เนื้อเพลง My Boy คำอ่านไทย Duffy

I’m his lover not his mother
(แอม ฮิส ลัฝเออะ น็อท ฮิส ม๊าเธ่อร์)
Why you starin’ at each other?
(วาย ยู สตาร์ริน แอ็ท อีช อ๊อเธ่อร์)
What’s your problem?
(ว๊อท ยุร โพร๊เบล่ม)
I’m not his keeper, I’m his teacher
(แอม น็อท ฮิส คีพเออะ , แอม ฮิส ที๊ชเช่อร)

Ho, ‘n it goes deeper
(โฮ , เอ็น หนิด โกซ ดิพเพอ)
What’s your problem?
(ว๊อท ยุร โพร๊เบล่ม)

I can’t control these feelings I have inside
(ไอ แค็นท คอนโทรล ฑิส ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ อิ๊นไซด์)
I had to let go, let go of my pride
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก , เล็ท โก อ็อฝ มาย ไพรด์)
Age is a number
(เอจ อีส ซา นั๊มเบ้อร์)
Don’t steal my thunder
(ด้อนท์ สทีล มาย ธั๊นเด้อร์)
Can’t love no other, other, other
(แค็นท ลัฝ โน อ๊อเธ่อร์ , อ๊อเธ่อร์ , อ๊อเธ่อร์)

You’re my boy,
(ยัวร์ มาย บอย ,)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
My boy, my boy!
(มาย บอย , มาย บอย !)

Where’s the blame, where’s the shame?
(แวร์ เดอะ เบลม , แวร์ เดอะ เชม)
We’re just two hearts come together
(เวีย จั๊สท ทู ฮาร์ท คัม ทูเก๊ทเธ่อร์)
What’s your problem?
(ว๊อท ยุร โพร๊เบล่ม)
He’s not a boy, not a toy
(อีส น็อท ดา บอย , น็อท ดา ทอย)
He’s man enough to understand
(อีส แมน อีน๊าฟ ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
What’s your problem?
(ว๊อท ยุร โพร๊เบล่ม)

I can’t control these feelings I have inside
(ไอ แค็นท คอนโทรล ฑิส ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ อิ๊นไซด์)
I had to let go, let go of my prize
(ไอ แฮ็ด ทู เล็ท โก , เล็ท โก อ็อฝ มาย ไพร๊ซ์)
Age is a number
(เอจ อีส ซา นั๊มเบ้อร์)
Don’t steal my thunder
(ด้อนท์ สทีล มาย ธั๊นเด้อร์)
I can’t love no other, other, other
(ไอ แค็นท ลัฝ โน อ๊อเธ่อร์ , อ๊อเธ่อร์ , อ๊อเธ่อร์)

You’re my boy,
(ยัวร์ มาย บอย ,)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
My boy, my boy!
(มาย บอย , มาย บอย !)

Don’t mind tellin’ you baby, she says he’s my boy
(ด้อนท์ ไมนด์ เทลลิน ยู เบ๊บี้ , ชี เซย์ อีส มาย บอย)
My boy, my boy …
(มาย บอย , มาย บอย)

Yes, you’re my boy,
(เย็ซ , ยัวร์ มาย บอย ,)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
Keepin’ you inside so they don’t see that you’re my boy
(คริพปิน ยู อิ๊นไซด์ โซ เด ด้อนท์ ซี แดท ยัวร์ มาย บอย)
My boy, my boy!
(มาย บอย , มาย บอย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Boy คำอ่านไทย Duffy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น