ค บอน)
I’m supposed to say peace, sing songs, and get capped on
(แอม ซั๊พโพ้ส ทู เซย์ พี๊ซ , ซิง ซ็อง , แอนด์ เก็ท capped ออน)
But it’s time for a new plan, BAM!
(บั๊ท อิทซ ไทม์ ฟอร์ รา นิว แพลน , แบม !)
I’ll be swingin like a one man, clan
(อิลล บี สวิงกิน ไล๊ค เก วัน แมน , คแล็น)
Here we go, turn it up, don’t stop
(เฮียร วี โก , เทิร์น หนิด อั๊พ , ด้อนท์ สท๊อพ)
To my homies on the block gettin dropped by cops
(ทู มาย โฮมี ออน เดอะ บล๊อค เกดดิน ดร็อพ บาย ค็อพ)
I’m still around for ya
(แอม สทิลล อะราวนฺดฺ ฟอร์ ยา)
Keepin my sound underground for ya
(คริพปิน มาย ซาวน์ด อันเดิกเรานด ฟอร์ ยา)
And I’ma throw a change up
(แอนด์ แอมอา โธรว์ อะ เช้งจํ อั๊พ)
Quayle, like you never brought my name up
(Quayle , ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ บรอท มาย เนม อั๊พ)
Now my homies in the backstreets, the blackstreets
(นาว มาย โฮมี ซิน เดอะ แบคสตีท , เดอะ blackstreets)
They fell me when they rollin in they fat jeeps
(เด เฟ็ล มี เว็น เด โรลลิน อิน เด แฟท จีพ)
This ain’t just a rap song, a black song
(ดิส เอน จั๊สท ดา แร็พ ซ็อง , อะ แบล๊ค ซ็อง)
Tellin all my brothers, get they strap on
(เทลลิน ออล มาย บร๊าเท่อรํ , เก็ท เด ซทแร็พ ออน)
And look for me in the struggle
(แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ มี อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Hustlin ’til other brothers bubble –
(ฮัสลิน ทิล อ๊อเธ่อร์ บร๊าเท่อรํ บั๊บเบิ้ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)

[Verse Three]
([ เฝิซ ทรี ])
Will I quit, will I quit?
(วิล ไอ ควิท , วิล ไอ ควิท)
They claim that I’m violent, but still I keep
(เด เคลม แดท แอม ไฝ๊โอเล้นท , บั๊ท สทิลล ไอ คี๊พ)
representin, never give up, on a good thing
(เรพพรีเซนทิน , เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อั๊พ , ออน อะ กู๊ด ทริง)
Wouldn’t stop it if we could it’s a hood thing
(วูดดึ่น สท๊อพ อิท อิ๊ฟ วี เคิด อิทซ ซา ฮุด ทริง)
And now I’m like a major threat
(แอนด์ นาว แอม ไล๊ค เก เม๊เจ้อร์ เทร๊ท)
Cause I remind you of the things you were made to forget
(ค๊อส ไอ รีไมนด์ ยู อ็อฝ เดอะ ทริง ยู เวอ เมด ทู ฟอร์เก๊ท)
Bring the noise, to all my boyz
(บริง เดอะ น๊อยส , ทู ออล มาย บอยซ์)
Know the real from the bustas and the decoys
(โนว์ เดอะ เรียล ฟรอม เดอะ บัสตร้า แซน เดอะ ดิคอย)
And if ya hustle like a real G
(แอนด์ อิ๊ฟ ยา เฮสเซล ไล๊ค เก เรียล จี)
Pump ya fists if ya feel me, holla if ya hear me
(พั๊มพ ยา ฟิซท อิ๊ฟ ยา ฟีล มี , ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี)
Learn to survive in the nine-tre’
(เลิร์น ทู เซอร์ไฝ๊ฝ อิน เดอะ ไนน tre)
I make rhyme pay, others make crime pay
(ไอ เม้ค ไรม เพย์ , อ๊อเธ่อร์ เม้ค ไคร์ม เพย์)

Whatever it takes to live and stand
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค ทู ไล้ฝ แอนด์ สแทนด์)
Cause nobody else’ll give a damn
(ค๊อส โนบอดี้ elsell กี๊ฝ อะ แดมนํ)
So we live like caged beasts
(โซ วี ไล้ฝ ไล๊ค เค้จ บี๊สท)
Waitin for the day to let the rage free
(เว๊ทดิน ฟอร์ เดอะ เดย์ ทู เล็ท เดอะ เร้จ ฟรี)
Still me, till they kill me
(สทิลล มี , ทิลล์ เด คิลล์ มี)
I love it when they fear me –
(ไอ ลัฝ อิท เว็น เด เฟียร์ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)

[2Pac] You’re too near me, to see it clearly
([ 2Pac ] ยัวร์ ทู เนียร์ มี , ทู ซี อิท คเลียลิ)

[repeat 4x]
([ รีพี๊ท 4x ])
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)

[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])
” Hard! ” .. ” Tellin you to hear it, the rebel ” – P.E.
(” ฮาร์ด ! ” ” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท , เดอะ เร๊เบ่ล ” พี อี)
” Tellin you to hear it.. ”
(” เทลลิน ยู ทู เฮียร อิท “)

” Hard! ” .. ” The rebel ”
(” ฮาร์ด ! ” ” เดอะ เร๊เบ่ล “)
” Hard! ” .. ” The rebel ”
(” ฮาร์ด ! ” ” เดอะ เร๊เบ่ล “)

[repeat 12X to fade]
([ รีพี๊ท 12X ทู เฟด ])
[2Pac] Holla if ya hear me!
([ 2Pac ] ฮอลละ อิ๊ฟ ยา เฮียร มี !)
” Hard! ” .. ” The rebel ”
(” ฮาร์ด ! ” ” เดอะ เร๊เบ่ล “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holla If Ya Hear Me คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น