เนื้อเพลง Me & My Boyfriend คำอ่านไทย Toni Braxton feat I.G.

Look for me…
(ลุ๊ค ฟอร์ มี)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
All I need in this life of sin is me and my boyfriend
(ออล ไอ นี๊ด อิน ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ซิน อีส มี แอนด์ มาย บอยเฟรน)
Ride with me til the very end, just me and my boyfriend
(ไรด์ วิธ มี ทิล เดอะ เฝ๊รี่ เอ็นด , จั๊สท มี แอนด์ มาย บอยเฟรน)
All I need in this life of sin is me and my boyfriend
(ออล ไอ นี๊ด อิน ดิส ไล๊ฟ อ็อฝ ซิน อีส มี แอนด์ มาย บอยเฟรน)
Down to ride til the very end, just me and my boyfriend
(เดาน ทู ไรด์ ทิล เดอะ เฝ๊รี่ เอ็นด , จั๊สท มี แอนด์ มาย บอยเฟรน)

Ain’t nothing in this world that I won’t do when it comes to being around you
(เอน นัธอิง อิน ดิส เวิลด แดท ไอ ว็อนท ดู เว็น หนิด คัม ทู บีอิง อะราวนฺดฺ ยู)
You make me whole, boy, did you know that I would die if I had to live without you
(ยู เม้ค มี โฮล , บอย , ดิด ยู โนว์ แดท ไอ เวิด ดาย อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู)
Always there to wipe my tears, thick and thin, through all these years
(ออลเว แดร์ ทู ไว๊พ มาย เทียร์ , ทริ๊ค แอนด์ ทริน , ทรู ออล ฑิส เยียร์)
I’m in it for life with you, my love is true, you’re all I need
(แอม อิน หนิด ฟอร์ ไล๊ฟ วิธ ยู , มาย ลัฝ อีส ทรู , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Even if the world would end tonight I know that I would have you by my side
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ เวิลด เวิด เอ็นด ทูไน๊ท ไอ โนว์ แดท ไอ เวิด แฮ็ฝ ยู บาย มาย ไซด์)
So many days, boy, that you took my pain away
(โซ เมนอิ เดย์ , บอย , แดท ยู ทุค มาย เพน อะเวย์)
cause only you can heal my heartache
(ค๊อส โอ๊นลี่ ยู แคน ฮีล มาย ฮาทเทค)
When we didn’t have enough, you made sure that I was taken care of
(เว็น วี ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อีน๊าฟ , ยู เมด ชัวร์ แดท ไอ วอส เทคเอ็น แคร์ อ็อฝ)
I’ll lay down my life for you, I ride with you, you’re all I need
(อิลล เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ ยู , ไอ ไรด์ วิธ ยู , ยัวร์ ออล ไอ นี๊ด)

And he’s got [all I need]
(แอนด์ อีส ก็อท [ ออล ไอ นี๊ด ])
My love [please believe]
(มาย ลัฝ [ พลีซ บีลี๊ฝ ])
And he’s mine [you and me]
(แอนด์ อีส ไมน์ [ ยู แอนด์ มี ])
Ooh whoa.. [can’t you see]
(อู้ โว้ว [ แค็นท ยู ซี ])
And he’s got [all I need]
(แอนด์ อีส ก็อท [ ออล ไอ นี๊ด ])
My mind [crazy]
(มาย ไมนด์ [ คเรสิ ])
Oh, baby [can’t you see]
(โอ , เบ๊บี้ [ แค็นท ยู ซี ])
Ooh whoa
(อู้ โว้ว)
And he’s got [all I need]
(แอนด์ อีส ก็อท [ ออล ไอ นี๊ด ])
My love [please believe]
(มาย ลัฝ [ พลีซ บีลี๊ฝ ])
And he’s mine [you and me]
(แอนด์ อีส ไมน์ [ ยู แอนด์ มี ])
Ooh whoa [can’t you see]
(อู้ โว้ว [ แค็นท ยู ซี ])
And he’s got [all I need]
(แอนด์ อีส ก็อท [ ออล ไอ นี๊ด ])
My mind [crazy]
(มาย ไมนด์ [ คเรสิ ])
Oh, baby [can’t you see]
(โอ , เบ๊บี้ [ แค็นท ยู ซี ])
Ooh whoa
(อู้ โว้ว)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

He makes me feel so good inside
(ฮี เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด อิ๊นไซด์)
He keeps me satisfied
(ฮี คี๊พ มี แซทอิซไฟด)
He ain’t gon’ make me cry
(ฮี เอน ก็อน เม้ค มี คราย)
Gon’ be there through thick and thin
(ก็อน บี แดร์ ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน)
Even until the end
(อี๊เฝ่น อันทิล ดิ เอ็นด)
He is my everything
(ฮี อีส มาย เอ๊วี่ติง)
We be on some Bonnie and Clyde
(วี บี ออน ซัม บอนนิ แอนด์ ครายทฺ)
And we gon’ always ride
(แอนด์ วี ก็อน ออลเว ไรด์)
Be right by his side
(บี ไร๊ท บาย ฮิส ไซด์)
Baby, take good care of me
(เบ๊บี้ , เท้ค กู๊ด แคร์ อ็อฝ มี)
He’s always there for me
(อีส ออลเว แดร์ ฟอร์ มี)
Cause he’s really all I need
(ค๊อส อีส ริแอ็ลลิ ออล ไอ นี๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me & My Boyfriend คำอ่านไทย Toni Braxton feat I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น