เนื้อเพลง Concerto of The Desperado คำอ่านไทย The Roots

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
The concerto, of the desperado
(เดอะ concerto , อ็อฝ เดอะ เดซเพอะเรโด)
R-double-O-T-S check the flow
(อาร์ ดั๊บเบิ้ล โอ ที เอส เช็ค เดอะ โฟลว์)
If you know like I know then you know the motto
(อิ๊ฟ ยู โนว์ ไล๊ค ไก โนว์ เด็น ยู โนว์ เดอะ มอทโท)
That’s all the fraud sh*t got to go/fake sh*t gots to go
(แด้ท ซอร์ เดอะ ฟร๊อด ฌะ *ที ก็อท ทู โก /เฟ้ค ฌะ *ที ก็อท ทู โก)

[Verse One: Black Thought]
([ เฝิซ วัน : แบล๊ค ธอท ])
In the glow of the moon, over the melancholy metro
(อิน เดอะ กโล อ็อฝ เดอะ มูน , โอ๊เฝ่อร เดอะ เมลแอ็นคอลิ เมทโร)
My poetry is set like a U.F.O.
(มาย โพเอ๊ทรี่ อีส เซ็ท ไล๊ค เก ยู เอฟ โอ)
The maestro, the lyricist concerto
(เดอะ ไมซทโร , เดอะ ลีลิคเซซ concerto)
My physical play the role of a vessel
(มาย ฟิ๊สิคอล เพลย์ เดอะ โรล อ็อฝ อะ เฝ๊สเซ่ล)
The level of my lyrics law manifesto
(เดอะ เล๊เฝ่ล อ็อฝ มาย ลีริค ลอว์ แมนิเฟซโท)
My thoughts wrestle and attack with the killer instincts
(มาย ธอท เร๊ซเซิ่ล แอนด์ แอทแท๊ค วิธ เดอะ คีลเลอะ อิ๊นสทิ้งท)
of a gorilla stronger than Samson
(อ็อฝ อะ โกะรีลละ สตองเกอร์ แฑ็น แซมซัน)
Without vanilla my soliloquoy profess my ability to just
(วิธเอ๊าท ฝะนีลละ มาย soliloquoy พโระเฟซ มาย อะบิ๊ลิตี้ ทู จั๊สท)
stimulate you like the best sensimilla
(สทิ๊มูเหลท ยู ไล๊ค เดอะ เบ๊สท์ sensimilla)
The halflife the Illadel-L-P-O-phila proceed
(เดอะ halflife ดิ illadel แอล พี โอ phila โพรซี๊ด)
hither is my death flower blow your tower to smithe-
(ฮีฑเออะ อีส มาย เด้ท ฟล๊าวเว่อร์ โบลว์ ยุร เท๊าเว่อร์ ทู smithe)
#NAME?
(#เนม)
Deeper than the meditations of a Hindu worshiper
(ดิพเพอ แฑ็น เดอะ เมดิเทฌัน อ็อฝ อะ ฮินดู worshiper)
Unorthodox, hip-hop, minister
(อะนอโธะด็อคซ , ฮิพ ฮ็อพ , มิ๊นิสเท่อร์)
Than a Serengeti cheetah my thoughts swifter
(แฑ็น อะ Serengeti ชีทะ มาย ธอท swifter)
you lose your balance when the sound hits ya
(ยู ลู้ส ยุร บ๊าล่านซ์ เว็น เดอะ ซาวน์ด ฮิท ยา)
So check for the, Fifth Militia
(โซ เช็ค ฟอร์ เดอะ , ฟิฟธ มิลีฌอะ)
A poet’s under pressure stressin that you get the picture
(อะ โพ๊เอ๊ท อั๊นเด้อร พเรฌเออะ สเตสซิน แดท ยู เก็ท เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
Even if it means you gotta hang over the banister
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท มีน ยู กอททะ แฮง โอ๊เฝ่อร เดอะ banister)
I pull a microphone on any pistol brandisher
(ไอ พูลล อะ ไมคโระโฟน ออน เอ๊นี่ พิ๊สท่อล brandisher)
And take advantage of ya because you amateur
(แอนด์ เท้ค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ ยา บิคอส ยู อะเมเท่อร)
Styles gunning down your sound man and manager
(สไทล์ กันนิง เดาน ยุร ซาวน์ด แมน แอนด์ แมนอิเจอะ)
What?? This how we do it in the year for nine-six
(ว๊อท ดิส ฮาว วี ดู อิท อิน เดอะ เยียร์ ฟอร์ ไนน ซิกซ์)
With this delivering attack on pointless rap sh*t
(วิธ ดิส deliverings แอทแท๊ค ออน พอยนทเล็ซ แร็พ ฌะ *ที)
Breakin MC’s down to fractions, tell your squadron
(เบรกกิ้น เมซีสฺ เดาน ทู แฟร๊คชั่น , เทลล ยุร ซควอดรัน)
It’s time to go to war, Respond/React
