เนื้อเพลง You’re Nobody (Til Somebody Kills You) คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[Puff Daddy]
([ พัฟ แดดดิ ])
Yea though I walk through the valley of the shadow of death
(เย โธ ไอ ว๊อล์ค ทรู เดอะ แฝ๊เล่ย์ อ็อฝ เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เด้ท)
I will fear no evil — for you are with me
(ไอ วิล เฟียร์ โน อี๊ฝิ่ล ฟอร์ ยู อาร์ วิธ มี)
Your rod and your staff, they comfort me
(ยุร ร็อด แอนด์ ยุร สทัฟฟ , เด ค๊อมฟอร์ท มี)
You prepare a table for me, in the presence of my enemies
(ยู พรีแพร์ อะ เท๊เบิ้ล ฟอร์ มี , อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ มาย อียีมีสฺ)
You annoint my head with oil, my cup overflows
(ยู annoint มาย เฮด วิธ ออยล์ , มาย คัพ โอเฝิฟโล)
Surely goodness and love will follow me — all the days of my life
(ฌูรลิ กูดเน็ซ แซน ลัฝ วิล ฟ๊อลโล่ว มี ออล เดอะ เดย์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
And I will dwell in the house of the Lord forever
(แอนด์ ดาย วิล ดเว็ล อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ เดอะ หลอร์ด ฟอเร๊เฝ่อร)

[Notorious B.I.G.]
([ โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
N*ggaz in my faction so black askin questions
(เอ็น *ggaz อิน มาย แฟ๊คชั่น โซ แบล๊ค แอสกิน เคว๊สชั่น)
Strictly gun testin, coke measurin
(ซทรีคลิ กัน testin , โคค measurin)
Givin pleasure in the Benz-ito
(กีฝอิน พเลฉเออะ อิน เดอะ เบนซฺ ito)
Hittin fanny, spendin chips at Manny’s
(ฮิทดิน แฟนนี่ , สเปนดิน ชิพ แอ็ท Mannys)
Hope you creeps got receipts, my peeps get dirty like kites
(โฮพ ยู ครีพ ก็อท ริซีท , มาย พีพ เก็ท เดอทิ ไล๊ค ไคท)
Run up in your crib, wrap you up in your pillow sheets
(รัน อั๊พ อิน ยุร คริบ , แร๊พ ยู อั๊พ อิน ยุร พิ๊ลโล่ว ฌีท)
Six up in your wig piece, n*gga decease
(ซิกซ์ อั๊พ อิน ยุร วิก พี๊ซ , เอ็น *gga ดิซีซ)
MWA, may you rest in peace
(MWA , เมย์ ยู เรสท อิน พี๊ซ)
With my Sycamore style, more sicker than yours
(วิธ มาย ซีคอะโม สไทล์ , โม ซิคเกอร์ แฑ็น ยุร)
Four-four, and if they fall draw
(โฟ โฟ , แอนด์ อิ๊ฟ เด ฟอลล์ ดรอว์)
There’s my pilot, he steals my liv, gets my div
(แดร์ มาย ไพ๊หลอต , ฮี สทีล มาย liv , เก็ท มาย div)
Sh*t’s official, only, the Feds I fear
(ฌะ *ts อ๊อฟิซเชี่ยล , โอ๊นลี่ , เดอะ เฟ็ด ซาย เฟียร์)
Here’s a tissue, stop your blood clot cryin
(เฮียร ซา ทีฌยู , สท๊อพ ยุร บลัด คล็อท คายอิน)
The kids to Don, everybody buyin — no lyin
(เดอะ คิด ทู ด็อน , เอวี่บอดี้ บายเอน โน ลายอิน)
So don’t you get suspicious
(โซ ด้อนท์ ยู เก็ท ซัซพิฌอัซ)
I’m Big Dangerous you’re just a Lil Vicious
(แอม บิ๊ก เดนเจอะรัซ ยัวร์ จั๊สท ดา ลิล ฝิ๊เคี๊ยส)
As I leave my competition, with sporated style
(แอส ซาย ลี๊ฝ มาย ค็อมพิทีฌอัน , วิธ sporated สไทล์)
Climb the ladder to success escalator style
(ไคลบ์ เดอะ แล๊ดเด้อร์ ทู ซัคเซสส เอซคะเลเทอะ สไทล์)
Hold y’all breath, I told y’all — death
(โฮลด์ ยอล บรี๊ทฺรฺ , ไอ โทลด ยอล เด้ท)
controls y’all, Big don’t fold y’all, uhh
(คอนโทรล ยอล , บิ๊ก ด้อนท์ โฟลด ยอล , อา)
I spit phrases that’ll thrill you
(ไอ ซพิท เฟรส แธดิล ธริล ยู)
You’re nobody til somebody kills you
(ยัวร์ โนบอดี้ ทิล ซัมบอดี้ คิลล์ ยู)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
You’re nobody, til somebody, kills you
(ยัวร์ โนบอดี้ , ทิล ซัมบอดี้ , คิลล์ ยู)
[I don’t wanna die, God tell me why]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ดาย , ก๊อด เทลล มี วาย ])
You’re nobody, til somebody, kills you
(ยัวร์ โนบอดี้ , ทิล ซัมบอดี้ , คิลล์ ยู)
[I don’t wanna die, God tell me why]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา ดาย , ก๊อด เทลล มี วาย ])

