เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Kem

Yesterday I missed you sad
(เยซเทอะดิ ไอ มิส ยู แซ้ด)

And today I miss you bad baby
(แอนด์ ทูเดย์ ไอ มิซ ยู แบ้ด เบ๊บี้)

I miss that violet dress you wear
(ไอ มิซ แดท ไฝ๊โอเหล๊ท เดรส ยู แวร์)

It matched the ribbons in yo’ hair
(อิท แหมทช์ เดอะ รีบบัน ซิน โย แฮร์)

Girl there are no words or phrases
(เกิร์ล แดร์ อาร์ โน เวิร์ด ออ เฟรส)

To express the depth of my longing for you tonight
(ทู เอ็กซเพรส เดอะ เด็พธ อ็อฝ มาย ลองอิง ฟอร์ ยู ทูไน๊ท)

I miss your embrace and I wanna tell you about it
(ไอ มิซ ยุร เอ็มเบรซ แอนด์ ดาย วอนนา เทลล ยู อะเบ๊าท ดิธ)

As you read these lines may you find my heart in every word
(แอส ยู รี๊ด ฑิส ไลน์ เมย์ ยู ไฟนด์ มาย ฮาร์ท อิน เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด)

‘Cause I miss you
(ค๊อส ไอ มิซ ยู)

Girl I write these words
(เกิร์ล ไอ ไร๊ท ฑิส เวิร์ด)

From my lips to your heart
(ฟรอม มาย ลิพ ทู ยุร ฮาร์ท)

Hope they find you well
(โฮพ เด ไฟนด์ ยู เวลล)

Hope they find you
(โฮพ เด ไฟนด์ ยู)

Like my kiss to your face
(ไล๊ค มาย คิซ ทู ยุร เฟซ)

Like my scent in the air
(ไล๊ค มาย เซ็นท อิน ดิ แอร์)

May they drift through your mind
(เมย์ เด ดริฟท์ ทรู ยุร ไมนด์)

Like my fingertips through your hair
(ไล๊ค มาย ฟิงเกอร์ทิป ทรู ยุร แฮร์)

I miss you [adlib]
(ไอ มิซ ยู [ แอ็ดลิบ ])

I miss you [adlib]
(ไอ มิซ ยู [ แอ็ดลิบ ])

Hope you find your way
(โฮพ ยู ไฟนด์ ยุร เวย์)

From New York to L.A.
(ฟรอม นิว ยอค ทู แอล อะ)

May the winds of life
(เมย์ เดอะ วินด อ็อฝ ไล๊ฟ)

Bring you home
(บริง ยู โฮม)

You’re my hometown pride
(ยัวร์ มาย โฮมทาว ไพรด์)

You are my day you are my night
(ยู อาร์ มาย เดย์ ยู อาร์ มาย ไน๊ท)

You’re my hero my refuge
(ยัวร์ มาย ฮีโร่ มาย เรฟยูจ)

Girl I miss you
(เกิร์ล ไอ มิซ ยู)

Miss your care I miss your laugh
(มิซ ยุร แคร์ ไอ มิซ ยุร ล๊าฟ)

Miss each magical moment we have
(มิซ อีช แมจอิแค็ล โม๊เม้นท วี แฮ็ฝ)

Miss you here I miss you gone
(มิซ ยู เฮียร ไอ มิซ ยู กอน)

Miss the pleasure of driving you home
(มิซ เดอะ พเลฉเออะ อ็อฝ ดรายวิง ยู โฮม)

Miss you near I miss you far
(มิซ ยู เนียร์ ไอ มิซ ยู ฟาร์)

Miss the sweetness of life in your arms
(มิซ เดอะ ซวีทเน็ซ อ็อฝ ไล๊ฟ อิน ยุร อาร์ม)

Miss you all the time your gone
(มิซ ยู ออล เดอะ ไทม์ ยุร กอน)

Don’t you know that I miss you girl
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท ไอ มิซ ยู เกิร์ล)

I miss yo’ love every day your away baby
(ไอ มิซ โย ลัฝ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ยุร อะเวย์ เบ๊บี้)

Think about cha’ in my sleep
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ชา อิน มาย สลี๊พ)

I miss you every day of the week baby
(ไอ มิซ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อ็อฝ เดอะ วี๊ค เบ๊บี้)

Miss that fabulous love that we make
(มิซ แดท แฟบอิวลัซ ลัฝ แดท วี เม้ค)

Miss my hands on yo’ back girl
(มิซ มาย แฮนด์ ออน โย แบ็ค เกิร์ล)

Miss my lips on yo’ cheek baby
(มิซ มาย ลิพ ออน โย ชีค เบ๊บี้)

Ooh girl won’t cha’ bring yo’ sweet self home right now
(อู้ เกิร์ล ว็อนท ชา บริง โย สวี้ท เซลฟ์ โฮม ไร๊ท นาว)

Girl I’m thinkin’ bout the way that we play baby
(เกิร์ล แอม ติ้งกิน เบาท เดอะ เวย์ แดท วี เพลย์ เบ๊บี้)

Girl I miss you everyday your away baby
(เกิร์ล ไอ มิซ ยู เอวี่เดย์ ยุร อะเวย์ เบ๊บี้)

I try to sing and dance for love oh but I ooh girl
(ไอ ธราย ทู ซิง แอนด์ แด๊นซ์ ฟอร์ ลัฝ โอ บั๊ท ไอ อู้ เกิร์ล)

Want to sit around and romance in yo’ love baby
(ว้อนท ทู ซิท อะราวนฺดฺ แอนด์ โรแม๊นซ์ อิน โย ลัฝ เบ๊บี้)

Girl know that I miss yo’ love baby
(เกิร์ล โนว์ แดท ไอ มิซ โย ลัฝ เบ๊บี้)

Miss you baby
(มิซ ยู เบ๊บี้)

Girl know that I miss you
(เกิร์ล โนว์ แดท ไอ มิซ ยู)

Missin’ yo’ love [adlib out]
(มิซซิน โย ลัฝ [ แอ็ดลิบ เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Kem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น