เนื้อเพลง Inch by Inch คำอ่านไทย Elvis Costello

You can take a powder
(ยู แคน เท้ค เก พ๊าวเด้อร์)
You can take a drink
(ยู แคน เท้ค เก ดริ๊งค)
You can keep the shrink
(ยู แคน คี๊พ เดอะ ชิ๊งค)
And the kitchen sink
(แอนด์ เดอะ คิ๊ทเช่น ซิ๊งค)
Write my name in heaven
(ไร๊ท มาย เนม อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
in invisible ink
(อิน อินฝิ๊ซิเบิ้ล อิ๊งค)
I just woke up
(ไอ จั๊สท โวค อั๊พ)
from dreaming I think
(ฟรอม ดรีมมิง ไอ ทริ๊งค)

You can take me over
(ยู แคน เท้ค มี โอ๊เฝ่อร)
You can give me a lip
(ยู แคน กี๊ฝ มี อะ ลิพ)
You can take me under
(ยู แคน เท้ค มี อั๊นเด้อร)
You can give me the slip
(ยู แคน กี๊ฝ มี เดอะ สลิ๊พ)
Take off everything
(เท้ค ออฟฟ เอ๊วี่ติง)
or tear me off a strip
(ออ เทียร์ มี ออฟฟ อะ ซทริพ)
Like a lady in the chamber
(ไล๊ค เก เล๊ดี้ อิน เดอะ เชมเบอะ)
and another in the clip
(แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ อิน เดอะ คลิพ)

Chorus
(ค๊อรัส)
Don’t move a muscle baby
(ด้อนท์ มู๊ฝ อะ มั๊สเคิ่ล เบ๊บี้)
Don’t even flinch
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ฟลินช)
You can miss me by a mile
(ยู แคน มิซ มี บาย อะ ไมล)
Or just inch by inch
(ออ จั๊สท อิ้นช์ บาย อิ้นช์)
Inch by inch
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์)
Inch by inch
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์)
Inch by Inch
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์)
You can pull me up again
(ยู แคน พูลล มี อั๊พ อะเกน)
Inch by Iinch
(อิ้นช์ บาย Iinch)
Inch by inch
(อิ้นช์ บาย อิ้นช์)
As pulses race
(แอส พั๊ลส์ เร้ซ)
I long to see that
(ไอ ลอง ทู ซี แดท)
Look upon your face
(ลุ๊ค อุพอน ยุร เฟซ)

You can take me outside
(ยู แคน เท้ค มี เอ๊าทไซ้ด)
You can take me apart
(ยู แคน เท้ค มี อะพาร์ท)
You can take me upstairs
(ยู แคน เท้ค มี อั๊พสแทร์)
you can take me to heart
(ยู แคน เท้ค มี ทู ฮาร์ท)
You made me love you when
(ยู เมด มี ลัฝ ยู เว็น)
you thought you were so smart
(ยู ธอท ยู เวอ โซ สมาร์ท)
Don’t try to stop me when
(ด้อนท์ ธราย ทู สท๊อพ มี เว็น)
you told me to start
(ยู โทลด มี ทู สท๊าร์ท)
Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Inch by Inch คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น