เนื้อเพลง Can It Be Love คำอ่านไทย Teena Marie

Looking out my window today
(ลุคอิง เอ๊าท มาย วิ๊นโด้ว ทูเดย์)
Seeing nothing but your sweet face
(ซีอิง นัธอิง บั๊ท ยุร สวี้ท เฟซ)
I wonder what this feeling can be
(ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ดิส ฟีลอิง แคน บี)
What’s come over me
(ว๊อท คัม โอ๊เฝ่อร มี)

Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)

Lying in your arms I have felt
(ลายยิง อิน ยุร อาร์ม ซาย แฮ็ฝ เฟ็ลท)
A space in time that makes my heart melt
(อะ สเพ๊ซ อิน ไทม์ แดท เม้ค มาย ฮาร์ท เม้ลท)
I wonder what this feeling can be
(ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ดิส ฟีลอิง แคน บี)
What’s this ecstasy
(ว๊อท ดิส เอคซทะซิ)

Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be your love
(แคน หนิด บี ยุร ลัฝ)

I feel new fire in the glow of your eyes
(ไอ ฟีล นิว ไฟเออะร อิน เดอะ กโล อ็อฝ ยุร อาย)
Feeling for the first time your lips as sweet as wine
(ฟีลอิง ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ลิพ แอส สวี้ท แอส ไวน์)
The thought of you caressing me knocks me to my knees
(เดอะ ธอท อ็อฝ ยู คะเรซซิง มี น๊อค มี ทู มาย นี)
You swept me off my feet, you made my life complete
(ยู ซเว็พท มี ออฟฟ มาย ฟีท , ยู เมด มาย ไล๊ฟ คอมพลีท)

Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be your love
(แคน หนิด บี ยุร ลัฝ)

[Can it be love]
([ แคน หนิด บี ลัฝ ])

Memories and distant refrain
(เมรโมรี แซน ดีซแท็นท ริฟเรน)
Visions of the love we just made
(ฝิ๊ชั่น อ็อฝ เดอะ ลัฝ วี จั๊สท เมด)
I wonder if this heart of mine will do
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ดิส ฮาร์ท อ็อฝ ไมน์ วิล ดู)
What you want it too
(ว๊อท ยู ว้อนท ดิธ ทู)

Will it be love
(วิล อิท บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)

I feel the fire in your eyes
(ไอ ฟีล เดอะ ไฟเออะร อิน ยุร อาย)
Tastin’ for the first time your lips as sweet as cherry wine
(เทสติน ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ ยุร ลิพ แอส สวี้ท แอส เชริ ไวน์)
You caressing me knocks me to my knees
(ยู คะเรซซิง มี น๊อค มี ทู มาย นี)
You keep me safe, you keep me warm
(ยู คี๊พ มี เซฟ , ยู คี๊พ มี วอร์ม)
I’m feeling like a quiet storm
(แอม ฟีลอิง ไล๊ค เก ไคว๊เอ้ท สทอร์ม)

Can it be love, baby, yeah
(แคน หนิด บี ลัฝ , เบ๊บี้ , เย่)
Can it be love
(แคน หนิด บี ลัฝ)
Can it be your love
(แคน หนิด บี ยุร ลัฝ)
You make my heart fly sky high
(ยู เม้ค มาย ฮาร์ท ฟลาย สกาย ไฮฮ)
I just wanna testify
(ไอ จั๊สท วอนนา เท๊ซทิฟาย)
Baby, what your love has to for me
(เบ๊บี้ , ว๊อท ยุร ลัฝ แฮ็ส ทู ฟอร์ มี)
What your love has done
(ว๊อท ยุร ลัฝ แฮ็ส ดัน)

I feel the fire, I feel the power
(ไอ ฟีล เดอะ ไฟเออะร , ไอ ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
I feel the fire, the power, the fire
(ไอ ฟีล เดอะ ไฟเออะร , เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ ไฟเออะร)
Can it be love, ooh
(แคน หนิด บี ลัฝ , อู้)
Can it be your love, ooh…
(แคน หนิด บี ยุร ลัฝ , อู้)

Can it be love, ooh
(แคน หนิด บี ลัฝ , อู้)
Can it be your love
(แคน หนิด บี ยุร ลัฝ)

I feel the fire, I feel the power
(ไอ ฟีล เดอะ ไฟเออะร , ไอ ฟีล เดอะ พ๊าวเว่อร์)
I feel the fire, the power, the fire, ooh…
(ไอ ฟีล เดอะ ไฟเออะร , เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ ไฟเออะร , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can It Be Love คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น