เนื้อเพลง You Really Got a Hold on Me คำอ่านไทย The Beatles

I don’t like you but I love you
(ไอ ด้อนท์ ไล๊ค ยู บั๊ท ไอ ลัฝ ยู)
Seems that I’m always thinking of you
(ซีม แดท แอม ออลเว ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Oh woah woah you treat me badly
(โอ ว้าว ว้าว ยู ทรี๊ท มี แบดลิ)
I love you madly
(ไอ ลัฝ ยู แมดลิ)
You Really Got a Hold on Me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You Really Got a Hold on Me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
Baby, I love you and all I want you to do is just
(เบ๊บี้ , ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู อีส จั๊สท)
Hold me, hold me, hold me, hold me
(โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)

I don’t want you but I need you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ยู บั๊ท ไอ นี๊ด ยู)
Don’t want to stay here but I need to
(ด้อนท์ ว้อนท ทู สเทย์ เฮียร บั๊ท ไอ นี๊ด ทู)
Oh woah woah I wanna split now
(โอ ว้าว ว้าว ไอ วอนนา สพลิ๊ท นาว)
I just can’t quit now,
(ไอ จั๊สท แค็นท ควิท นาว ,)
You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
Baby I love you and all I want you to do is just
(เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู อีส จั๊สท)
hold me, hold me, hold me, hold me
(โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)

You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
Baby, I love you and all I want you to do is just
(เบ๊บี้ , ไอ ลัฝ ยู แอนด์ ออล ไอ ว้อนท ยู ทู ดู อีส จั๊สท)
Hold me please, hold me squeeze, hold me, hold me
(โฮลด์ มี พลีซ , โฮลด์ มี สควี๊ซ , โฮลด์ มี , โฮลด์ มี)

You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)
You really got a hold on me
(ยู ริแอ็ลลิ ก็อท ดา โฮลด์ ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Really Got a Hold on Me คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น