เนื้อเพลง Heaven Knows คำอ่านไทย The Corrs

Deep, deep in our hearts, strangers apart
(ดี๊พ , ดี๊พ อิน เอ๊า ฮาร์ท , ซทเรนเจอะ อะพาร์ท)
Oh please come back to me, no more to leave, never to grieve
(โอ พลีซ คัม แบ็ค ทู มี , โน โม ทู ลี๊ฝ , เน๊เฝ่อร์ ทู กรีฝ)
I give my word to you
(ไอ กี๊ฝ มาย เวิร์ด ทู ยู)

Send, send her away to her grieving
(เซ็นด , เซ็นด เฮอ อะเวย์ ทู เฮอ กรีฝวิ่ง)
I will never set you free
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เซ็ท ยู ฟรี)
No more, no more a life without meaning
(โน โม , โน โม อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท มีนนิง)
You and I will fly away to
(ยู แอนด์ ดาย วิล ฟลาย อะเวย์ ทู)
Love in my mind, love in my soul
(ลัฝ อิน มาย ไมนด์ , ลัฝ อิน มาย โซล)
I just can’t let go
(ไอ จั๊สท แค็นท เล็ท โก)
Sadness fills my life oh my fruitless plight
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ โอ มาย fruitless พไลท)
Only heaven knows
(โอ๊นลี่ เฮ๊ฝเฝ่น โนว์)

Tears, tears in the night, sorrow take flight
(เทียร์ , เทียร์ ซิน เดอะ ไน๊ท , ซ๊อโร่ว เท้ค ฟไลท)
Oh please come back to me
(โอ พลีซ คัม แบ็ค ทู มี)
Each we believe, never to grieve
(อีช วี บีลี๊ฝ , เน๊เฝ่อร์ ทู กรีฝ)
I give my word unto you
(ไอ กี๊ฝ มาย เวิร์ด อันทู ยู)

Send, send her away to her grieving
(เซ็นด , เซ็นด เฮอ อะเวย์ ทู เฮอ กรีฝวิ่ง)
I will never set you free
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เซ็ท ยู ฟรี)
No more, no no more a life without meaning
(โน โม , โน โน โม อะ ไล๊ฟ วิธเอ๊าท มีนนิง)
You and I will fly to love
(ยู แอนด์ ดาย วิล ฟลาย ทู ลัฝ)
Love in my mind, love in my soul
(ลัฝ อิน มาย ไมนด์ , ลัฝ อิน มาย โซล)
I just can’t let go
(ไอ จั๊สท แค็นท เล็ท โก)
Sadness fills my life oh my fruitless plight
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ โอ มาย fruitless พไลท)
Only heaven knows
(โอ๊นลี่ เฮ๊ฝเฝ่น โนว์)

Sadness fills my life
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ)
Sadness fills my life
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ)
Sadness fills my life
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ)
Sadness fills my life
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ)

Send, oh send her away to her grieving
(เซ็นด , โอ เซ็นด เฮอ อะเวย์ ทู เฮอ กรีฝวิ่ง)
You and I will fly away to
(ยู แอนด์ ดาย วิล ฟลาย อะเวย์ ทู)
Love in my mind, love in my soul
(ลัฝ อิน มาย ไมนด์ , ลัฝ อิน มาย โซล)
I just can’t let go
(ไอ จั๊สท แค็นท เล็ท โก)
Sadness fills my life oh my foolish plight
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ โอ มาย ฟูลอิฌ พไลท)
Only heaven knows
(โอ๊นลี่ เฮ๊ฝเฝ่น โนว์)

Love in my mind, love in my soul
(ลัฝ อิน มาย ไมนด์ , ลัฝ อิน มาย โซล)
I just can’t let go
(ไอ จั๊สท แค็นท เล็ท โก)
Sadness fills my life oh my foolish plight
(แซดเน็ซ ฟิลล มาย ไล๊ฟ โอ มาย ฟูลอิฌ พไลท)
Only heaven knows
(โอ๊นลี่ เฮ๊ฝเฝ่น โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven Knows คำอ่านไทย The Corrs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น