เนื้อเพลง Here We Are คำอ่านไทย Breaking Benjamin

Sing it for me, I can’t erase the stupid things I say. You’re better than me. I struggle just to find a
(ซิง อิท ฟอร์ มี , ไอ แค็นท อีเรส เดอะ สทิ๊วผิด ทริง ซาย เซย์ ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น มี ไอ สทรั๊กเกิ้ล จั๊สท ทู ไฟนด์ อะ)
better way.
(เบ๊ทเท่อร์ เวย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So here we are, fighting and trying to hide the scars. I’ll be home tonight, take a breath and softly
(โซ เฮียร วี อาร์ , ไฟท์ดิง แอนด์ ทไรอิง ทู ไฮด์ เดอะ ซคา อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ)
say goodbye. The lonely road, the one that I should try to walk alone. I’ll be home tonight, take a
(เซย์ กู๊ดบาย เดอะ โลนลิ โร้ด , ดิ วัน แดท ไอ เชิด ธราย ทู ว๊อล์ค อะโลน อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก)
breath and softly say goodbye.
(บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ เซย์ กู๊ดบาย)

You’re running like me. Keep moving on until forever ends. Don’t try to fight me. The beauty queen has
(ยัวร์ รันนิง ไล๊ค มี คี๊พ มูฝอิง ออน อันทิล ฟอเร๊เฝ่อร เอ็นด ด้อนท์ ธราย ทู ไฟ้ท มี เดอะ บิ๊วที่ ควีน แฮ็ส)
lost her crown again.
(ล็อซท เฮอ คราวน์ อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So here we are, fighting and trying to hide the scars. I’ll be home tonight, take a breath and softly
(โซ เฮียร วี อาร์ , ไฟท์ดิง แอนด์ ทไรอิง ทู ไฮด์ เดอะ ซคา อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ)
say goodbye. The lonely road, the one that I should try to walk alone. I’ll be home tonight, take a
(เซย์ กู๊ดบาย เดอะ โลนลิ โร้ด , ดิ วัน แดท ไอ เชิด ธราย ทู ว๊อล์ค อะโลน อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก)
breath and softly say goodbye.
(บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ เซย์ กู๊ดบาย)

Goodbye.
(กู๊ดบาย)

So why are you so eager to betray, pick the peices up, pick the pieces up.
(โซ วาย อาร์ ยู โซ อี๊เก้อร ทู บีเทรย์ , พิค เดอะ เพลซ อั๊พ , พิค เดอะ พี๊ซ อั๊พ)

So why are you the one that walks away, pick the peices up, pick the pieces up.
(โซ วาย อาร์ ยู ดิ วัน แดท ว๊อล์ค อะเวย์ , พิค เดอะ เพลซ อั๊พ , พิค เดอะ พี๊ซ อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So here we are, fighting and trying to hide the scars. I’ll be home tonight, take a breath and softly
(โซ เฮียร วี อาร์ , ไฟท์ดิง แอนด์ ทไรอิง ทู ไฮด์ เดอะ ซคา อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ)
say goodbye. The lonely road, the one that I should try to walk alone. I’ll be home tonight, take a
(เซย์ กู๊ดบาย เดอะ โลนลิ โร้ด , ดิ วัน แดท ไอ เชิด ธราย ทู ว๊อล์ค อะโลน อิลล บี โฮม ทูไน๊ท , เท้ค เก)
breath and softly say goodbye.
(บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ เซย์ กู๊ดบาย)

Just take a breath and softly say goodbye.
(จั๊สท เท้ค เก บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซอฟทลิ เซย์ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Here We Are คำอ่านไทย Breaking Benjamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น