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู วอร์ , เรสพอนด์ /รีแอ๊ค)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Verse Two: Malik B]
([ เฝิซ ทู : Malik บี ])
The implorer, the universe explorer
(ดิ implorer , ดิ ยูนิเฝิซ explorer)
Treat MC’s like the cities of Sodom and Gomorrah
(ทรี๊ท เมซีสฺ ไล๊ค เดอะ ซิดีสฺ อ็อฝ Sodom แอนด์ Gomorrah)
Leavin these n*ggaz open like a box of Pandora
(เลวิน ฑิส เอ็น *ggaz โอ๊เพ่น ไล๊ค เก บ๊อกซฺ อ็อฝ Pandora)
With styles that’s newer than the world order
(วิธ สไทล์ แด้ท นิวเออะ แฑ็น เดอะ เวิลด อ๊อร์เด้อร์)
Approximately three quarters of y’all are water
(แอ็พรอคซิมิทลิ ทรี คว๊อร์เท่อร อ็อฝ ยอล อาร์ ว๊อเท่อร)
I straight deport ya
(ไอ สเทร๊ท ดิโพท ยา)
Then orchestrate your torture with roots of culture
(เด็น orchestrate ยุร ท๊อเจ้อร วิธ รู๊ท อ็อฝ คั๊ลเจอร์)
The pill brimmage to the line of scrimmage up against your image
(เดอะ พิลล์ brimmage ทู เดอะ ไลน์ อ็อฝ ซครีมมิจ อั๊พ อะเก๊นสท ยุร อิ๊มเมจ)
Where life is a heist, and the strong get a percentage
(แวร์ ไล๊ฟ อีส ซา heist , แอนด์ เดอะ สทรอง เก็ท ดา เพอะเซนทิจ)
It’s ill as a war and within it I’m the Lieutenant
(อิทซ อิลล แอส ซา วอร์ แอนด์ วิธอิน หนิด แอม เดอะ ลิวเทนแอนท)
that surrounds you like a peninsula to snatch the pennant
(แดท เซอร์ราวนด์ ยู ไล๊ค เก เพะนีนซิวละ ทู ซแน็ช เดอะ เพนแน็นท)
You fold like Japan’s futons and fans
(ยู โฟลด ไล๊ค จะแพน futons แซน แฟน)
While I design a plan to make a rapper step like a pedestrian
(ไวล์ ไอ ดีไซนํ อะ แพลน ทู เม้ค เก แรพเพอ สเท็พ ไล๊ค เก พิเดซทเรียน)
I crush a mountain into grands of sand
(ไอ ครัช อะ เม๊าเท่น อิ๊นทู แกรนด์ อ็อฝ แซนด์)
Your pain stains the hand that held the mic inserted to the stand
(ยุร เพน สเทน เดอะ แฮนด์ แดท เฮ็ลด เดอะ ไมคะ อิ๊นเสิร์ท ทู เดอะ สแทนด์)
The desperado, that refuse to follow
(เดอะ เดซเพอะเรโด , แดท รีฟิ๊วส ทู ฟ๊อลโล่ว)
The Fifth afficianado, break you up into parts like vibrato
(เดอะ ฟิฟธ afficianado , เบร๊ค ยู อั๊พ อิ๊นทู พาร์ท ไล๊ค vibrato)
I deep like the dark of the night
(ไอ ดี๊พ ไล๊ค เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
N*ggaz is sweet and sound silly when they talk on the mic
(เอ็น *ggaz อีส สวี้ท แอนด์ ซาวน์ด ซิ๊ลลี่ เว็น เด ท๊อล์ค ออน เดอะ ไมคะ)
They use the simple back and forth the same
(เด ยู๊ส เดอะ ซิ๊มเพิ่ล แบ็ค แอนด์ โฟธ เดอะ เซม)
old rhythm that’s plain
(โอลด์ ริธึ่ม แด้ท เพลน)
I’d rather UltraMagnetize your brain
(อาย ร๊าเธ่อร์ UltraMagnetize ยุร เบรน)
It’s the hip-hop purist, that leave you lost like a tourist
(อิทซ เดอะ ฮิพ ฮ็อพ พยูริซท , แดท ลี๊ฝ ยู ล็อซท ไล๊ค เก ทัวริสต)
inside the chorus, n*ggaz is bringin nothin for us
(อิ๊นไซด์ เดอะ ค๊อรัส , เอ็น *ggaz อีส บริงอิน นอทติน ฟอร์ อัซ)
As we breakin em down to fractions, tell your squadron
(แอส วี เบรกกิ้น เอ็ม เดาน ทู แฟร๊คชั่น , เทลล ยุร ซควอดรัน)
It’s time to go to war, Respond/React
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู วอร์ , เรสพอนด์ /รีแอ๊ค)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Concerto of The Desperado คำอ่านไทย The Roots

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น