เนื้อเพลง I’m Eighteen คำอ่านไทย Creed

Lines form on my face and hands
(ไลน์ ฟอร์ม ออน มาย เฟซ แอนด์ แฮนด์)
Lines form from the up’s and down’s
(ไลน์ ฟอร์ม ฟรอม ดิ อัพสฺ แซน เดาน)
I’m in the middle without any plans
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล วิธเอ๊าท เอ๊นี่ แพลน)
I’m a boy and I’m a man
(แอม มา บอย แอนด์ แอม มา แมน)

I’m eighteen and I don’t know what I want
(แอม เอทีน แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
Eighteen, I just don’t know what I want
(เอทีน , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท)
Eighteen, I gotta get away
(เอทีน , ไอ กอททะ เก็ท อะเวย์)
I’ve gotta get out of this place
(แอฝ กอททะ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส เพลส)
I’ll go running in outer space
(อิลล โก รันนิง อิน เอาทเออะ สเพ๊ซ)
Oh Yeah
(โอ เย่)

I’ve gotta baby’s brain and an old man’s heart
(แอฝ กอททะ เบ๊บี้ เบรน แอนด์ แอน โอลด์ แมน ฮาร์ท)
Took eighteen years to get this far
(ทุค เอทีน เยียร์ ทู เก็ท ดิส ฟาร์)
Don’t always know what I’m talking about
(ด้อนท์ ออลเว โนว์ ว๊อท แอม ทอคอิง อะเบ๊าท)
Feels like I’m living in the middle of doubt
(ฟีล ไล๊ค แอม ลีฝอิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดาท)
Cause I’m
(ค๊อส แอม)

Eighteen, I get confused everyday
(เอทีน , ไอ เก็ท คอนฟิ้วส เอวี่เดย์)
Eighteen, I just don’t know what to say
(เอทีน , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์)
Eighteen, I gotta get away
(เอทีน , ไอ กอททะ เก็ท อะเวย์)

Oh, lines form on my face and my hands
(โอ , ไลน์ ฟอร์ม ออน มาย เฟซ แอนด์ มาย แฮนด์)
Lines form on the left and right
(ไลน์ ฟอร์ม ออน เดอะ เล๊ฟท แอนด์ ไร๊ท)
I’m in the middle, the middle of life
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ไล๊ฟ)
I’m a boy and I’m a man
(แอม มา บอย แอนด์ แอม มา แมน)

I’m Eighteen and I like it
(แอม เอทีน แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)
Yes I like it
(เย็ซ ซาย ไล๊ค อิท)
Well I like it, love it, like it, love it
(เวลล ไอ ไล๊ค อิท , ลัฝ อิท , ไล๊ค อิท , ลัฝ อิท)
Eighteen, Eighteen, Eighteen
(เอทีน , เอทีน , เอทีน)
I’m Eighteen and I like it
(แอม เอทีน แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Eighteen คำอ่านไทย Creed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น