เนื้อเพลง Oh Girl คำอ่านไทย Paul Wall

[Chorus: sped-up sample of ” Oh Girl ” by the Chi-Lites]
([ ค๊อรัส : ซเพ็ด อั๊พ แซ๊มเพิ่ล อ็อฝ ” โอ เกิร์ล ” บาย เดอะ ชี Lites ])
Ohhh girl, I’d be in trouble if you left me now
(โอ้ เกิร์ล , อาย บี อิน ทรั๊บเบิ้ล อิ๊ฟ ยู เล๊ฟท มี นาว)
Cause I don’t know where to look for love, I just don’t know how
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู ลุ๊ค ฟอร์ ลัฝ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
Ohhhhhhhh girl, I’d be in trouble if you left me now
(โอ้~ เกิร์ล , อาย บี อิน ทรั๊บเบิ้ล อิ๊ฟ ยู เล๊ฟท มี นาว)
Cause I don’t know where to look for love, I just don’t know how
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ทู ลุ๊ค ฟอร์ ลัฝ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
Ohhhh.. [cut off and echoes]
(โอ้ [ คัท ออฟฟ แอนด์ แอคโค ])

[Paul Wall]
([ พอล วอลล์ ])
It started off, we were two peas in the pod
(อิท สท๊าร์ท ออฟฟ , วี เวอ ทู พี ซิน เดอะ พ็อด)
Motivated by love with the blessings of God
(โมทิเฝท บาย ลัฝ วิธ เดอะ บเลซซิง อ็อฝ ก๊อด)
We were head over heels in this love thang
(วี เวอ เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล ซิน ดิส ลัฝ เตง)
Funny ain’t it thinkin back, our friends thought it was just a fling
(ฟันนิ เอน ดิธ ติ้งกิน แบ็ค , เอ๊า เฟรน ธอท ดิธ วอส จั๊สท ดา ฟลิง)
I used to call you on the phone, late night tip
(ไอ ยู๊ส ทู คอลลํ ยู ออน เดอะ โฟน , เหลท ไน๊ท ทิพ)
Mackin to you in your ear, conversation well equipped
(แมคกิน ทู ยู อิน ยุร เอียร , คอนเฝอะเซฌัน เวลล อิควีพท)
I used to make you laugh, I used to make you smile
(ไอ ยู๊ส ทู เม้ค ยู ล๊าฟ , ไอ ยู๊ส ทู เม้ค ยู สไมล์)
But all the while your roommates were in denial
(บั๊ท ดอร์ เดอะ ไวล์ ยุร รูมเมท เวอ อิน ดิไนแอ็ล)
We felt a lot of jealousy from the very start
(วี เฟ็ลท ดา ล็อท อ็อฝ เจลอะซิ ฟรอม เดอะ เฝ๊รี่ สท๊าร์ท)
Your so-called friends kept tryin to tear us apart
(ยุร โซ คอลลํ เฟรน เค็พท ทายอิน ทู เทียร์ อัซ อะพาร์ท)
They used to tell you all kinda lies
(เด ยู๊ส ทู เทลล ยู ออล กินดา ไล)
Just like a wolf in sheep’s clothing, the devil came in disguise
(จั๊สท ไล๊ค เก วู๊ล์ฟ อิน ฌีพ คโลฑอิง , เดอะ เด๊ฝิ้ล เคม อิน ดิสไก๊ส)
They transformed all your smiles into tears
(เด ทรานซฟอร์ม ออล ยุร สไมล์ อิ๊นทู เทียร์)
to sabotage your happiness and blamed it on my busy career
(ทู แซโบะทาฉ ยุร แฮพพิเน็ซ แซน เบลม ดิท ออน มาย บี๊ซี่ แคร์เรีย)
I gave you e’rythang, aimin to please
(ไอ เกฝ ยู erythang , เอมิน ทู พลีซ)
But I guess it wasn’t enough, cause now you ready to leave
(บั๊ท ไอ เกสส ซิท วอสซึ้น อีน๊าฟ , ค๊อส นาว ยู เร๊ดี้ ทู ลี๊ฝ)
But don’t go baby
(บั๊ท ด้อนท์ โก เบ๊บี้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Paul Wall – over Chorus]
([ พอล วอลล์ โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
What it do baby, don’t leave me hangin baby
(ว๊อท ดิธ ดู เบ๊บี้ , ด้อนท์ ลี๊ฝ มี แฮนจิ้น เบ๊บี้)
I know you feelin this, I’m just sayin though
(ไอ โนว์ ยู ฟีลิน ดิส , แอม จั๊สท เซย์อิน โธ)
I know you hearin me, so don’t do it baby
(ไอ โนว์ ยู เฮียริน มี , โซ ด้อนท์ ดู อิท เบ๊บี้)
You know I keep it real, just let me tell you somethin
(ยู โนว์ ไอ คี๊พ อิท เรียล , จั๊สท เล็ท มี เทลล ยู ซัมติน)

