เนื้อเพลง Try Not To Breathe คำอ่านไทย R.E.M.

I will try not to breathe.
(ไอ วิล ธราย น็อท ทู บรีฑ)
I can hold my head still with my hands at my knees.
(ไอ แคน โฮลด์ มาย เฮด สทิลล วิธ มาย แฮนด์ แอ็ท มาย นี)
These eyes are the eyes of the old, shiver and fold.
(ฑิส อาย แซร์ ดิ อาย อ็อฝ ดิ โอลด์ , ชีฝเฝ่อร์ แอนด์ โฟลด)
I will try not to breathe.
(ไอ วิล ธราย น็อท ทู บรีฑ)
This decision is mine. I have lived a full life
(ดิส ดีซิ๊ชั่น อีส ไมน์ ไอ แฮ็ฝ ไล้ฝ อะ ฟูล ไล๊ฟ)
And these are the eyes that I want you to remember. Oh.
(แอนด์ ฑิส อาร์ ดิ อาย แดท ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ โอ)

I need something to fly over my grave again.
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู ฟลาย โอ๊เฝ่อร มาย เกรฝ อะเกน)
I need something to breathe.
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บรีฑ)
I will try not to burden you.
(ไอ วิล ธราย น็อท ทู เบ๊อรํเด้น ยู)
I can hold these inside. I will hold my breath
(ไอ แคน โฮลด์ ฑิส อิ๊นไซด์ ไอ วิล โฮลด์ มาย บรี๊ทฺรฺ)
Until all these shivers subside,
(อันทิล ออล ฑิส ชีฝเฝ่อร์ ซับไซด ,)
Just look in my eyes.
(จั๊สท ลุ๊ค อิน มาย อาย)

I will try not to worry you.
(ไอ วิล ธราย น็อท ทู ว๊อร์รี่ ยู)
I have seen things that you will never see.
(ไอ แฮ็ฝ ซีน ทริง แดท ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี)
Leave it to memory me. I shudder to breathe.
(ลี๊ฝ อิท ทู เม๊มโมรี่ มี ไอ ฌัดเดอะ ทู บรีฑ)
I want you to remember. Oh. [you will never see]
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ โอ [ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I need something to fly [something to fly]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู ฟลาย [ ซัมติง ทู ฟลาย ])
Over my grave again. [you will never see]
(โอ๊เฝ่อร มาย เกรฝ อะเกน [ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])

I need something to breathe. [something to breathe]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บรีฑ [ ซัมติง ทู บรีฑ ])
Baby, don’t shiver now.
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ชีฝเฝ่อร์ นาว)
Why do you shiver now? [I will see things you will never see]
(วาย ดู ยู ชีฝเฝ่อร์ นาว [ ไอ วิล ซี ทริง ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I need something to fly [something to fly]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู ฟลาย [ ซัมติง ทู ฟลาย ])
Over my grave again. [I will see things you will never see]
(โอ๊เฝ่อร มาย เกรฝ อะเกน [ ไอ วิล ซี ทริง ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I need something to breathe. Oh. Oh. Oh.
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บรีฑ โอ โอ โอ)

I will try not to worry you.
(ไอ วิล ธราย น็อท ทู ว๊อร์รี่ ยู)
I have seen things that you will never see.
(ไอ แฮ็ฝ ซีน ทริง แดท ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี)
Leave it to memory me. Don’t dare me to breathe.
(ลี๊ฝ อิท ทู เม๊มโมรี่ มี ด้อนท์ แดร์ มี ทู บรีฑ)
I want you to remember. Oh. [you will never see]
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์ โอ [ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I need something to fly [something to fly]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู ฟลาย [ ซัมติง ทู ฟลาย ])
Over my grave again. [you will never see]
(โอ๊เฝ่อร มาย เกรฝ อะเกน [ ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])

I need something to breathe. [something to breathe]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บรีฑ [ ซัมติง ทู บรีฑ ])
Baby, don’t shiver now.
(เบ๊บี้ , ด้อนท์ ชีฝเฝ่อร์ นาว)
Why do you shiver now? [I will see things you will never see]
(วาย ดู ยู ชีฝเฝ่อร์ นาว [ ไอ วิล ซี ทริง ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I need something to breathe. [something to breathe – I have seen things you will never see]
(ไอ นี๊ด ซัมติง ทู บรีฑ [ ซัมติง ทู บรีฑ ไอ แฮ็ฝ ซีน ทริง ยู วิล เน๊เฝ่อร์ ซี ])
I want you to remember.
(ไอ ว้อนท ยู ทู รีเม๊มเบ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Try Not To Breathe คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น