เนื้อเพลง Us คำอ่านไทย Regina Spektor

They made a statue of us
(เด เมด อะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ อัซ)
And it put it on a mountain top
(แอนด์ ดิท พุท ดิธ ออน อะ เม๊าเท่น ท๊อพ)
Now tourists come and stare at us
(นาว ทัวริสต คัม แอนด์ สแทร์ แอ็ท อัซ)
Blow bubbles with their gum
(โบลว์ บั๊บเบิ้ล วิธ แดร์ กัม)
Take photographs for fun, for fun
(เท้ค โฟ๊โทกร๊าฟ ฟอร์ ฟัน , ฟอร์ ฟัน)

They’ll name a city after us
(เด๊ว เนม อะ ซิ๊ที่ แอ๊ฟเท่อร อัซ)
And later say it’s all our fault
(แอนด์ เลทเออะ เซย์ อิทซ ซอร์ เอ๊า ฟอลท)
Then they’ll give us a talking to
(เด็น เด๊ว กี๊ฝ อัซ ซา ทอคอิง ทู)
Then they’ll give us a talking to
(เด็น เด๊ว กี๊ฝ อัซ ซา ทอคอิง ทู)
Because they’ve got years of experience
(บิคอส เดวฟ ก็อท เยียร์ อ็อฝ เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
We’re living in a den of thieves
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)
Rummaging for answers in the pages
(Rummagings ฟอร์ แอ๊นเซ่อร ซิน เดอะ เพจ)
We’re living in a den of thieves
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)

We wear our scarves just like a noose
(วี แวร์ เอ๊า ซคาฝส จั๊สท ไล๊ค เก นูซ)
But not ’cause we want eternal sleep
(บั๊ท น็อท ค๊อส วี ว้อนท อิทเท๊อร์น่อล สลี๊พ)
And though our parts are slightly used
(แอนด์ โธ เอ๊า พาร์ท แซร์ ซไลทลิ ยู๊ส)
New ones are slave labor you can keep
(นิว วัน แซร์ สเล๊ฝ เลเบอะ ยู แคน คี๊พ)

We’re living in a den of thieves
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)
Rummaging for answers in the pages
(Rummagings ฟอร์ แอ๊นเซ่อร ซิน เดอะ เพจ)
We’re living in a den of thieves
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)

They made a statue of us
(เด เมด อะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ อัซ)
They made a statue of us
(เด เมด อะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ อัซ)
The tourists come and stare at us
(เดอะ ทัวริสต คัม แอนด์ สแทร์ แอ็ท อัซ)
The sculptor’s marble sends regards
(เดอะ ซคัลพเทอะ ม๊าร์เบิ้ล เซ็นด รีการ์ด)
They made a statue of us
(เด เมด อะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ อัซ)
They made a statue of us
(เด เมด อะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ อัซ)
Our noses have begun to rust
(เอ๊า โน้ส แฮ็ฝ บิกัน ทู รัสท)
We’re living in a den of thieves
(เวีย ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)
Rummaging for answers in the pages
(Rummagings ฟอร์ แอ๊นเซ่อร ซิน เดอะ เพจ)
Were living in a den of thieves
(เวอ ลีฝอิง อิน อะ เด็น อ็อฝ ธีฝ)

And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)
And it’s contagious
(แอนด์ อิทซ ค็อนเทจัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Us คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น