[Paul Wall]
([ พอล วอลล์ ])
Lil’ momma been down with me for a while
(ลิล มอมมา บีน เดาน วิธ มี ฟอร์ รา ไวล์)
When you tryin to smile I’m the one you like to dial
(เว็น ยู ทายอิน ทู สไมล์ แอม ดิ วัน ยู ไล๊ค ทู ได๊อัล)
But lately I’ve been on a mission for commission
(บั๊ท เลทลิ แอฝ บีน ออน อะ มิ๊ชชั่น ฟอร์ คอมมิ๊ชชั่น)
So while you at home wishin you was with me I’ve been missin
(โซ ไวล์ ยู แอ็ท โฮม วิซชิน ยู วอส วิธ มี แอฝ บีน มิซซิน)
But listen I’m tryin to lace you up with diamonds that glisten
(บั๊ท ลิ๊สซึ่น แอม ทายอิน ทู เลซ ยู อั๊พ วิธ ได๊ม่อนดํ แดท กริซเซ็น)
I got a vision so baby you need to kill all the fiction
(ไอ ก็อท ดา ฝิ๊ชั่น โซ เบ๊บี้ ยู นี๊ด ทู คิลล์ ออล เดอะ ฟิ๊คชั่น)
Don’t listen to what your friends sayin, they just jealous
(ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู ว๊อท ยุร เฟรน เซย์อิน , เด จั๊สท เจลอัซ)
cause they on the sidelines watchin while you in the game playin
(ค๊อส เด ออน เดอะ ไซด์ไลน์ วันชิน ไวล์ ยู อิน เดอะ เกม เพลย์ยิน)
I’m just sayin you should be stayin, but I ain’t trippin
(แอม จั๊สท เซย์อิน ยู เชิด บี สเตยิน , บั๊ท ไอ เอน ทริพพิน)
I’m in love with my money baby that’s how I’m livin
(แอม อิน ลัฝ วิธ มาย มั๊นนี่ เบ๊บี้ แด้ท ฮาว แอม ลีฝอิน)
You know I got you on my mind like an edge up
(ยู โนว์ ไอ ก็อท ยู ออน มาย ไมนด์ ไล๊ค แอน เอจ อั๊พ)
And all of your naggin me and whinin it got me fed up
(แอนด์ ออล อ็อฝ ยุร naggin มี แอนด์ วายนิน หนิด ก็อท มี เฟ็ด อั๊พ)
I’m on the grind hustlin, stackin my cash
(แอม ออน เดอะ ไกรนด ฮัสลิน , สทาคกิน มาย แค๊ช)
But you just thank I’m in the streets chasin after some ass
(บั๊ท ยู จั๊สท แธ๊งค์ แอม อิน เดอะ สทรีท เช๊ซิน แอ๊ฟเท่อร ซัม อาซ)
Tryin to break that bread, I’m tryin to get that cake
(ทายอิน ทู เบร๊ค แดท เบร้ด , แอม ทายอิน ทู เก็ท แดท เค้ก)
But you complainin talkin ’bout you fin’ to escape, baby what it do
(บั๊ท ยู คอมเพนนิน ทอคกิ่น เบาท ยู ฟิน ทู เอสเขพ , เบ๊บี้ ว๊อท ดิธ ดู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Paul Wall]
([ พอล วอลล์ ])
I’m tryin to tell you ’bout your friends hatin
(แอม ทายอิน ทู เทลล ยู เบาท ยุร เฟรน แฮดดิน)
While they be over there complainin I’m just on my grind paper chasin
(ไวล์ เด บี โอ๊เฝ่อร แดร์ คอมเพนนิน แอม จั๊สท ออน มาย ไกรนด เพ๊เพ่อร์ เช๊ซิน)
You got them insecure thoughts in your mind
(ยู ก็อท เด็ม อินเซ็คเคียว ธอท ซิน ยุร ไมนด์)
But instead of chasin hoes I be overtime on my grind
(บั๊ท อินสเท๊ด อ็อฝ เช๊ซิน โฮ ซาย บี โอ๊เว่อร์ไทม์ ออน มาย ไกรนด)
You steady listenin to the gossip in the beauty shop
(ยู สเท๊ดี้ ลิเซินนิน ทู เดอะ ก๊อสสิพ อิน เดอะ บิ๊วที่ ช๊อพ)
But all them jealous single females want what you got
(บั๊ท ดอร์ เด็ม เจลอัซ ซิ๊งเกิ้ล ฟี๊เมล ว้อนท ว๊อท ยู ก็อท)
They would do anythang to take yo’ place
(เด เวิด ดู anythang ทู เท้ค โย เพลส)
Cause everytime I come around they be givin me that sex face
(ค๊อส เอ๊รี่ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ เด บี กีฝอิน มี แดท เซ็กซ เฟซ)
You ridin shotgun in the James Bond Benz
(ยู ริดอิน ชอทกัน อิน เดอะ เจม บอนดฺ เบนซฺ)
With the frog-eyed lens on them 20 inch do rims
(วิธ เดอะ ฟร๊อก อาย เล็นส ออน เด็ม 20 อิ้นช์ ดู ริม)
So why you worried about your jealous so-called friends
(โซ วาย ยู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยุร เจลอัซ โซ คอลลํ เฟรน)
I’m just on my grind tryin to stack me up some ends baby
(แอม จั๊สท ออน มาย ไกรนด ทายอิน ทู ซแท็ค มี อั๊พ ซัม เอ็นด เบ๊บี้)
I used to make you laugh, I used to make you smile
(ไอ ยู๊ส ทู เม้ค ยู ล๊าฟ , ไอ ยู๊ส ทู เม้ค ยู สไมล์)
And all the while your jealous friends been in denial
(แอนด์ ออล เดอะ ไวล์ ยุร เจลอัซ เฟรน บีน อิน ดิไนแอ็ล)
I ain’t askin much, lil’ momma just keep it real
(ไอ เอน แอสกิน มัช , ลิล มอมมา จั๊สท คี๊พ อิท เรียล)
Either you’re down with me or not, baby what’s the deal
(ไอ๊เทร่อ ยัวร์ เดาน วิธ มี ออ น็อท , เบ๊บี้ ว๊อท เดอะ ดีล)

[Chorus – 2.5X w/o cut-off until last 1/2 repeat]
([ ค๊อรัส 2 5X ดับบิว /โอ คัท ออฟฟ อันทิล ล๊าสท 1/2 รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Girl คำอ่านไทย Paul Wall

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น