เนื้อเพลง Stranded คำอ่านไทย Death on Wednesday

Here she comes spreading like disease she turns the hearts of men Like a child blinded and naive I follow her again Light a fire burn it bright to see beneath her perfect skin In her eyes there lies a beast destroys me from within
(เฮียร ชี คัม สเพรดติง ไล๊ค ดีซี๊ส ชี เทิร์น เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เม็น ไล๊ค เก ชายลํดํ ไบลนฺดฺ แอนด์ นาอีฝ ไอ ฟ๊อลโล่ว เฮอ อะเกน ไล๊ท ดา ไฟเออะร เบิร์น หนิด ไบร๊ท ทู ซี บีนี๊ทร เฮอ เพ๊อร์เฟ็คท สกิน อิน เฮอ อาย แดร์ ไล ซา บี๊สท เดสทรอย มี ฟรอม วิธอิน)

Burn me beat me stab me kill me take my heart and send it out to sea leave me stranded Wordly pleasures filtered sadness my veins fill with drunken madness pain of the broken hearted Show me know me please me need me can’t you see I’m begging on my knees for attention
(เบิร์น มี บีท มี ซแท็บ มี คิลล์ มี เท้ค มาย ฮาร์ท แอนด์ เซ็นด ดิท เอ๊าท ทู ซี ลี๊ฝ มี สแทรนด Wordly พเลฉเออะ ฟิ๊ลเท่อร์ แซดเน็ซ มาย เฝน ฟิลล วิธ ดรังคเอ็น แมดเน็ซ เพน อ็อฝ เดอะ บโรเค็น ฮาร์ท โชว์ มี โนว์ มี พลีซ มี นี๊ด มี แค็นท ยู ซี แอม เบกกิง ออน มาย นี ฟอร์ แอ็ทเทนฌัน)

Glaring daring in the corner watching her I feel her shoulder cold for an angel And you know I’ve got to fight Got the madness in my eyes Cast your spell all over me little darling Break my heart again tonight
(กแลริง แดริง อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ วัทชิง เฮอ ไอ ฟีล เฮอ โช๊ลเด้อร์ โคลด์ ฟอร์ แอน แอ๊งเจล แอนด์ ยู โนว์ แอฝ ก็อท ทู ไฟ้ท ก็อท เดอะ แมดเน็ซ ซิน มาย อาย แค๊สทํ ยุร สเพลล ออล โอ๊เฝ่อร มี ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิ่ง เบร๊ค มาย ฮาร์ท อะเกน ทูไน๊ท)

Here I come spreading on disease a whisper in the wind
(เฮียร ไอ คัม สเพรดติง ออน ดีซี๊ส อะ วิสเพ่อร์ อิน เดอะ วินด)
If you’re like a child blinded and naive don’t follow me my friend
(อิ๊ฟ ยัวร์ ไล๊ค เก ชายลํดํ ไบลนฺดฺ แอนด์ นาอีฝ ด้อนท์ ฟ๊อลโล่ว มี มาย เฟรน)
Light a fire burn it bright to see the pain I keep within
(ไล๊ท ดา ไฟเออะร เบิร์น หนิด ไบร๊ท ทู ซี เดอะ เพน นาย คี๊พ วิธอิน)
Cause in my mind there lies a beast that keeps me deep in sin
(ค๊อส อิน มาย ไมนด์ แดร์ ไล ซา บี๊สท แดท คี๊พ มี ดี๊พ อิน ซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stranded คำอ่านไทย Death on Wednesday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น