เนื้อเพลง Stewart’s Coat คำอ่านไทย Michelle Branch

Hold me love,
(โฮลด์ มี ลัฝ ,)
I can’t sleep again,
(ไอ แค็นท สลี๊พ อะเกน ,)
will I have to kiss your nose,
(วิล ไอ แฮ็ฝ ทู คิซ ยุร โน้ส ,)
I wanna lay here next to him,
(ไอ วอนนา เลย์ เฮียร เน๊กซท ทู ฮิม ,)
love,
(ลัฝ ,)
I remember walking in the rain,
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ วอคกิง อิน เดอะ เรน ,)
rain was falling on my hands,
(เรน วอส ฟ๊อลิง ออน มาย แฮนด์ ,)
I don’t wanna live through that again,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ไล้ฝ ทรู แดท อะเกน ,)
no.
(โน)

I know it takes love,
(ไอ โนว์ อิท เท้ค ลัฝ ,)
love is a healing thing,
(ลัฝ อีส ซา ฮิวลิง ทริง ,)
when you give everything,
(เว็น ยู กี๊ฝ เอ๊วี่ติง ,)
you’re loving the world,
(ยัวร์ ลัฝอิง เดอะ เวิลด ,)
the world gives you love to hold onto,
(เดอะ เวิลด กี๊ฝ ยู ลัฝ ทู โฮลด์ ออนทู ,)
remembering,
(รัเมมเบอร์ริง ,)
we seldom remember love.
(วี เซ๊ลดั้ม รีเม๊มเบ่อร์ ลัฝ)

Just give me many chances,
(จั๊สท กี๊ฝ มี เมนอิ แช้นซํ ,)
I’ll see you through it all,
(อิลล ซี ยู ทรู อิท ดอร์ ,)
just give me time to learn to crawl.
(จั๊สท กี๊ฝ มี ไทม์ ทู เลิร์น ทู ครอล)

In September,
(อิน เซ็พเทมเบอะ ,)
when the rain comes,
(เว็น เดอะ เรน คัม ,)
and the wind blows,
(แอนด์ เดอะ วินด โบลว์ ,)
I will see you walking in the coat of,
(ไอ วิล ซี ยู วอคกิง อิน เดอะ โค๊ท อ็อฝ ,)
If you let me,
(อิ๊ฟ ยู เล็ท มี ,)
I will keep you here inside the stars,
(ไอ วิล คี๊พ ยู เฮียร อิ๊นไซด์ เดอะ สทาร์ ,)
I will love the salt on my sheets, oh you’ll love me.
(ไอ วิล ลัฝ เดอะ ซ้อลท์ ออน มาย ฌีท , โอ โยว ลัฝ มี)

Just give me many chances,
(จั๊สท กี๊ฝ มี เมนอิ แช้นซํ ,)
I’ll see you through it all,
(อิลล ซี ยู ทรู อิท ดอร์ ,)
just give me time to learn to crawl,
(จั๊สท กี๊ฝ มี ไทม์ ทู เลิร์น ทู ครอล ,)
time to learn to crawl,
(ไทม์ ทู เลิร์น ทู ครอล ,)
time to learn to crawl,
(ไทม์ ทู เลิร์น ทู ครอล ,)
time to learn to crawl.
(ไทม์ ทู เลิร์น ทู ครอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stewart’s Coat คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น