เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย The Hives

This time you got it all figured out.
(ดิส ไทม์ ยู ก็อท ดิธ ดอร์ ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท)
Think it’s gonna work okay but I’ll make sure it won’t cause I’ll be standing in your way.
(ทริ๊งค อิทซ กอนนะ เวิ๊ร์ค โอเค บั๊ท อิลล เม้ค ชัวร์ อิท ว็อนท ค๊อส อิลล บี ซแทนดิง อิน ยุร เวย์)
So wait a minute if you will.
(โซ เว้ท ดา มิ๊หนิท อิ๊ฟ ยู วิล)
I ain’t got no time but time to kill.
(ไอ เอน ก็อท โน ไทม์ บั๊ท ไทม์ ทู คิลล์)
When the ground starts getting hot it doesn’t matter if you run or not.
(เว็น เดอะ กราวนด์ สท๊าร์ท เกดดดิ้ง ฮอท ดิธ ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู รัน ออ น็อท)
This time you’ve seen it done before.
(ดิส ไทม์ ยู๊ฟ ซีน หนิด ดัน บีฟอร์)
This time you’re gonna get it right.
(ดิส ไทม์ ยัวร์ กอนนะ เก็ท ดิธ ไร๊ท)
Once more you fail miserably and then,
(วั๊นซ โม ยู เฟล มีสรับลิ แอนด์ เด็น ,)
then you do it all over again.
(เด็น ยู ดู อิท ดอร์ โอ๊เฝ่อร อะเกน)
So wait a minute if you will.
(โซ เว้ท ดา มิ๊หนิท อิ๊ฟ ยู วิล)
I ain’t got no time but time to kill.
(ไอ เอน ก็อท โน ไทม์ บั๊ท ไทม์ ทู คิลล์)
When the ground starts getting hot it doesn’t matter if you run or not.
(เว็น เดอะ กราวนด์ สท๊าร์ท เกดดดิ้ง ฮอท ดิธ ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู รัน ออ น็อท)
You’re once a failure and twice a fool.
(ยัวร์ วั๊นซ อะ เฟลเยอะ แอนด์ ทไวซ อะ ฟูล)
I will – knock knock.
(ไอ วิล น๊อค น๊อค)
If you won’t – knock knock.
(อิ๊ฟ ยู ว็อนท น๊อค น๊อค)
You’re damned – knock knock.
(ยัวร์ แดมนํ น๊อค น๊อค)
If you don’t – knock knock.
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ น๊อค น๊อค)
You did fine – knock knock.
(ยู ดิด ไฟน น๊อค น๊อค)
Now you’re mine – knock knock.
(นาว ยัวร์ ไมน์ น๊อค น๊อค)
You avoided everything except for me.
(ยู อะฝอยด เอ๊วี่ติง เอ็กเซ๊พท ฟอร์ มี)
I’m busting in won’t pick the lock I’m busting in – knock knock.
(แอม บัสติง อิน ว็อนท พิค เดอะ ล๊อค แอม บัสติง อิน น๊อค น๊อค)
I’ve seen your sort before.
(แอฝ ซีน ยุร ซ๊อร์ท บีฟอร์)
You are nothing new cause my name is failure and failure is gonna come to you.
(ยู อาร์ นัธอิง นิว ค๊อส มาย เนม อีส เฟลเยอะ แอนด์ เฟลเยอะ อีส กอนนะ คัม ทู ยู)
Save me lord and I will.
(เซฝ มี หลอร์ด แอนด์ ดาย วิล)
This time I got the time to kill.
(ดิส ไทม์ ไอ ก็อท เดอะ ไทม์ ทู คิลล์)
When the ground starts getting hot it doesn’t matter if you run or not.
(เว็น เดอะ กราวนด์ สท๊าร์ท เกดดดิ้ง ฮอท ดิธ ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยู รัน ออ น็อท)
You’re once a failure and twice a fool.
(ยัวร์ วั๊นซ อะ เฟลเยอะ แอนด์ ทไวซ อะ ฟูล)
I will – knock knock.
(ไอ วิล น๊อค น๊อค)
If you won’t – knock knock.
(อิ๊ฟ ยู ว็อนท น๊อค น๊อค)
You’re damned – knock knock.
(ยัวร์ แดมนํ น๊อค น๊อค)
If you don’t – knock knock.
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ น๊อค น๊อค)
You did fine – knock knock.
(ยู ดิด ไฟน น๊อค น๊อค)
Now you’re mine – knock knock.
(นาว ยัวร์ ไมน์ น๊อค น๊อค)
You avoided everything except for me.
(ยู อะฝอยด เอ๊วี่ติง เอ็กเซ๊พท ฟอร์ มี)
I’m busting in won’t pick the lock I’m busting in – knock knock.
(แอม บัสติง อิน ว็อนท พิค เดอะ ล๊อค แอม บัสติง อิน น๊อค น๊อค)
nock knock I’m busting in knock knock?
(nock น๊อค แอม บัสติง อิน น๊อค น๊อค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knock Knock คำอ่านไทย The Hives

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น