เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย The Beach Boys

A. Lewis/L. Stock/V. Rose
(อะ เลวิซ /แอล สท๊อค /วี โรส)

I found my thrill On Blueberry hill
(ไอ เฟานด มาย ธริล ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)
On Blueberry hill When I found you
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ เว็น นาย เฟานด ยู)
The moon stood still [moon stood still]
(เดอะ มูน ซทูด สทิลล [ มูน ซทูด สทิลล ])
On Blueberry hill [Blueberry hill]
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ [ บลูเบอรี่ ฮิลล์ ])
It lingered until [lingered until]
(อิท ลีงเกอะ อันทิล [ ลีงเกอะ อันทิล ])
My dream true [true]
(มาย ดรีม ทรู [ ทรู ])

Though we’re apart [we are apart]
(โธ เวีย อะพาร์ท [ วี อาร์ อะพาร์ท ])
I think of you still [think of you still]
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู สทิลล [ ทริ๊งค อ็อฝ ยู สทิลล ])
For you were my friend [you were my friend]
(ฟอร์ ยู เวอ มาย เฟรน [ ยู เวอ มาย เฟรน ])
On Blueberry hill
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)

The wind in the willow played
(เดอะ วินด อิน เดอะ วีลโล เพลย์)
Love’s sweet melody
(ลัฝ สวี้ท เมลโอะดิ)
But all those vows you made
(บั๊ท ดอร์ โฑส โฝว ยู เมด)
Were never to be
(เวอ เน๊เฝ่อร์ ทู บี)

Though we’re apart [we are apart]
(โธ เวีย อะพาร์ท [ วี อาร์ อะพาร์ท ])
I think of you still [think of you still]
(ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู สทิลล [ ทริ๊งค อ็อฝ ยู สทิลล ])
For you were my friend [you were my friend]
(ฟอร์ ยู เวอ มาย เฟรน [ ยู เวอ มาย เฟรน ])
On Blueberry hill
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์)

I found my thrill [found my thrill]
(ไอ เฟานด มาย ธริล [ เฟานด มาย ธริล ])
On Blueberry hill [Blueberry hill]
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ [ บลูเบอรี่ ฮิลล์ ])
On Blueberry hill [Blueberry hill]
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ [ บลูเบอรี่ ฮิลล์ ])
When I found you [you]
(เว็น นาย เฟานด ยู [ ยู ])

The moon stood still [moon stood still]
(เดอะ มูน ซทูด สทิลล [ มูน ซทูด สทิลล ])
On Blueberry hill [Blueberry hill]
(ออน บลูเบอรี่ ฮิลล์ [ บลูเบอรี่ ฮิลล์ ])
It lingered until [lingered until]
(อิท ลีงเกอะ อันทิล [ ลีงเกอะ อันทิล ])

…’for you were my friend’…should read… ‘for you were my THRILL’
(ฟอร์ ยู เวอ มาย เฟรน เชิด รี๊ด ฟอร์ ยู เวอ มาย ธริล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blueberry Hill คำอ่านไทย The Beach Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น