Uhh, uhh
(อา , อา)
Watch Casino, I’m the hip-hop version of Nicky Tarantino
(ว๊อทช คะซิโน , แอม เดอะ ฮิพ ฮ็อพ เฝ๊อร์ชั่น อ็อฝ นิคกี้ Tarantino)
Ask Nino, he know
(อาสคฺ นีโน , ฮี โนว์)
Green with envy, the green tempts me
(กรีน วิธ เอนฝิ , เดอะ กรีน เท๊มพท์ มี)
to make the richest enemy, and take their cheese
(ทู เม้ค เดอะ richest เอ๊นนิมี่ , แอนด์ เท้ค แดร์ ชี๊ส)
Take their spots, take their keys, make my faculty
(เท้ค แดร์ สพอท , เท้ค แดร์ คีย์ , เม้ค มาย แฟ๊คัลที่)
live happily, ever after in laughter
(ไล้ฝ แฮพพิลิ , เอ๊เฝ่อร์ แอ๊ฟเท่อร อิน ลาฟเทอะ)
Hah, never seen Cristal pour faster
(ฮ๊า , เน๊เฝ่อร์ ซีน คิดเตว พาว ฟาสเทอะ)
And to those bastards, knuckleheads squeeze lead
(แอนด์ ทู โฑส แบซเทิด , นอคเกิลเฮด สควี๊ซ ลี๊ด)
Three of mine dead, nuttin left to do
(ทรี อ็อฝ ไมน์ เด้ด , นัทดิน เล๊ฟท ทู ดู)
but tear they ass to shreds, leave em in bloodshed
(บั๊ท เทียร์ เด อาซ ทู ฌเร็ด , ลี๊ฝ เอ็ม อิน bloodshed)
Incidents like this I take trips
(อิ๊นซิเด็นท ไล๊ค ดิส ซาย เท้ค ทริ๊พ)
Lay up in Miami with Tamika and Tammy [huh]
(เลย์ อั๊พ อิน มายเอมอี วิธ Tamika แอนด์ แทมมิ [ ฮู ])
Some Creole C-O b*tches I met on tour
(ซัม ครีโอล ซี โอ บี *tches ซาย เม็ท ออน ทัวร์)
Push a peach Legend Coupe, gold teeth galore
(พุช อะ พีช เล๊เจ้นด คูเพ , โกลด์ ทีท กะโล)
Told me meet em in the future later, they’ll take me shoppin
(โทลด มี มี๊ท เอ็ม อิน เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เลทเออะ , เด๊ว เท้ค มี ชอพพิน)
buy me lavender and fuschia Gators
(บาย มี แลฝเอ็นเดอะ แอนด์ fuschia เกเดอร์)
Introduce me to playa haters and heavy weighters
(อินโทรดิ๊วซ มี ทู พอลเย เฮเดอ แซน เฮ๊ฝฝี่ weighters)
Rich b*tch sh*t, drinkin Cristal
(ริ๊ช บี *tch ฌะ *ที , ดริงคิน คิดเตว)
til they piss the sh*t, uhh
(ทิล เด พิซ เดอะ ฌะ *ที , อา)
Thorough b*tches, death to any borough b*tches
(เทรอโร่ บี *tches , เด้ท ทู เอ๊นี่ เบอโระ บี *tches)
Be in spots where they were no b*tches, you feel me
(บี อิน สพอท แวร์ เด เวอ โน บี *tches , ยู ฟีล มี)
Reminesce on dead friends too
(Reminesce ออน เด้ด เฟรน ทู)
You’re nobody til somebody kills you
(ยัวร์ โนบอดี้ ทิล ซัมบอดี้ คิลล์ ยู)

[chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Uhh, uhh
(อา , อา)
You can be the sh*t, flash the fattest five
(ยู แคน บี เดอะ ฌะ *ที , แฟลช เดอะ fattest ไฟฝ)
Have the biggest d*ck, but when your shell get hit
(แฮ็ฝ เดอะ บิ๊กเกส ดี *ck , บั๊ท เว็น ยุร เชลล์ เก็ท ฮิท)
You ain’t worth spit, just a memory
(ยู เอน เวิร์ธ ซพิท , จั๊สท ดา เม๊มโมรี่)
Remember he, used to push the champagne Range [I remember that]
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮี , ยู๊ส ทู พุช เดอะ แฌ็มเพน เร๊นจ [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ แดท ])
Silly cat, more sway than the rain
(ซิ๊ลลี่ แค๊ท , โม ซเว แฑ็น เดอะ เรน)
Sways with the G’n game, had the country framed
(ซเว วิธ เดอะ Gn เกม , แฮ็ด เดอะ คั๊นทรี่ เฟรม)
before Dana Dane, thought he ran with Kane
(บีฟอร์ เดนา เดน , ธอท ฮี แร็น วิธ เคน)
I can’t recall his name, wasn’t he that kid
(ไอ แค็นท รีคอลล ฮิส เนม , วอสซึ้น ฮี แดท คิด)
that nearly lost half his brain over two grams of c*caine?
(แดท เนียลิ ล็อซท ฮาล์ฟ ฮิส เบรน โอ๊เฝ่อร ทู กแร็ม อ็อฝ ซี *เคน)
Gettin his d*ck s*cked by Crackhead Corainne
(เกดดิน ฮิส ดี *ck เอส *cked บาย Crackhead Corainne)
A puff of shame, dude’s the lame, what’s his name?
(อะ พัฟ อ็อฝ เชม , ดยูด เดอะ เลม , ว๊อท ฮิส เนม)
Darkskin Jermaine, see what I mean?
(Darkskin เจอเมน , ซี ว๊อท ไอ มีน)

[chorus 2X [fades]]
([ ค๊อรัส 2X [ เฟด ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re Nobody (Til Somebody Kills You) คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น