เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Vitamin C

Money makes the world go round * [the world go round]
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ])
[the world go round] * Money make the world go round
([ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
* [the world go round] [the world go round] * Money
(* [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่)
makes the world go round * [the world go round] [the
(เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ)
world go round] * Doesn’t matter if you’re up or down *
(เวิลด โก ราวนด ] * ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พ ออ เดาน *)
‘Cause money makes the world go round * Say what you
(ค๊อส มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * เซย์ ว๊อท ยู)
will but you know it’s true * No hundred dollar bills – no
(วิล บั๊ท ยู โนว์ อิทซ ทรู * โน ฮั๊นเดร็ด ดอลเลอะ บิลล์ โน)
fun for you * Dream of your life as your days go by *
(ฟัน ฟอร์ ยู * ดรีม อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ แอส ยุร เดย์ โก บาย *)
Trapped in a job ’till the day you die * Those with the
(แทร๊พ อิน อะ จ๊อบ ทิลล์ เดอะ เดย์ ยู ดาย * โฑส วิธ เดอะ)
dollar are those with the power * It’s getting more clear
(ดอลเลอะ อาร์ โฑส วิธ เดอะ พ๊าวเว่อร์ * อิทซ เกดดดิ้ง โม เคลียร์)
by the minute and the hour * Keep on your path hanging on
(บาย เดอะ มิ๊หนิท แอนด์ เดอะ เอาเอ้อร์ * คี๊พ ออน ยุร พาธ แฮงอิง ออน)
by a thread * With anyone’s luck you might get ahead *
(บาย อะ เทร๊ด * วิธ เอนอิวัน ลัค ยู ไมท เก็ท อะเฮด *)
Money makes the world go round * [the world go round]
(มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ])
[the world go round] * Money makes the world go round
([ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
* [the world go round] [the world go round] * Money
(* [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่)
makes the world go round * [the world go round] [the
(เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ)
world go round] * Doesn’t matter if you’re up or down *
(เวิลด โก ราวนด ] * ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พ ออ เดาน *)
‘Cause money makes the world go round * Say what you
(ค๊อส มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * เซย์ ว๊อท ยู)
will but you know it’s true * They’re so diffrent from me
(วิล บั๊ท ยู โนว์ อิทซ ทรู * เดรว โซ diffrent ฟรอม มี)
and you * Got no credit and you got no cash * Livin’ the
(แอนด์ ยู * ก็อท โน เคร๊ดิท แอนด์ ยู ก็อท โน แค๊ช * ลีฝอิน เดอะ)
high life – livin’ so fast * Stare at the sky and wish upon
(ไฮฮ ไล๊ฟ ลีฝอิน โซ ฟาสท * สแทร์ แอ็ท เดอะ สกาย แอนด์ วิ๊ช อุพอน)
a star * You gotta dream that’ll take you real far *
(อะ สทาร์ * ยู กอททะ ดรีม แธดิล เท้ค ยู เรียล ฟาร์ *)
Scratch at your head and toss in your bed * You just
(สแครทช แอ็ท ยุร เฮด แอนด์ ท็อซ ซิน ยุร เบ๊ด * ยู จั๊สท)
can’t escape these words she said * Money makes the
(แค็นท เอสเขพ ฑิส เวิร์ด ชี เซ็ด * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ)
world go round * [the world go round] [the world go
(เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก)
round] * Money makes the world go round * [the world
(ราวนด ] * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด)
go round] [the world go round] * Money makes the world
(โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด)
go round * Doesn’t matter if you’re up or down * [the
(โก ราวนด * ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พ ออ เดาน * [ เดอะ)
world go round] [the world go round] * ‘Cause money
(เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * ค๊อส มั๊นนี่)
makes the world go round * I wish it was love * But it’s not *
(เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * ไอ วิ๊ช อิท วอส ลัฝ * บั๊ท อิทซ น็อท *)
It’s…money * I wish it was you * I wish it was me * I
(อิทซ มั๊นนี่ * ไอ วิ๊ช อิท วอส ยู * ไอ วิ๊ช อิท วอส มี * ไอ)
wish it was us * But it’s not * It’s…money * Money
(วิ๊ช อิท วอส อัซ * บั๊ท อิทซ น็อท * อิทซ มั๊นนี่ * มั๊นนี่)
makes the world go round * [the world go round] [the
(เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ)
world go round] * Money makes the world go round *
(เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด *)
[the world go round] [the world go round] * Money
([ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] * มั๊นนี่)
makes the world go round * Doesn’t matter if you’re up
(เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด * ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พ)
or down * [the world go round] [the world go round] *
(ออ เดาน * [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] [ เดอะ เวิลด โก ราวนด ] *)
‘Cause money makes the world go round
(ค๊อส มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money คำอ่านไทย Vitamin C

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น