เนื้อเพลง Can’t Stand Still คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

[Woho!]
([ Woho ! ])

When I see a pretty woman, you know it gives me a thrill
(เว็น นาย ซี อะ พริ๊ทที่ วู๊แม่น , ยู โนว์ อิท กี๊ฝ มี อะ ธริล)
When she’s tellin’ me to hold her, you know I can’t stand still
(เว็น ชี เทลลิน มี ทู โฮลด์ เฮอ , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
And you won’t need a doctor, ’cause it’ll cure all ills
(แอนด์ ยู ว็อนท นี๊ด อะ ด๊อคเท่อร์ , ค๊อส อิว เคียวรํ ออล อิลล)

And when I hear your noisy party, you know it give me a chill
(แอนด์ เว็น นาย เฮียร ยุร นอยสอิ พ๊าร์ที่ , ยู โนว์ อิท กี๊ฝ มี อะ ชิล)
It gets Rockin’ and a’ Rollin’, and I can’t stand still
(อิท เก็ท รอคกิน แอนด์ อะ โรลลิน , แอนด์ ดาย แค็นท สแทนด์ สทิลล)
From mornin’ til midnight, you know I can’t stand still
(ฟรอม มอร์นิน ทิล มิดไนท์ , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)

You know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I can’t stand still
(ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
You know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I can’t stand still
(ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
From mornin’ til midnight, you know I can’t stand still
(ฟรอม มอร์นิน ทิล มิดไนท์ , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
Oh yeah
(โอ เย่)

– solo –
(โซ๊โล่)

Well when it comes to sippin’ honey, you know I’m drinkin’ my fill
(เวลล เว็น หนิด คัม ทู ซิบปิ่น ฮั๊นนี่ , ยู โนว์ แอม ดริงคิน มาย ฟิลล)
And if I’m left without a bottle, you know I can’t stand still
(แอนด์ อิ๊ฟ แอม เล๊ฟท วิธเอ๊าท ดา บ๊อทเทิ่ล , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
From mornin’ til midnight, you know I can’t stand still
(ฟรอม มอร์นิน ทิล มิดไนท์ , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)

You know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I can’t stand still
(ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I can’t stand still
(ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
You know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
From mornin’ til midnight, you know I can’t stand still
(ฟรอม มอร์นิน ทิล มิดไนท์ , ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
You know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I can’t stand still
(ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
Babe I can’t stand still
(เบ้บ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)
I just can’t stand still
(ไอ จั๊สท แค็นท สแทนด์ สทิลล)
From mornin’ til midnight,
(ฟรอม มอร์นิน ทิล มิดไนท์ ,)
you know I can’t
(ยู โนว์ ไอ แค็นท)
you know I can’t stand still
(ยู โนว์ ไอ แค็นท สแทนด์ สทิลล)

[thank you lads]
([ แธ๊งค์ ยู แล็ด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stand Still คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น