เนื้อเพลง That Was then คำอ่านไทย Jesse McCartney

Guess you never really know
(เกสส ยู เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ โนว์)
Just what you’ve got
(จั๊สท ว๊อท ยู๊ฟ ก็อท)
Until you finally realize
(อันทิล ยู ไฟแน็ลลิ รีแอะไลส)
She could be gone
(ชี เคิด บี กอน)
And know that I’ve been taking you for granted
(แอนด์ โนว์ แดท แอฝ บีน เทคอิง ยู ฟอร์ แกร๊นท)
For the longest time
(ฟอร์ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม์)
All you want
(ออล ยู ว้อนท)
Is someone who really cares
(อีส ซัมวัน ฮู ริแอ็ลลิ แคร์)
And I didn’t even
(แอนด์ ดาย ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น)
Notice you were there
(โน๊ทิซ ยู เวอ แดร์)
I promise I’ll never ever
(ไอ พรอมอิซ อิลล เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์)
Make that same mistake not twice
(เม้ค แดท เซม มิสเท้ค น็อท ทไวซ)

That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Take some time to come around
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู คัม อะราวนฺดฺ)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is try again
(อีส ธราย อะเกน)
Show you how
(โชว์ ยู ฮาว)
I know that it’s all about
(ไอ โนว์ แดท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
Givin’ attention to you
(กีฝอิน แอ็ทเทนฌัน ทู ยู)
I was a fool for way too long
(ไอ วอส ซา ฟูล ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
What you wanted, could not see
(ว๊อท ยู ว้อนท , เคิด น็อท ซี)
That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Took some time to figure out
(ทุค ซัม ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด)

Guess I never thought about it before
(เกสส ซาย เน๊เฝ่อร์ ธอท อะเบ๊าท ดิธ บีฟอร์)
I was thinkin’ of myself
(ไอ วอส ติ้งกิน อ็อฝ ไมเซลฟ)
And nothing more
(แอนด์ นัธอิง โม)
Didn’t even wanna try to find out
(ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น วอนนา ธราย ทู ไฟนด์ เอ๊าท)
How you really feel [how you really feel]
(ฮาว ยู ริแอ็ลลิ ฟีล [ ฮาว ยู ริแอ็ลลิ ฟีล ])
Now I see
(นาว ไอ ซี)
That I’m the lucky one
(แดท แอม เดอะ ลัคคิ วัน)
It’s true
(อิทซ ทรู)
What we got
(ว๊อท วี ก็อท)
You know I never want to lose
(ยู โนว์ ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท ทู ลู้ส)
I was trippin’ in a fantasy
(ไอ วอส ทริพพิน อิน อะ แฟนทะซิ)
And missing what was real
(แอนด์ มีซซิง ว๊อท วอส เรียล)

That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Take some time to come around
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู คัม อะราวนฺดฺ)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is try again
(อีส ธราย อะเกน)
Show you how
(โชว์ ยู ฮาว)
I know that it’s all about
(ไอ โนว์ แดท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
Givin’ attention to you
(กีฝอิน แอ็ทเทนฌัน ทู ยู)
I was a fool for way too long
(ไอ วอส ซา ฟูล ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
What you wanted, could not see
(ว๊อท ยู ว้อนท , เคิด น็อท ซี)
That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Took some time to figure out
(ทุค ซัม ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด)

I used to be someone
(ไอ ยู๊ส ทู บี ซัมวัน)
Who really only really though about
(ฮู ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ริแอ็ลลิ โธ อะเบ๊าท)
Themselves and no one else
(เฑ็มเซลฝส แซน โน วัน เอ๊ลส)
And you could tell baby
(แอนด์ ยู เคิด เทลล เบ๊บี้)
But as before
(บั๊ท แอส บีฟอร์)
I understood
(ไอ อันเดิซทูด)
Be with you
(บี วิธ ยู)
‘Cause something is good
(ค๊อส ซัมติง อีส กู๊ด)
Gotta let her know
(กอททะ เล็ท เฮอ โนว์)
And I want you to know
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์)

You’re always my priority
(ยัวร์ ออลเว มาย พไรออริทิ)
And I wanna give you more
(แอนด์ ดาย วอนนา กี๊ฝ ยู โม)
Than all the love you need
(แฑ็น ออล เดอะ ลัฝ ยู นี๊ด)
Took a little time
(ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์)
Now you know my fantasy
(นาว ยู โนว์ มาย แฟนทะซิ)
That you’re my world [yeah]
(แดท ยัวร์ มาย เวิลด [ เย่ ])

I never want our love to fail
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท เอ๊า ลัฝ ทู เฟล)
I’m gonna do whatever it takes
(แอม กอนนะ ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค)
No I’m never gonna let it slip away
(โน แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)
‘Cause you’re my girl, yes you are
(ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล , เย็ซ ยู อาร์)

That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Take some time to come around
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู คัม อะราวนฺดฺ)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is try again
(อีส ธราย อะเกน)
Show you how
(โชว์ ยู ฮาว)
I know that it’s all about
(ไอ โนว์ แดท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
Givin’ attention to you
(กีฝอิน แอ็ทเทนฌัน ทู ยู)
I was a fool for way too long
(ไอ วอส ซา ฟูล ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
What you wanted, could not see
(ว๊อท ยู ว้อนท , เคิด น็อท ซี)
That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Took some time to figure out
(ทุค ซัม ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด)

You’re always my priority
(ยัวร์ ออลเว มาย พไรออริทิ)
And I wanna give you more
(แอนด์ ดาย วอนนา กี๊ฝ ยู โม)
Than all the love you need
(แฑ็น ออล เดอะ ลัฝ ยู นี๊ด)
Took a little time
(ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์)
Now you know my fantasy
(นาว ยู โนว์ มาย แฟนทะซิ)
That you’re my world [yes you are]
(แดท ยัวร์ มาย เวิลด [ เย็ซ ยู อาร์ ])

I never want our love to fail
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท เอ๊า ลัฝ ทู เฟล)
I’m gonna do whatever it takes
(แอม กอนนะ ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เท้ค)
No I’m never gonna let it slip away
(โน แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ดิธ สลิ๊พ อะเวย์)
‘Cause you’re my girl, yes you are
(ค๊อส ยัวร์ มาย เกิร์ล , เย็ซ ยู อาร์)

That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Take some time to come around
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู คัม อะราวนฺดฺ)
All I wanna do
(ออล ไอ วอนนา ดู)
Is try again
(อีส ธราย อะเกน)
Show you how
(โชว์ ยู ฮาว)
I know that it’s all about
(ไอ โนว์ แดท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท)
Givin’ attention to you
(กีฝอิน แอ็ทเทนฌัน ทู ยู)
I was a fool for way too long
(ไอ วอส ซา ฟูล ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
What you wanted, could not see
(ว๊อท ยู ว้อนท , เคิด น็อท ซี)
That was then
(แดท วอส เด็น)
This is now
(ดิส ซิส นาว)
Took some time to figure out
(ทุค ซัม ไทม์ ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Love is all you need
(ลัฝ อีส ซอร์ ยู นี๊ด)

Comin’ around
(คัมอิน อะราวนฺดฺ)
And ready to show you how
(แอนด์ เร๊ดี้ ทู โชว์ ยู ฮาว)
I’m gonna change girl
(แอม กอนนะ เช้งจํ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That Was then คำอ่านไทย Jesse McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น